dnes je 22.08.2017, meniny má Tichomír
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

wilkers, 9. 2. 2015:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je možné, že tak frekventovaná ulica, akou je Ulica Komenského, kde sídli Materská škola a Základná škola, ktorú tak isto zasypal sneh, nebola a do dnešného dňa nie je očistená? Kaša, ktorá na ceste ostala, zamrzla, no a je zaujímave sledovať, ako sa vodiči snažia udržať svoje autá v namrznutých koľajach, a to nehovorím o tom, keď idú oproti sebe dve autá už aj bez snehu je to kľučkovanie, ale nie je tam SNEH a KOĽAJE. Viem, že robíte všetko, čo sa dá, ale dva týždne prešli a neviem, či tu prešiel posýpač, ale asi nie, keď temer v strede križovatky Tr. 1 mája a Komenského je kopa snehu. Ešte jedna otázka. Ako je možné, že na Ulici Letecká pri odbočovaní na Ulicu Slobody je kanalizačný poklop zhruba 3 roky pod úrovňou vozovky a stále klesá? Rôzne výhovorky moc nepomôžu, keď že o pár metrov ďalej bol poklop dvíhaný Ulica Slobody. Ďakujem.

Odpoveď:

Podnet na zimnú údržbu sme postúpili firme Brantner NOVA, zabezpečíme posyp komunikácie. Kanalizačný poklop na Leteckej ulici je majetkom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Mesto každoročne upozorňuje na problematické poklopy, vodárenská spoločnosť v rámci finančných možností zabezpečuje výškovú úpravu poklopov. Požiadavku opätovne postúpime PVPS.
Mesto Spišská Nová Ves

Peter, 5. 2. 2015:

31. 1. napísala Andrea príspevok k zimnej údržbe, ktorý bol náležite okomentovaný. Napriek tomu sa chcem opýtať, prečo v bočných uliciach (Ferčekovce, Kozí vrch...) neprejde pluh počas pracovnej doby, kedy autá nebránia dôkladnému prepluhovaniu? Včera znova padal sneh, pokrok napríklad na Hečkovej, Stodolu nevidím. Snehu je fakt veľa, uznávam, napriek tomu tu vidím priestor na zlepšenie. A ozaj, môžete aj posoliť tie bočné ulice?

Odpoveď:

Jednotlivý postup prác koordinuje správca komunikácií firma Brantner Nova, na túto skutočnosť ich upozorníme. Súhlasíme, že priestor pre zlepšenie pri činnosti, ako je zimná údržba, je neustále, otázne je, čo je racionálne a finančne uskutočniteľné. To súvisí aj s chemickým posypom len v nevyhnutnom rozsahu. Prejazd je možný aj po utlačenej vrstve snehu a naozaj nemá zmysel soliť všetko len pre zvýšenie komfortu jazdy. Predpokladáme, že keby neboli prepluhované jazdné koridory aj na bočných uliciach, tak by bol zamedzený prejazd automobilom. So stúpajúcimi výdavkami na zimnú údržbu, ktorých krátkodobý efekt sa v jarných mesiacoch spláchne do kanalizácie, priamoúmerne klesajú možné investície do iných udržiavacích, resp. stavebných prác, ktorých efekt je pre občanov hmatateľnejší.
Mesto Spišská Nová Ves

M. S., 3. 2. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať kompetentných, kedy nám zabezpečia vchod do novej časti cintorína v Novoveskej Hute? Pri prideľovaní hrobového miesta, Správa cintorína v Spišskej Novej Vsi prisľúbila, že zabezpečí do novej časti cintorína nový prístupnejší vchod. Ani po šiestich rokoch sa tak nestalo! Náš nájom na hrobové miesta je zaplatený na dvadsať rokov dopredu a ich sľub ešte doteraz nebol uskutočnený! Zo starého cintorína nie je možný prístup k naším spomínaným hrobovým miestam. Preto Vás žiadam, aby ste tento podnet zvážili a sľub dodržali.

