Dnes je 19.06.2019, meniny má Alfréd
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Dôchodca, 20. 3. 2016:

Poprosil by som odpoveď zástupcov mesta na otázku prečo musia občania mesta počúvať ohlušujúce zvuky lietadiel miestneho aeroklubu. Začína sa turistická sezóna a preletov nad obytnými časťami mesta bude narastať. Hluk mi veľmi vadí a ešte viac mi vadí keď niektorí piloti robia okruhy aj osemkrát nad jedným miestom (zrejme nad svojim rodným domom) a v pomerne nízkej výške. Bol by som vám povďačný, keby sa im let povolil napr.: 300m od okraja zastavaných plôch.

Odpoveď:

Problematika, ktorú opisujete nie je v kompetencii samosprávy.

Mesto Spišská Nová Ves

Júlia, 10. 3. 2016:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či naša železničná stanica, ako vstupná brána do mesta pre mnohých návštevníkov nášho mesta, ešte dlho bude zasypaná posypovým materiálom (kamienkami), ohorkami a odpadkami? Je to otrasný pohľad, nehovoriac o tom, že kufre na kolieskach sa po takýchto chodníkoch len veľmi ťažko ťahajú!

Odpoveď:

Vašu otázku sme poslali prednostovi železničnej stanice, čakáme na odpoveď. Ďakujeme za trpezlivosť.

Mesto Sp. Nová Ves

Julia, 10. 3. 2016:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako je možné, že Mestská polícia nijako nepostihuje vodičov za parkovanie na trávniku pozdĺž cesty na ul.Odborárov pri jednotlivých obchodoch a hlavne pri Hostinci RESA, ale postihuje napr. všetkých vodičov - chorých ľudí, ktorí nemajú kde parkovať pri návšteve Polikliniky pri Hornáde a pri Nemocnici s poliklinikou na Jánskeho ulici? Sú to iní vodiči, je to iný trávnatý porast alebo platia iné zákony? Či je istejšie ísť pred nemocnice, lebo veď tam ľudia parkujú dlhšie kvôli čakaniu u lekára?!

Odpoveď:

V prípade, že hliadky mestskej polície zistia, že došlo k porušeniu dopravných predpisov riešia vodičov bez ohľadu na to na akom mieste sa to stalo, to znamená aj na ul. Odborárov. V prípade nemocníc hliadky mestskej polície reagujú na telefonické oznámenia občanov o dopravnej situácii v uvedených lokalitách. Vodiči, ktorí prichádzajú k poliklinike pri Hornáde, prípadne k nemocnici na ul. J. Jánskeho, majú k dispozícii parkoviská pri spomínaných inštitúciach, ktoré sú poloprázdne, avšak na ul. Odborárov sa obytné domy zmenili na predajne bez možnosti zásobovania a parkovania zákazníkov. 

A. Boroň, zástupca náčleníka mestskej polície

Ľuboslava, 9. 3. 2016:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať za všetky mamičky bývajúce na takom malom sídlisku, šesť bytoviek na Československej armády, či by bolo možné zriadenie malého ihriska pre naše deti. Už tu býva dosť mladých rodín a nemáme sa kde hrať s deťmi. Za odpoveď vám vopred krásne ďakujem.

Odpoveď:

Mesto má spracovanú Koncepciu správy a údržby detských ihrísk v meste Spišská Nová Ves na roky 2016 – 2020. Hlavnými úlohami stanovenými v koncepcii je konsolidácia existujúcich detských ihrísk a hracích prvkov na území mesta a vybudovanie centrálneho detského ihriska na sídliskách. Vzhľadom na to, že v blízkosti bytoviek na ulici Československej armády sa nachádzajú dve detské ihriská (Konrádova ulica a Ulica Fraňa Kráľa) v súčasnej dobe neuvažujeme nad vybudovaním ďalšieho detského ihriska v danej lokalite.  