Odpoveď:

Riešenie vstupu na cintorín v Novoveskej Hute či už novej alebo pôvodnej časti je komplikované a technicky náročné z dôvodu prudkého svahovitého terénu a bezprostrednou blízkosťou vstupu do materskej školy. Mestský výbor túto požiadavku občanov registruje a na zasadnutiach mestských výborov pravidelne pripomína. V roku 2014 dostali so súhlasom mestského výboru prednosť požiadavky na riešenie rekonštrukcie kamenného mosta, ktorý bol v zlom technickom stave a tvorí nedeliteľnú súčasť mestských komunikácií, ktoré mesto v rámci požiadaviek uprednostňuje vo všetkých mestských výboroch.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

 

 

MsV č. 1 Novoveská Huta vo svojich požiadavkách urguje na vedenie mesta - správu cintorínov problémový prístup na miestny cintorín. V existujúcej časti je to požiadavka o komplexnú rekonštrukciu hlavného vstupu, v novovybudovanej časti jeho pripojenie k celku, resp. vybudovanie nového vedľajšieho vchodu. Z uvedeného dôvodu budeme opätovne žiadať vedenie mesta o pracovné stretnutie a tvaromiestnu obhliadku pre vyriešenie predloženého problému. MsV č. 1 na rok 2015 do t. č. nebol vyzvaný vedením mesta o prekonzultovanie požiadaviek a Hlavných úloh na najbližšie obdobie k ich realizácii.
Ing. Ivan Schlosser, predseda MsV č. 1 Novoveská Huta

 

 

Matúš, 2. 2. 2015:

Dobrý deň,

v prvom rade chcem pochváliť vedenie mesta a pána primátora za vedenie mesta, pretože si myslím, že sa mesto za posledné roky posúva dopredu. Mám len jednu pripomienku, a to je železničná stanica. Myslím si, že je dosť v zlom stave a jej výzor nezodpovedá vzhľadu železničnej stanici 21. storočia. Navyše v čakárňach aj dosť smrdí po spoluobčanoch. Chcem Vás požiadať, aby sa aspoň viedla nejaká diskusia so železnicami o modernizácii stanice (prípadne celkovej výstavbe novej stanice) v najbližších rokoch. Ďakujem.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves bolo a je účastníkom rokovaní pripravovaného investičného zámeru Železníc SR, ktoré v auguste 2007 predložili dokumentáciu pre územné rozhodnutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“. Modernizácia železničnej infraštruktúry (vybraných tratí ŽSR) spočíva v prestavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým aj zlepšenia jej parametrov. Na základe rozhodnutia MDVaRR SR sa modernizácia pripravuje podľa kritérií pre traťovú rýchlosť do 160 km/h. Na umiestnenie stavby bolo Mestom Spišská Nová Ves vydané územné rozhodnutie v roku 2007. Rozhodnutím z roku 2013 bola jeho platnosť predĺžená do 2. 1. 2018.

V rámci pripravovanej investície je navrhovaná aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy v Spišskej Novej Vsi a jej prístavba, čím sa vytvorí spoločná budova pre cestujúcu verejnosť a pre riadenie dopravy. Nový objekt bude dvojpodlažný s umiestnením odjazdovej haly a reštaurácie s pomocnými prevádzkami. Súčasťou modernizácie predmetnej trate bude vybudovanie podchodu pre cestujúcich pre bezkolízny mimoúrovňový prechod cestujúcich na nástupištia pod koľajiskom v železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi.Mesto Spišská Nová Ves

Andrea, 31. 1. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či zimná údržba ciest môže byť častejšia (nakoľko v istých lokalitách je skoro žiadna) aj v iných častiach mesta, ako sú hlavné ťahy, poprípade časť Ferčekovce. Mám dojem, že občan je dôležitý len pred voľbami. Po nich sa akosi na bežných ľudí - voličov - zabúda. Podobná situácia je aj v lete - niekde sa kosí sústavne, inde sporadicky.

Odpoveď:

Zachovať celý jazdný profil je pri tomto množstve snehu nemožné, najmä v bočných uliciach, kde nie sú zelené pásy, kde by bolo možné sneh vyhrnúť. Prioritou je naozaj prejazdnosť, nie komfort. Napriek všetkej snahe či už strojnej alebo ručnej čaty, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu, je potrebné vnímať podmienky v zime ako sťažené voči bežným podmienkam a byť patrične pozorný, trpezlivý a ohľaduplný. Zatiaľ neuvažujeme ani s vývozom snehu, len v prípade zhoršenia situácie. Posyp zabezpečíme u správcu komunikácií (Brantner Nova).
Mesto Spišská Nová Ves

kopecký, 29. 1. 2015:

Mám k vám dotaz. Ako sa chce vysporiadať mesto s "turistikou kontajnerovou", kde celé hordy z okolitých dedín aj s deťmi sústavne vyberajú kontajnery a robia na celom sídlisku bordel a zároveň berú všetko, čo je po okolí. Viď v TV Prievidza - uzamyká kontajnery do boxov.

Odpoveď:

Výber odpadu zo smetných nádob vykonávajú vo väčšine prípadov osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi a akékoľvek sankcie sú neúčinné a pokuty nevymožiteľné. Napriek tomu sme v roku 2014 vykonali 1 899 zákrokov pri kontrole všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2003 o čistote mesta. V tomto roku zvýšime ešte kontrolnú činnosť, hlavne po našich sídliskách. Musím však konštatovať, že zo strany niektorých občanov nášho mesta došlo k odovzdaniu kľúčov od kontajnerov, takže týmto osobám vytvorili aj podmienky na výber odpadu zo smetných nádob.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Mesto Spišská Nová Ves prišlo v minulosti s projektom uzamykania kontajnerov na území mesta. Zámerom bolo znemožniť prístup neprispôsobivým občanom do zberných nádob komunálneho odpadu. Bohužiaľ, dochádzalo k poškodzovaniu retiazok, zámkov a zberných nádob. Na základe toho mesto nepokračovalo v ďalšom uzamykaní zberných nádob. Mesto zváži Vami navrhované uzamykanie nádob do boxov.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Jana, 25. 1. 2015:

Na základe článku „Slávnostné požehnanie erbu mesta“ zverejnené v Ičku č. 1/2015, by som chcela ako občan tohto mesta vyjadriť svoj názor, že primátor je primátorom všetkých občanov mesta, ktorí si môžu uplatňovať náboženskú slobodu v nábožensky rozmanitej spoločnosti. Cirkev by nemala zasahovať do vecí verejných. Vedenie mesta by ju nemalo podporovať v jej chcení získavať dominantné postavenie a snahe ovládnuť spoločenský priestor.
Vážim si všetko dobré, čo ste, pán primátor, pre toto krásne mesto urobili, no my si neželáme, aby nám cirkev a jej zástupcovia žehnali a priali ochranu na príhovor Božej matky, zvlášť keď majú na svedomí mnoho káuz, ktoré neriešia alebo ani nepripúšťajú a skrývajú dôkazy objasňujúce pravdu o Ježišovi a Márii Magdaléne (že boli manželmi, mali spolu deti a majú byť pre nás príkladom vzťahu čistej lásky).
Aj keď je rímskokatolícka cirkev najrozšírenejšia, neznamená to že im ponecháme výsadné postavenie a do jej moci vhodíme aj tých, čo po tom netúžia. Ľudia nepotrebujú prostredníka, aby prosili Otca na nebesiach o požehnania. Ak by myšlienka a prosba pre blaho mesta samotného primátora bola láskyplná, tak by sa tiež naplnila.
Želám si, aby v tomto našom meste žili ľudia láskyplní, tolerantní, úprimní a čestní a aby sme žili podľa zásad Najvyššieho princípu lásky a aby sme si uvedomili rovnosť všetkých bytostí.
Jana a Peter

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš názor.
Mesto Spišská Nová Ves

Zuzana, 24. 1. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či šoféri v MHD môžu odísť zo zastávky skôr, ako by mali a nepočkať na ostatných ľudí, aj keď vidí, že stoja pred autobusom, no on neotvori dvere a aj tak odíde.

Odpoveď:

Dobrý deň, žiadny vodič nemá zo zastávky odísť skôr, ako stanovuje cestovný poriadok. Od občianky by sme potrebovali konkrétne údaje (deň, zastávka, čas, príp. č. linky), aby sme mohli účinne zakročiť.
Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

 

 

Eva, 28. 12. 2014:

Pred Vianočnými sviatkami v každej domácnosti, ale aj v meste sa upratovalo. 23. 12., t. j. deň pred štedrým dňom som bola nemilo prekvapená, že na starom cintoríne v meste kontajnery prekypovali odpadkami, dokonca hromady okolo nich. To isté som zažila dnes, t. j. 28. 12. na novom cintoríne. Nezaslúžili by si aj naši pozostalí mať poriadok na svojom mieste odpočinku pred najkrajšími sviatkami roka?