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Lucia, 1. 3. 2016:

Dobrý deň,
ako zriaďovateľa materských a základných škôl v meste Spišská Nová Ves sa obraciam na Vás so žiadosťou o informáciu, týkajúcu sa stravnej jednotky dieťaťa:
- Ide konkrétne o situáciu, ak dieťa v materskej škole v priebehu dňa, resp. v jeho doobedňajšej časti náhle ochorie (bolesti brucha, horúčka), alebo je rodič hoci aj z iných osobných a rodinných dôvodov (úmrtie v rodine atď.) nútený vyzdvihnúť si dieťa z MŠ skôr, napríklad okolo 11:00 hod., ... prečo nie je v takomto prípade možné, aby si rodič vyzdvihol vopred zaplatený obed určený pre dieťa, a tento aby si zobral so sebou, napríklad do obedára?

Je predsa pochopiteľné, že ak bolo dieťaťu na daný deň riadne zaúčtované stravné za celý deň, tj. rodič zaplatil za obed, desiatu, aj olovrant, no neočakávané okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastniť sa obeda, mal by mať predsa rodič nárok/právo/povinnosť vziať si obed so sebou, ak mu bol tento vyúčtovaný.
Alebo mám tomu rozumieť, že prax s takouto situáciou neráta, a materská škola má jednoducho zákaz vydať jedlo (obed) rodičovi, i keď tento za stravu zaplatil?

A ak môžete vyhovieť dôchodcom, aby títo odoberali stravu zo školských zariadení a odnášali si túto so sebou domov, tak si myslím, že rovnako by to malo byť umožnené aj deťom, resp. ich rodičom či zákonným zástupcom. O to viac, že im dané jedlo bolo v daný deň riadne zaúčtované.

Dôvod, ktorý ma prinútil obrátiť sa na Vás s týmto podnetom, je ten, že v materskej škole na Hanulovej ulici, mi v prípade neočakávaných okolností skoršieho vyzdvihnutia dieťaťa odmietajú vydať jedlo (obed) pre dieťa určené, a to i napriek môjmu výslovnému dotazovaniu sa o jeho vydanie a argumentu, že v daný deň mi za dieťa bolo riadne vyúčtované stravné. Odmietanie vydania jedla mi vedúca jedálne odôvodňuje tým, že je zakázané vynášať jedlo z jedálne. No konkrétnu právnu normu, ani interný predpis či nariadenie, ktoré by takéto konanie zakazoval, mi nevedeli, a ani nechceli poskytnúť.
A ak som sa s touto prosbou obrátila na p. riaditeľku, Mgr. Beátu Pavlanskú, táto sa odvoláva iba na kompetencie vedúcej jedálne.
Žiadam Vás preto o kompetentnú odpoveď.
Mám vnímať takéto správanie vedúcej jedálne ako oprávnené alebo v rozpore s predpismi a obvyklou praxou?
Od iných mamičiek detí z iných materských škôl, totiž viem, že na iných materských školách, alebo i na základných školách, problém s vydávaním obeda nemajú (podotýkam, že hovorím len o prípade neočakávaného skoršieho odchodu dieťaťa zo škôlky)

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Vážená pani Varšová,

v zmysle Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 140, ods. 1 je školská jedáleň zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole.  Podľa ods. 9 zákonný zástupca  dieťaťa čiastočne uhrádza náklady na prípravu jedál.

V prípade ochorenia dieťaťa, alebo jeho neprítomnosti v škole je povinnosťou rodiča odhlásiť dieťa z obeda v zmysle zásad školského poriadku príslušnej školy, spravidla 24 hodín vopred, v prípade náhleho ochorenia do 8,00 h. ráno.

Výdaj hotových pokrmov do prepravných nádob musí byť realizovaný  v súlade s Vyhláškou  Ministerstva zdravotníctva č. 533/2007 Z.z.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, §5, ods.2 a 3.

Na základe uvedených právnych predpisov vedúca školského stravovacieho zariadenia pri MŠ J. Hanulu 6 neporušila žiadne z ustanovení týchto zákonov, zariadenie nemá podmienky  na výdaj stravy do prepravných nádob pre deti tak,  aby neporušilo Vyhlášku MZ č. 533/2007 Z. z. §5, ods. 3.

Stravovanie dôchodcov v školských stravovacích zariadeniach sa realizuje v súlade so sociálnym programom mesta, prebieha podľa stanovených podmienok  upravených v prevádzkovom poriadku a so súhlasom RÚVZ.

Ing. Eva Vargová, oddelenie školstva MsÚ

Ján, 29. 2. 2016:

Vážený pán Susa.
Ďakujem za Vašu odpoveď, na ktorú som musel čakať bezmála mesiac, aj tak som si ju nedokázal prečítať, nakoľko na stránke mesta zasahuje do loga, takže niektoré slová som si musel domyslieť. Ale aj napriek tomu som z Vašej odpovede a odpovede pána Košalku usúdil, že auto nie je pre hendikepovaného dôležitejšie ako pes, ale Vy a poslanci to nedokážete alebo nechcete pochopiť. Ide o čistý alibizmus. Neobstoja ani Vaše argumenty o bezplatnom parkovaní v meste a podobne. Nakoľko touto obhajobou odmietate riešiť problémy občanov s ŤZP.

Odpoveď:

Peter, 27. 2. 2016:

Dobrý deň. Výstavbu cyklistického chodníka plánujú uskutočniť obce Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce a Hrabušice.
Čítajte viac: http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8137144/obce-pri-slovenskom-raji-spoji-cyklotrasa.html#ixzz41OR9o5zY
Prečo sa Spišská Nová Ves do tohto projektu nezapojila? Neuvažujete nad tým? Ak áno, kedy by sme mohli novú cyklotrasu zo SNV do Hrabušíc vyskúšať?

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti pripravuje výstavbu cyklotrasy pri rieke Hornád. Budovanie novej cyklotrasy je riešené v rámci IV. etapy územného generelu cyklotrás mesta Spišská Nová Ves. Sleduje zámery rozvoja cyklistickej dopravy v meste, ktorá je určená Územným plánom mesta Spišská Nová Ves ako verejnoprospešná stavba. Cyklistický chodník je situovaný v intraviláne mesta a prechádza územím mestskej zástavby po pravom nábreží v smere toku rieky Hornád. 
Cyklotrasa bude napojená na už existujúci úsek Ulice E. M. Šoltésovej. Nový úsek sa plánuje od Vyšnej Hati po Ulicu Gorkého. Tento úsek  má dĺžku 1501,86 m a je rozdelený na 3 časti. Ako prvá sa bude realizovať takmer 450 metrov dlhá trasa od Leteckej ulice po  Gorkého ulicu. V roku 2017 sa bude pokračovať v ďalších dvoch častiach od Vyšnej Hati  po Ulicu J. Matušku, dĺžka tejto časti má 500 metrov a ďalšia od Ulice J. Matušku po Leteckú ulicu. Táto trasa je dlhá 558 metrov.
Predmetom stavby je obojsmerný asfaltový cyklistický chodník so šírkou 3 metre. Ďalej sa bude realizovať aj verejné osvetlenie, sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Táto líniová stavba je povolené rozhodnutím o využití územia ako celok s platnosťou do roku 2020.
V súčasnosti prebieha proces vydania stavebného povolenia, nasledovať bude zabezpečenie verejného obstarávania. V prvotnej fáze je taktiež potrebný výrub približne 60 stromov  v zmysle rozhodnutia na výrub drevín vydaného OÚ OSoŽP v Spišskej Novej Vsi, ktorý bude zrealizovaný v období vegetačného pokoja v termíne do 30. 3. 2016. Samozrejmosťou je náhradná výsadba v okolí cyklotrasy, ktorá bude riešená po ukončení výstavby v dvojnásobnom počte drevín. Súčasťou bude aj rekonštrukcia a úprava križovatky ulíc Za Šestnástkou  a Letecká počas výstavby cyklochodníka v tomto roku, križovatka spomínaných ulíc sa bude meniť z pôvodného tvaru Y na tvar T. Rekonštrukcia cyklocesty na Ulici Ing. Kožucha po zoologickú záhradu zatiaľ na plánovaná nie je.
Odhadovaný stavebný náklad predstavuje približne 950 tis. eur s finančným krytím z rozpočtu mesta. Termín celkovej realizácie projektu odhadujeme do konca roku 2017. Cyklotrasa by mala pokračovať ďalej cez kataster obce Smižany až na Podlesok v Slovenskom raji. Hornádsky úsek cyklotrate spojí Spišskú Novú Ves a obec Smižany po rieke Hornád. V smižianskom katastri pôjde cyklochodník okrajom rómskej osady a pretne cestu na Košiarny Briežok, čím vznikne napojenie na Slovenský raj. Cyklochodník je zatiaľ naplánovaný po jednom brehu Hornádu.
Mesto Spišská Nová Ves