Odpoveď:

O probléme vieme a za vzniknutú situáciu sa touto cestou občanom ospravedlňujeme. K situácii došlo na základe kombinácie viacerých faktorov. Dlhé obdobie vyšších teplôt a následné ochladenie a mrazy spôsobili, že tesne pred vianočnými sviatkami občania začali vo vyššej miere vyhadzovať zmrznuté živé kvety z hrobov. Zároveň zamestnanci Správy cintorínov, ktorí majú na starosti vývoz kontajnerov boli na PN. Za vzniknutú situáciu sa ešte raz ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby sa v budúcnosti viac neopakovala.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

L., 15. 12. 2014:

Neuvažuje vedenie mesta o sprijemnení byvania obyvateľom Fándlyho ulice (od Gorkého smerom k Leteckej) úpravou telesa cesty popri chodníku (vyfrézovanie ryhy), pretože fasády ich domov sú permanentne znehodnocované vodou stojacou na ceste?

Odpoveď:

Áno, oddelenie výstavby a dopravy uvažuje prioritne o rekonštrukcii chodníka na Fándlyho ulici s doplnením prídlažby (ako odvodňovacieho rigola - obdobná realizácia ako na druhej strane cesty), čo by malo prispieť k zlepšeniu odvádzania povrchových vôd z komunikácie a zároveň zabrániť vytváraniu mlák na ceste, ktoré spôsobujú lokálne špliechanie vody na oplotenie priľahlých domov. Termín podľa schválenia požiadaviek mestských výborov v závislosti na možnostiach rozpočtu pre rok 2015. Do doby realizácie chodníka sa pokúsime problém lokálne riešiť zarezaním ryhy v jarných mesiacoch 2015.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

 

Lenka, 14. 12. 2014:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo boli tohtoročné Vianočné trhy tak výrazne obmedzené a lokalizované len na priestor pešej zóny na Letnej ulici? Môj osobný pocit z tejto organizácie bol sklamaním a neprispel k príjemnej atmosfére adventného obdobia. Ďakujem.

Odpoveď:

Tohtoročný vianočný trh nebol nijako výrazne obmedzený, celkový počet stánkov bol redukovaný z minuloročných 180 na 140. Pešiu zónu sme zvolili kvôli tomu, že sme sa chceli vyhnúť obmedzeniam v doprave, ktoré obmedzujú vodičov, vyvolávajú zmeny v MHD a voči obmedzeniam sa ohradzujú majitelia prevádzok na Letnej a Zimnej ulici a tiež obyvatelia, ktorí trhy nevyhľadávajú a potrebujú nakupovať v obchodoch na námestí. Ďakujeme za pochopenie aj za tých, ktorých osobné pocity z tohtoročného vianočného trhu sú opačné ako Vaše.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Katarína, 12. 12. 2014:

Vážený pán primátor, vedenie mesta.
Som hrdou Novovešťankou, ktorá sa po 16 rokoch pobytu v Bratislave opäť vráatila do svojho rodného mesta. Odišla som ako mladé dievča a vrátila som sa už ako matka dvoch malých detí. Je veľa vecí, nad ktorými v meste híííkam od úžasu, aké sú krásne, vybudované, nové... No sú aj veci, ktoré sú veľmi zanedbané. Hovorím konkrétne o detských ihriskách. Je ich žalostne málo. Preto by som rada dala do pozornosti jedno ihrisko, resp. to čo z neho ostalo. Je medzi činžiakmi Janka Matušku 10, 12 a Triedou 1. mája 2 a 4. Je to krásna plocha, na ktorej som sa ja ako dieťa hrávala. Je tam pieskovisko, jedna preliezka, dve lavičky, konštrukcia na hojdačku, kopec zelene, stromov. Úžasnée miesto pre deti. Myslím, že mesto by to nestálo tak veľa peňazí, keby ihrisko trošičku zrekonštruovali. Doplnili ešte lavičky, tie staré spolu s preliezkou namaľlovali, osadili v jarných a letných mesiacoch hojdačku a pridali ešste niečo na aktívne hranie pre naše deti. Myslím si, že by to nebolo pre mesto ani tak finančne náročné, no pozitívna odozva by bola nemalá. Mier je pomerne veľké sídlisko a je nemysliteľné, aby sme všetci chodili s deťmi na ihrisko k Tescu. Ďakujem krásne a verím, že môj podnet bude prijatý s kladnou odozvou. S úctou Mgr. Hrubjakova