 

 

lenka, 24. 2. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať prečo Spišská Nová Ves ako okresné mesto nemá detského neurológa. Chodiť na vyšetrenia a kontroly do Košíc alebo do Popradu je dosť náročné, hlavne pre choré deti a aj finančne je to dosť drahé. Ďakujem.

Odpoveď:

Nakoľko Váš podnet nespadá do kompetencií samosprávy, odoslali sme ho na zodpovedanie NsP Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi a Košickému samosprávnemu kraju.

Uvádzame doručené stanovisko od inštitúcie Svet zdravia: 

Výkon územnej samosprávy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti koordinuje Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja. Zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi ako aj určenie rozsahu zdravotného obvodu patrí do kompetencií KSK. V prípade akútneho stavu o ďalšom postupe rozhodne ošetrujúci lekár. Nemocnica Spišská Nová Ves, a. s., má v pláne v budúcnosti zriadenie ambulancie detskej neurológie a v súčasnosti má snahu zabezpečiť špecializáciu lekára za týmto účelom. Špecializačné štúdium trvá 3 roky a nadväzuje na už získanú špecializáciu v odbore pediatria alebo neurológia. 
MUDr. Martin Šimo, námestník pre LPS
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Stanovisko Košického samosprávneho kraja: 

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upravujú dva právne predpisy:         1. Zákon č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov a verejnú sieť poskytovateľov:

Verejná minimálna sieť poskytovateľov
je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len "príslušné územie") v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na
a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území, d) bezpečnosť štátu.

Verejnú sieť poskytovateľov
  tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.11)

2. Nariadenie vlády SR č. 640/2008 o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.

Toto nariadenie však ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov špecializovanej zdravotnej starostlivosti (okrem gynekológov a stomatológov) len na územie SR a územia krajov na rozdiel od zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti... ako vyššej právnej normy, podľa ktorého by verejná minimálna sieť poskytovateľov mala byť ustanovená okrem územia SR a krajov aj na územia okresov. Normatív počtu lekárskych miest (l.m.) v špecializovanom odbore neurológia vrátane detskej neurológie podľa Nariadenia vlády SR č.640/2008 Z. z. je pre Košický samosprávny kraj 36,7 l.m.

V prípade, že v niektorej lokalite ukončil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkovanie svojho zdravotníckeho zariadenia, čo je aj prípad Spišskej Novej Vsi v špecializačnom odbore detská neurológia, zdravotnú dokumentáciu pacientov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý tam predtým pôsobil,  pridelí samosprávny kraj podľa  možnosti geograficky najbližšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tej istej odbornosti, resp. ju rozdelí viacerým geograficky najbližším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tej istej odbornosti.

Dá sa skutočnosť, že v Spišskej Novej Vsi chýba detský neurológ, nejako riešiť ?

Nejestvuje spôsob, na základe ktorého by mohol samosprávny kraj zabezpečiť, resp. prikázať niekomu, resp. nejakému subjektu prevádzkovať detskú neurologickú ambulanciu v Spišskej Novej Vsi, pretože samosprávny kraj nemá kompetenciu určiť žiadateľovi o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia miesto výkonu činnosti.

Je len jeden spôsob ako by mohla v Spišskej Novej vsi opäť existovať detská neurologická ambulancia. Niekto (lekár – fyzická osoba alebo poskytovateľ ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti – právnická osoba) musí prejaviť záujem o vydanie povolenia na prevádzkovanie detskej neurologickej ambulancie práve v Spišskej Novej Vsi a ten niekto musí byť alebo musí mať odborne spôsobilého lekára pre  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore detská neurológia. Skutočnosť, že  Spišská Nová Ves je okresné mesto, nemá žiadny vplyv na existenciu alebo neexistenciu akejkoľvek ambulancie na území mesta alebo v blízkom okolí.

MUDr. Štefan Lipčák, vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja
Úrad Košického samosprávneho kraja
tel.: 055 / 7268 290, 0918 / 766 011
e-mail: stefan.lipcak(at)vucke.sk
web: www.vucke.sk

 

 

 

Slavomír, 18. 2. 2016:

Dobrý deň,
Chodím bežkovať na Grajnár, kde mesto SNV vybudovalo bežkársky areál a čo som tam videl. Trasy rozryté od lesných mechanizmov, čo úplne znemožnilo bežkovanie. Myslím si že, bežkovanie by tam malo mať prednosť. Dakujem

Odpoveď:

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.,  vybudovali areál bežeckých tratí na Grajnári ako jednu z možností na športové vyžitie občanov mesta Spišská Nová Ves. Táto zima nebola charakteristická trvácnosťou snehovej prikrývky pre extrémne teplé dni a časté dažde čo znamená, že boli len krátke obdobia kedy sa dalo na Grajnári „bežkovať“. Kvôli spadnutým stromom na trati i okolo nej a kalamite bola ťažba začatá koncom februára 2016 aj v tejto lokalite s prioritným spracovaním dreva ležiaceho na trati. Málo mrazivých dní, dažde a chýbajúca snehová prikrývka spôsobili výtlky a narušenie lesnej cesty (trate) lesnými mechanizmami. Cesta bude po ukončení spracovania dreva uvedená do pôvodného stavu. Ináč sme nepredpokladali, že v mesiaci marec za takých  klimatických podmienok sa ešte bude „bežkovať“ a aj keď, tak sneh vydrží len niekoľko dní, o bolo aj pravdou. Bežecká trať - Grajnár je prvotne lesnou cestou vybudovanou za účelom obhospodarovania a ochrany lesa, no upravenou pre možnosť rekreačného bežeckého lyžovania, za predpokladu dostatočne vysokej a trvácnej snehovej prikrývky. Okrem iného z ťažbovej činnosti sú dotované  aj náklady na udržiavanie mimoprodukčných funkcií lesa, ktorou je aj funkcia rekreačná  a spomenuté lyžiarske trate. Dúfame a prajeme všetkým bežkárom, že budúca zima bude k snehu štedrejšia a trate na Grajnári budú opäť plne funkčné.  

Ing. Marek Burik, Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

 

 

Martin, 18. 2. 2016:

Dobrý deň!
Uplynulé dni som bol na bežkách v bežkárskom areáli GRAJNÁR. Napadlo tak asi 15-20 cm snehu co je na bežky postačujúce. 6 km trasa bola prejdená takmer v celej dĺžke lesnými mechanizmami, čím bolo znemožné ju prejsť na bežkách. Pokiaľ viem tak v zimnom období ma prioritu bežkársky areál.
Ďakujem.

Odpoveď:

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.,  vybudovali areál bežeckých tratí na Grajnári ako jednu z možností na športové vyžitie občanov mesta Spišská Nová Ves. Táto zima nebola charakteristická trvácnosťou snehovej prikrývky pre extrémne teplé dni a časté dažde čo znamená, že boli len krátke obdobia kedy sa dalo na Grajnári „bežkovať“. Kvôli spadnutým stromom na trati i okolo nej a kalamite bola ťažba začatá koncom februára 2016 aj v tejto lokalite s prioritným spracovaním dreva ležiaceho na trati. Málo mrazivých dní, dažde a chýbajúca snehová prikrývka spôsobili výtlky a narušenie lesnej cesty (trate) lesnými mechanizmami. Cesta bude po ukončení spracovania dreva uvedená do pôvodného stavu. Ináč sme nepredpokladali, že v mesiaci marec za takých  klimatických podmienok sa ešte bude „bežkovať“ a aj keď, tak sneh vydrží len niekoľko dní, o bolo aj pravdou. Bežecká trať - Grajnár je prvotne lesnou cestou vybudovanou za účelom obhospodarovania a ochrany lesa, no upravenou pre možnosť rekreačného bežeckého lyžovania, za predpokladu dostatočne vysokej a trvácnej snehovej prikrývky. Okrem iného z ťažbovej činnosti sú dotované  aj náklady na udržiavanie mimoprodukčných funkcií lesa, ktorou je aj funkcia rekreačná  a spomenuté lyžiarske trate. Dúfame a prajeme všetkým bežkárom, že budúca zima bude k snehu štedrejšia a trate na Grajnári budú opäť plne funkčné.  