Odpoveď:

Rekonštrukcie a nové detské ihriská plánujeme robiť systematicky postupne a rovnomerne v celom meste. Ďakujeme za podnet, vďaka ktorému sa iste to Vaše zaradí medzi prvé.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

V meste je 52 detských ihrísk (DI) s pieskoviskami. Sídlisko Mier 19 ks, sídlisko Západ 14 ks, sídlisko Tarča 8 ks a centrálna mestská zóna (CMZ) 11 ks. V meste sa taktiež nachádzajú DI bez pieskovísk. Mesto pravidelne rieši údržbu DI a s ohľadom na finančné možnosti sa postupne realizuje modernizácia DI. Nie je možné zmodernizovať všetky DI v meste naraz. Za pochopenie ďakujem.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Miloš, 11. 12. 2014:

Dobrý deň,
dalo by sa oficiálne zakázať, aby psíčkari nevenčili psov priamo pred bytovkami? (Veď je to proti hygiene.) Nejakou tabuľkou - upozornením (osobné dohovory nezaberajú), veď sa tam hrávajú malé deti.

Odpoveď:

V platnosti je zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Mesto malo VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov, ktoré bolo zrušené. Podľa zákona č. 282/2002 § 5 ods. 1): Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je: a) voľný pohyb psa zakázaný, b) vstup so psom zakázaný. Mesto má vyčlenené a označené plochy na venčenie psov. Na týchto plochách sú umiestnené koše na psie exkrementy, ktoré sú pravidelne čistené. Nie je možné na každú jednu verejnú plochu osadiť tabuľku - Vstup so psom zakázaný. Podľa § 4 ods. 3) zákona č. 282/2002: „Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.“ Podľa § 6 ods. 1) zákona č. 282/2002: „Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.“ Podľa § 7 ods. 2f) zákona č. 282/2002: „Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.“ Následne podľa § 7 ods. 3) zákona č. 282/2002: „Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.“
Mesto Spišská Nová Ves

Oľga, 1. 12. 2014:

Vážené vedenie mesta,
Pred časom som sa na Vás obrátila s otázkou riešenia diétnej stravy pre celiatikov.
Vo Vašej odpovedi (od pani Ing. Evy Vargovej) som sa dozvedela aspoň pozitívnu správu, a to že sa dá strava odoberať.
Dopočula som sa však, že už ani to nie je v súčasnosti pravda.
Chcem vyjadriť veľké poľutovanie tejto skutočnosti, nakoľko „separovať“ deti podľa diagnózy nie je tým pravým riešením pre tieto deti ani pre matky, ktoré sú odkázané denno-denne variť.
Mali by ste rešpektovať právo rodiča na výber školy a nespájať vyučovací proces so stravou. To sú dve samostatné veci! My ako rodičia budúceho prváka máme teda na výber iba jedinú školu v meste??? Chceme, aby navštevoval tú, ktorá je najbližšie k nášmu miestu bydliska, aby aj vonku stretával kamarátov zo svojich školských lavíc.
Ak Rómovia hovoria o diskriminácii, aj my môžeme hovoriť o akejsi separácii celiatikov, diabetikov...
Možno je za tým aj „skrytý boj škôl o žiaka“, ktorý nás, ako rodičov, vôbec nemusí zaujímať.
Pokiaľ ide o pripomienky hygieny, ktorá vraj nedovolí „vynášať“ stravu zo zariadenia, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a následným zdravotným ťažkostiam, pýtam sa: „Kto, resp. koho zaujíma čerstvosť, zdravotná nezávadnosť stravy, ktorú nosím v súčasnosti do MŠ?“ Plne za ňu zodpovedám len ja. Nemali by sme problém podpísať vyhlásenie, že po prevzatí stravy už za ňu zodpovedáme my a hádam žiadna normálna matka nepodá svojmu dieťaťu starú, skazenú stravu s cieľom spôsobiť mu zdravotné problémy.
Podľa mňa - ak sa dá „nosiť“, dá sa aj „vynášať“.
Ak môžete vyhovieť dôchodcom, aby odoberali stravu zo školských zariadení (a pritom majú veľa voľného času variť si), umožnite to aj deťom, ktorých matky sú navyše zamestnané a aktívne činné osoby.
Viem, že počet detí, pre ktoré sa v súčasnosti varí, je veľmi nízky a je to viac–menej nerentabilné. Zo svojho okolia poznám zopár ďalších prípadov, ktorí by mali záujem o stravu, ale bez danej školy...
Skúste si spraviť prieskum na ZŠ, koľko detí má rôzne diéty, ale stravujú sa doma. Kde sú tie všetky deti, pre silný hlas ktorých sa toto všetko vybudovalo??? Je ich určite veľa (a budú pribúdať ďalší), ale rodičia ich umiestnili na školy bližšie k miestu ich bydliska, v ich „domácom“ prostredí a ich mamy a babky im varia.
Chcem sa na záver opýtať za všetkých rodičov: „Komu má potom slúžiť takéto zariadenie? Trom deťom zo 40-tisícového mesta?“
Bc. Oľga Krausová