Ing. Marek Burik, Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

jela, 14. 2. 2016:

Bolo by vhodne vysypat kosiarnu ulicu makadamom, aspon od Smrekovej po Jedlovu, resp. Li bovu.
Nakolko je uvedena ulica zastavana domami, je to priam ziaduce. Vyhovorky o nedostatoku financii a inych prekazkach nie su preto na mieste .. veci by sa nemali len zacinat, ale aj ukoncit, dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň, mesto nevystupuje v danej lokalite ako investor technickej infraštruktúry. Mesto sa zaviazalo len k realizácii inžinierskych sietí, na ktoré bolo možné získať externé zdroje /vodovod, kanalizácia/. Otázku je potrebné smerovať na právnické, resp. fyzické osoby, ktoré zastrešujú projekt danej lokality na individuálnu bytovú výstavbu.

Mesto Spišská Nová Ves

Peter, 5. 2. 2016:

Som ZŤP, dostal som čerstvý parkovací preukaz.
Mám z toho nejaký osoh pri platení/neplatení za parkovanie v SNV, Poliklinike a pod?
Poraďte - Ďakujem

Odpoveď:

V zmysle § 5 bod 2. VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves sú: "od platenia parkovného oslobodené osoby ťažko zdravotne postihnuté, prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom..." čiže na spoplatnených mestských parkoviskách je môže žiadateľ parkovať bezplatne bez obmedzení.
Parkoviská, ktoré nie sú v správe mesta majú vlastné prevádzkové poriadky, ktoré upresňujú podmienky parkovania. 

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

Peter, 4. 2. 2016:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy bude pohrabané opadané lístie v parku na Jašíkovej ulici? Od jesene by už bolo na čase.... Parku na tejto ulici sa prečo nevenuje dostatočná starostlivosť, ako iným parkom? Pokosený je len 2-3x ročne, keď ma tráva meter a aj to až po niekoľkých telefonických urgenciách.

Odpoveď:

Verejnej zeleni na celom území mesta sa venuje rovnaká pozornosť. Kosenie verejnej zelene sa na celom území vykonáva 3x ročne, v prípade teplého a daždivého leta 4x ročne. Opadané lístie bolo v jesenných mesiacoch pohrabané.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Ján, 2. 2. 2016:

Dobrý deň,
chcem reagovať na odpoveď pána Košalku ohľadne parkovania a spoplatnenia parkovacieho miesta pre ŤZP občanov parkujúcich na sídliskách. Chcem sa opýtať ako sú títo občania zvýhodnení, ak za dopr. značku si musím zaplatiť, za osadenie tiež a každý rok si musím na vlastné náklady vyznačiť miesto. Takže ak mám platiť, tak žiadam mesto, aby mi osvetlilo miesto, namaľovalo čiary, a vyzametalo. Nech viem začo som zaplatil 60 eur. Nie je to fér? Veď ostatní čo vlastnia viacero áut, zaberajú miesto, neplatia nič a na invalidoch chcete zarobiť. Zdá sa vám to normálne a morálne? Páni poslanci spamätajte sa!

Odpoveď:

Istá miera zvýhodnenia, ktorá sa spomína v predošlom vyjadrení mesta je jednoznačne zdôvodnená, t. j., že sa týka porovnania k ostatným 
motoristom, ktorí nemajú preukaz ZŤP ani parkovací preukaz, a teda ani možnosť využívať vyhradené parkovacie miesto pre konkrétny automobil. 
Užívanie vyhradeného parkovacieho miesta je možnosť, ktorú môžu, ale aj nemusia občania využiť. Z toho dôvodu je aj povinnosť riadneho označenia 
vyhradeného parkovacieho povinnosťou konkrétneho užívateľa. Spoplatňuje sa v zmysle platného VZN ako „zvláštne" užívanie verejného 
priestranstva. Mesto doposiaľ nemalo a nemá záujem pristúpiť k radikálnejšiemu riešeniu formou zrušenia všetkých vyhradených parkovacích miest na sídliskách.
Ing. Peter Susa
Vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Vladimír, 26. 1. 2016:

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, odkedy si viac ceníte psov ako invalidných dôchodcov? Chcete mi povedať, že pes je cennejší ako človek? Keď poplatky za psa ste znížili a parkovacie miesta pre invalida ste nariadili platiť . Majú invalidi vyrovnať schodok, ktorý nastane pri znížení poplatku za psa?Prečo aj ostatný občania SNV neplatia za parkovacie miesto pred bytovým domom? Za vašu odpoveď vopreď Ďakujem a ostávam s pozdravom

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves umožňuje zriaďovanie vyhradených parkovacích miest pre majiteľov motorových vozidiel od roku 1997. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest mesto vybavovalo a vybavuje len žiadosti od občanov s preukazom ZŤP, ktorí sú zároveň držitelia parkovacieho preukazu, teda odkázaní na individuálnu prepravu. Toto týchto občanov do istej miery zvýhodňovalo a zvýhodňuje voči ostatným majiteľom motorových vozidiel, ktorí túto možnosť nemajú. Vyhradené parkovacie miesto slúžiace na parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je záberom verejného priestranstva majiteľom motorového vozidla, čo je v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves.  Sadzba dane je 0,015 €/m2/deň a túto daň považujeme za adekvátnu možnosti zriadenia a využívania parkovacieho miesta. Držitelia parkovacích preukazov majú naďalej možnosť  bezplatne užívať všetky spoplatnené mestské parkoviská. Taktiež v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia majú o 50% zníženú daň z bytov, rodinných domov, garáži a dane za psa.

Celkový predpokladaný nižší príjem na dani za psa z dôvodu zníženia dane za psa chovaného v bytovom dome zo 70,00 € na 50,00 € určite  nie je kompenzovaný daňou za užívanie verejného priestranstva.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia daní a poplatkov

Jaroslav, 31. 12. 2015:

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či je možné aby ste šoférom vysvetlili ako sa majú správať a aké sú dopravné pravidlá na parkovisku v Neo zóne. Kde sa začína a končí hlavna cesta atď. Ďakujem pekne.

Odpoveď:

Na miestach, kde nie sú umiestnené dopravné značky platí pravidlo pravej ruky. Na parkovisku pri Neo zóne zatiaľ Policajný zbor neeviduje žiadne vážnejšie problémy v súvislosti s právom prednosti, resp. hlavnou cestou. Viete si predstaviť les dopravných značiek, ak by sa tieto mali umiestňovať na podobných parkovacích plochách?

OR PZ Spišská Nová Ves

Martin, 27. 12. 2015:

Dobrý deň,
chcel by som reagovať na odpoveď k otázke pána Roberta k zrušenému spoju. Zaujímalo by ma na základe čoho tvrdíte, že daný spoj nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka? To vždy keď mi bude chýbať nejaký spoj tak to mám napísať sem? Ak argumentujete tým, že bol málo obsadený, nečudujte sa. Z našej MHD sa stalo niečo na čo sa absolútne nedá spoľahnúť. Človek určite nebude čakať 2 hodiny pokiaľ pôjde nejaký autobus tzv. MHD. Nie cena lístkov ale nespoľahlivosť je ten dôvod, prečo sa MHD nevyužíva. Taxi službám sa u nás mimoriadne darí, ľudia si ho dokážu zaplatiť aj keď je drahší ako MHD lebo iná možnosť už nie je. Málokto pôjde napr. zo Smižian na Tarču autobusom, ak vie, že spoj naspäť mu pôjde o 2 hodiny. Ďakujem