Odpoveď:

Vážená pani Krausová,

podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej  jedálni môžu pri dodržaní určitých podmienok pripravovať diétne jedlá pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorých stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie. Zriaďovateľ školskej jedálne, ktorá nemá vhodné pracovné podmienky na prípravu diétnych jedál, umožní pre dieťa/žiaka donášku hotového jedla do ŠJ v súlade s § 8 ods. 3, písm. b, Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež. 

Mesto Spišská Nová Ves, ako zriaďovateľ 14 materských a 7 základných škôl v meste Spišská Nová Ves vytvorilo podmienky na prípravu diétnej stravy detí a žiakov v jednej MŠ a v dvoch ZŠ. V ostatných školách je umožnená individuálna donáška hotového diétneho jedla do ŠJ.

Od začiatku poskytovania diétneho stravovania – od školského roku 2010/2011 pre deti a žiakov (diabetická a bezlepková diéta) v materských a základných školách  nášho mesta je veľmi malý záujem o poskytovanie diétnej stravy zo strany rodičov. V MŠ P. Jilemnického 2 varíme bezlepkovú diétu pre 3 deti, v ZŠ Z. Nejedlého 2 bezlepkovú diétu pre 5 žiakov a v ZŠ Komenského 2 diabetickú diétu pre 7 žiakov. Tento počet je od šk. roku 2010/2011 do súčasnosti takmer nemenný. Ani v donášaní diétneho jedla do MŠ a ZŠ z domu v obedároch sme nezaznamenali narastajúci trend. V rámci mesta si prinášajú bezlepkovú stravu do ŠJ pri MŠ/ZŠ 3 deti a 1 dieťa diabetickú stravu.

Mrzí nás, že našu snahu pomôcť deťom, ktoré potrebujú diétu, hodnotíte ako separáciu celiatikov a „skrytý boj škôl o žiaka“. Podávaná čerstvá strava v zariadení, kde sa navarí, je pre choré dieťa tým najlepším riešením, nakoľko prenášaním v obedári stráca energetickú a nutričnú hodnotu. Ďalej je následne ohrievaná v mikrovlnke, čo tiež nie je pri každodennom využívaní pre zdravie to najlepšie. Pri deväťročnej dochádzke žiaka do školy stojí za to, sa nad tým zamyslieť. Je už na uváženie pre Vás, ako rodiča, či dáte prednosť kolektívu detí, s ktorými sa Váš syn hráva na ulici, alebo využijete možnosť, ktorú Vám ponúkame a Vaše dieťa bude mať každý deň čerstvo navarený obed bez toho, aby ste si Vy museli robiť starosti, ako ho v obedári do školy dopraviť.

Ak si viete zabezpečiť prevoz obeda zo ZŠ Z. Nejedlého 2 do Vami vybranej školy, ktorú by mal Váš syn od septembra navštevovať, sme ochotní Vám to umožniť. Od prevzatia obeda preberáte plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy pre svoje dieťa, ako aj za dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty dovážanej stravy, čo potvrdíte podpísaním čestného vyhlásenia.