Odpoveď:

L., 30. 11. 2015:

Dobrý deň, zimná údržba za posledný novembrový víkend - katastrofa. Zimná údržba sa týka iba hlavných ťahov? Na vedľajších uliciach už nejazdia autá? Nasolím, roztopí sa a neodhrniem? Do rána bola taká poľadovica, že autá nemohli zastaviť na križovatkách, všetko išlo do šmyku! A v nedelu vecer na vlakovej stanici na peróne padali ludia ako hrušky - ani kamienok, ani soľ, ja viem, to je už otázka na železnice.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Vaše pripomienky sme zaslali správcovi miestnych komunikácií, ktorým je Brantner Nova.

Ing. Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

občan sidliska, 26. 11. 2015:

Dobrý deň, ak dovolíte chcel by som reagovať na otázku p. Zdeny zo dňa 21. 11. 2015, na spomaľovací pruh na Tr. 1. mája, kde podľa pisateľky si autá robia preteky a nedodržujú predpísanú rýchlosť. Práve naopak, vozidlá smerujúce od križovatky s Nejedlého ulicou sú obmedzované v plynulosti cestnej premávky z dôvodu zle zaparkovaných aut. Autá parkujú príliš kolmo a tak zasahujú do vozovky. Vodič je nútený spomaliť a prechádza na druhú polovicu vozovky, kde musí dávať prednosť oproti idúcim vozidlám. Tak vznikne situácia, že cesta je zaplnená a o pretekoch tu zďaleka nieje reč. Možno viacerí sme predpokladali, že položením nového povrchu vozovky sa opravia a vyznačia šikmým státím aj parkoviská.

Odpoveď:

Na šikmé státie nie sú na Tr. 1. mája dostatočné šírkové parametre, preto legálne vyznačenie šikmého státia nie je možné. Ak by sa vyznačilo pozdĺžne státie, prišli by sme o polovicu parkovacích plôch. Mesto a mestský výbor má v pláne v roku 2016 prípravu projektovej dokumentácie na riešenie parkoviska na Bezručovej ulici prípadne aj realizáciu parkoviska, čo by čiastočne pomohlo nielen parkujúcim na tejto ulici ale aj obyvateľom Tr. 1. mája.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Ľubica, 24. 11. 2015:

Chem sa opýtať, či je možné zabrániť parkovaniu motorových vozidiel, pri výjazde z Rastislavovej na Slovenskú ul., je tam križovatka neprehľadná z dôvodu parkovania MV po ľavej strane. Viackrát došlo aj k dopravným nehodám a preto žiadam o riešenie, ako zabrániť ďalším.
Obyvatelia ulice.

Odpoveď:

Tie vozidlá stoja nie na komunikácii, ale na nespevnenom priestranstve, ktoré pôvodne bolo zrejme trávnikom. Vodorovným dopravným značením (alebo aj zvislým) je možné riešiť zákaz zastavovania, alebo státia na ceste, ale nie na nespevnenej ploche vedľa vozovky, ktorá nie je súčasťou cesty. Opatrením pre zamedzenie státia v tomto prípade je umiestnenie fyzických zábran, aby bolo zabránené vozidlám  zachádzanie na tieto plochy. To je však problémom nielen v križovatke ulíc Slovenská, Rastislavova, ale aj v križovatke ulíc Slovenská, Svätoplukova (stoja tam vozidlá najmä pohrebnej služby) a Slovenská, Kollárova. 
Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV

Je možné urobiť to pomocou fyzických zábran ako píše kpt. Lukáč, alebo nakoľko sa jedná o tých istých porušovateľov, navrhujeme ich upozornenie prostredníctvom mestskej polície.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Obyvatelia priľahlej bytovky boli upozornení, aby vozidlami neparkovali tak, že bránia výhľadu z Rastislavovej ulice.  Hliadky mestskej polície budú preverovať  parkovanie vozidiel v uvedenej lokalite a v prípade zistenia porušenia právnych noriem budú vodičov riešiť v zmysle platných právnych noriem.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP, SNV