Stravovania seniorov, ktorí si odoberajú obedy do obedárov, je zo strany mesta ústretový krok v rámci sociálneho programu, pomôcť dôchodcom v ich neraz ťažkej zdravotnej a finančnej situácii. Možno by ste sa sa na to pozerali inak, keby ste si na ich mieste predstavili svojich rodičov, alebo aj seba, lebo starí budeme raz všetci.

Aj napriek nízkemu počtu detí a žiakov, ktorí využívajú možnosť diétneho stravovania vo vybratých MŠ a ZŠ sa budeme snažiť varenie diét zachovať, pokiaľ nám to prevádzkové a finančné možnosti dovolia.

Ing. Eva Vargová, odd. školstva, mládeže a športu, MsÚ

Hana, 6. 11. 2014:

Dobrý deň,
táto časť webu mesta funguje? Chcete povedať, že od 19. 6. 2014 sa nikto neozval s žiadnou pochvalou ani sťažnosťou? Existuje ešte správca alebo nejaká zodpovedná osoba, ktorá sleduje čo by chceli riešiť naši občania aj takouto formou.

Hana

Kto vyhlásil embargo na sťažnosti občanov na webovej stránke mesta?

Odpoveď:

Z rubriky "Otázky, námety a pripomienky" neodchádzali emailové upozornenia poverenému pracovníkovi MsÚ, ktorý má na starosti vybavovanie podnetov občanov. Webhostingová spoločnosť, kde je stránka spisskanovaves.eu umiestnená,  realizovala pred časom bezpečnostné opatrenia bez upozornenia nás ako správcu webstránky, preto sme problém nemohli okamžite riešiť.

Problém bol technického charakteru - nebol nastavený odosielateľ emailu, preto ho emailový server odmietol odosielať.

V súčasnosti už to je opravené.

Všetky odoslané podnety občanov sú v súčasnosti už uložené v databáze systému, takže poverení pracovníci MsÚ na ne budú postupne odpovedať.
Mesto Spišská Nová Ves

zuza, 28. 10. 2014:

Dobrý deň, aké 2 nákupné centrá sa stavajú pri OC madaras? Kde môžem nájsť povolenie stavby? Ak mi nebude odpovedané, obrátim sa s otázkou na pána primátora!

Odpoveď:

Vo východnej časti OC Madaras je vo výstavbe veľkosklad potravín firmy CBA. V západnej časti OC Madaras je vo výstavbe Merkury Market. Stavby vznikajú na základe platných stavebných povolení. Stavebné povolenia vydalo mesto SNV a Okresný úrad. Stavebné povolenia majú investori a príslušné úrady.
Ing. arch. Teodor Štubňa, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

Ondrej, 25. 10. 2014:

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, či sa nedá posunúť spoj 810402 2 Levoča Sp Nová Ves odchod 19:40, nakoľko spojom chodievam už rok a mám odsledované, že ľudia čakajú na stanici už o 19:20, aj autobus je už v Levoči, na 19:40 z cestujúcich už nik neprichádza. Za odpoveď ďakujem

Odpoveď:

Mesto zabezpečuje koordináciu a úpravu cestovného poriadku miestnej autobusovej dopravy. Vašu žiadosť preposielame spoločnosti Eurobus, ktorá v prípade, že zabezpečuje predmetný spoj sa bude môcť k navrhovanej úprave vyjadriť. Každý spoj a časový rozpis má množstvo závislostí aj na iných spojoch, preto je nutné zvážiť všetky okolnosti pre prípadnú úpravu.
Mesto Spišská Nová Ves

 

Parciálne porady ku zostave cestovných poriadkov prímestskej dopravy sa konali v dňoch 16. a 17. 9. 2014 a zúčastnil sa ich aj zástupca mesta Spišská Nová Ves. Na nich nebola podaná táto požiadavka, preto spomínaný spoj 810402/2 nebol riešený.

V súčasnosti sme spracované cestovné poriadky zaslali ÚKSK Košice na schválenie a linky prechádzajúce do Prešovského samosprávneho kraja sú na odsúhlasení a schválení v Prešove.

Z našej strany je možný požadovaný časový posun spoja. Pokúsime sa požiadavku aj napriek tomu, že už prebieha schvaľovacie konanie, uplatniť. Ak by to už nebolo možné, požiadavku uplatníme v najbližšom možnom termíne zmien (pravdepodobne ku 1. 3. 2015 alebo ak nebude tento termín vyhlásený, tak ku 1. 6. 2015).
Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

 

 

Jozef, 25. 10. 2014:

Zdravím. Otázočka na náčelníka MsP. V minulosti sa zakúpili 2 ks skútrov pre MsP. Myslím, že som ich vtedy videl asi 2 x prejsť cez mesto. Dlhú dobu ich niet. Som invalid a taký skúter by sa mi zišiel na presun. Ak ich MsP nepoužíva, nie sú na predaj? No asi si dosť namýšľam,že?

Odpoveď:

Mestská polícia predisponovala  skútre na pracoviská mestského úradu, ktoré sú využívané podľa potreby na plnenie služobných úloh, hlavne na oddelení komunálneho servisu.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Mária, 23. 10. 2014:

Zaujímalo by ma, či sa mesto bude snažiť o vybavenie každodenného zastavovania IC vlakov v Spišskej Novej Vsi spoločnosťou RegioJet do Bratislavy a Prahy.

Odpoveď:

V súvislosti so súkromným poskytovateľom vlakovej dopravy RegioJet nebolo mesto požiadané o akékoľvek stanovisko. V prípade, že by tomu tak bolo, v žiadnom by sme službu nezamietli. Na základe tohto podnetu sa budeme o problém zaujímať v železničnej spoločnosti a budeme sa usilovať o zastavovanie v Spišskej Novej Vsi.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Hana, 22. 10. 2014:

Dobrý deň,
bol by, keby v Spišskej Novej Vsi bol dostatok cyklistických chodníkov v rôznych smeroch.

Dňa 22. 10. v ranných hodinách, v čase najväčšej dopravnej špičky a v tomto dni aj poriadnom lejaku, sa mestskí policajti schovávali v podjazde smerom na polikliniku, kde zastavovali cyklistov. Išlo väčšinou o študentov, ktorí sa ponáhľali do škôl. Policajti im vyčítali jazdu po chodníku.
Pýtam sa ako matka, či by ste prikázali svojim deťom a aj vy osobne, či by ste išli cez podjazd na bicykli v rannej špičke.
V tom čase mali mestskí policajti radšej strážiť priechody pre chodcov okolo škôl a nestalo by sa, čo sa v tom dni stalo.

Podjazdom jazdím asi na bicykli v špičke len ja a to sa vždy pri dôjdení do cieľa poďakujem všetkým slušným šoférom a svätým, že som to zasa prežila.

Každý informovaný cyklista používa cyklochodníky aj v našom meste, ak sa na nich náhodou nemotajú mestskí policajti, ako sa už neraz stalo.

Nerátajme kilometre cyklochodníkov, ktoré sú iba v parku alebo na nezmyselných miestach. Ale také, ktoré sú súbežné s cestou.
Koľko km cyklochodníkov je okolo cesty smer Harichovce, Markušovce, Novoveská Huta, Smižany cez Radlinského ulicu v našom meste??

Je smiešne, keď v našom meste prebehne týždeň mobility a vedenie mesta sa prezentuje tých pár dní na bicykloch a potom sadnú späť do áut.

Očakávam fundovanú odpoveď.

Ďakujem a s pozdravom Za bezpečnosť cyklistov v našom meste.

Hana

Pozn. pod čiarou:
Kto spravuje túto web stránku, že nie je nastavená slovenčina?

Odpoveď:

Mestskí policajti na chodníku pod podjazdom upozorňovali cyklistov na dodržiavanie zákona o cestnej premávke a neposielali ich na vozovku. Cyklista na chodníku pre peších nemá ohrozovať svojou jazdou na bicykli chodcov. Nakoľko v danom úseku už niekoľkokrát došlo ku kolízii cyklistu s chodcom, tak preto mestskí policajti boli na danom mieste a upozorňovali cyklistov, aby zostúpili z bicykla a tlačili ho vedľa seba.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Dobrý deň. K pripomienke ohľadom nastavenia slovenčiny na web stránke sa na základe uvedeného nevieme vyjadriť. Prosíme preto bližšie špecifikovať, o aký problém ide, aby sme vedeli zareagovať.
Mesto Spišská Nová Ves