Dnes je 11.12.2018, meniny má Hilda
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Ivana, 6. 11. 2015:

Dobrý deň.
Mala by som otázku týkajúcu sa stanovišťa kontajnerov na Rázusovej ulici (za bývalými svietidlami). Najprv ma zaujíma, či by sa tieto stanovišťa nedali upraviť uzamykateľnou bránou, nakoľko stále tu máme kadejakých hľadačov pokladov. Videla som to takto riešené v inom meste a keďže to tam mali aj zastrešené, vyzeralo to veľmi upravene a čisto.
A s tým súvisí aj moja druhá otázka. Chodí niekto zametať toto stanovište? Je mi jasné, že to nejde dennodenne, to ani nežiadam. Avšak chodí niekto aspoň po tom, čo sú kontajnery vyprázdnené? Od posledného vysypania tu ešte nikto nebol a vyzerá to tu ako na kolónii. Verte, že občas to upraceme aj my, ale pomaly mám pocit, že za to upratovanie by sme si mali ísť po výplatu.
Ďakujem za odpoveď. Ivana

Odpoveď:

Mesto v snahe zabrániť „hľadačom pokladov“ znečisťovať mesto a okolie zberových nádob realizovalo projekt uzamykania kontajnerov. Časom sa bohužiaľ táto dobrá myšlienka minula účinku. Zastrešovanie zberových stanovíšť je finančne náročné a mesto v súčasnosti neuvažuje o ich realizácii.

O celkovú čistotu v meste sa stará firma Brantner Nova, s výpomocou aktivačných pracovníkov. Zberové nádoby sú vyprázdňované (v závislosti na lokalite) 2x – 3x týždenne. Podľa § 4 ods. 3, písm. c) VZN č. 5/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves je vlastník alebo správca nehnuteľnosti povinný starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Eva Muchová, 25. 10. 2015:

Dobrý večer, na Gorazdovej ul. došlo k výmene uličného osvetlenia. Pred vchodom č. 5,6 však svetlo nesvieti. Chcem sa spýtať, či je to zámer, alebo chyba montáže, lebo ulica padla do tmy. Nebolo by od veci, aby aj stožiare dostali nový šat. Po cca 50 rokoch by si to aj zaslúžili, keď dostali nové lampy. Ďakujem.

Odpoveď:

Vykonali sme obhliadku, na Gorazdovej ulici dané VO funguje. Nefunguje tu jeden stĺp osvetlenia, ktorý je na druhej strane cesty - pred políciou, tam je ale káblová porucha v zemi. Oprava prichádza do úvahy až na jar. Na základe požiadavky pána primátora sa však na Gorazdovej ulici budú dopĺňať svietidlá, ktoré budú osvetľovať chodník pred vchodmi s nepárnymi číslami (severná strana).
Tomáš Hamráček, energetik, odd. komunálneho servisu, MsÚ

Branislav, 22. 10. 2015:

Dobrý deň,
Harichovský chodník nad Slovnaft pumpou v lokalite Modrý vrch nie je len prístupovou cestou pre záhradkárov, ale aj pre vodárensku spoločnosť, lesníkov, rekreantov a pod.
Táto cesta je v dezolátnom stave, pričom naplaveniny štrku po daždi z tejto cesty častokrát končia na hlavnej ceste, čo je veľmi nebezpečné pre motoristov.
Chcem sa opýtať, kedy a aké opatrenia plánuje urobiť mesto, aby zlepšilo stav prístupovej cesty.
Prosím Vás, aby ste uviedli návrhy riešení, ktoré môže mesto zrealizovať prip. sa podieľať na realizácii a nepísali odpovede o nedostatku financií a iných prekážkach, ktoré daňovým poplatníkom nepomôžu.

Odpoveď:

Napriek tomu, že toto nie je miestna, ale účelová komunikácia s nevysporiadanými majetkovo-právnymi vzťahmi, Mesto Spišská Nová Ves v rámci finančných možností zabezpečilo v októbri asfaltové vysprávky časti tejto komunikácie a navezenie frézovaného asfaltu na jej údržbu. Táto činnosť sa riešila na základe požiadavky príslušného mestského výboru a v spolupráci s lokálnymi dobrovoľníkmi, ktorí rozhrnuli navezený materiál.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Jozef, 18. 10. 2015:

Otazočka na poslanca Akrama.Dokedy budeme pozerat na smetisko pod oknami na sidl Zapad za obchodom CBA?Je to dost neprijemne v nedelu rano o 6.30hod. počuvat ako romsky spoluobčan rozbíja kus nabytku pripadne okno kvoli ramom a pod.Kontajner je velakrat preplneny a vedla neho sa zhromažduje dalsi odpad.

Odpoveď:

V minulosti bol za obchodom CBA uložený veľkokapacitný kontajner (VOK), ktorý slúžil občanom na rôzne druhy odpadu a na ukladanie odpadu po čistení sídliska. VOK bol podľa potreby pravidelne vyvážaný. Aj napriek tomu odd. komunálneho servisu dostávalo od obyvateľov sťažnosti na neustály neporiadok v jeho okolí. Mestský výbor č. 5 (Západ) na svojich zasadnutiach nerozhodol o odstránení VOKu.
Od 1. 1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného zaviedol spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Vzhľadom na to, že obyvatelia vyhadzovali do VOKov aj drobný stavebný odpad, mesto stiahlo všetky VOKy nachádzajúce sa na území mesta. VOK na dané miesto (za obchod CBA) nebude vrátený!
Mesto Spišská Nová Ves prevádzkuje Zberný dvor, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať všetky druhy odpadu, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý sú občania povinný odniesť na skládku odpadov Kúdelník II.
Ak uvidíte kohokoľvek vyhadzovať odpad za obchodom CBA je potrebné volať políciu, pretože sa jedná o nelegálne ukladanie komunálneho odpadu ne verejnom priestranstve!

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

obyvatelia Jil.ul., 18. 10. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa len opýtať, kedy dôjde k vyrezaniu dvoch označených briez na našej Ul. Jilemnického. Tiež som si všimla, že v materskej škôlke na Jilemnického ul. je velikánska vŕba, ktorej konáre onedlho na niekoho padnú. Je to riskantné chodiť tam a to je prístup do vchodu! Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Výrub stromov je na základe povolenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie možné realizovať do 2 rokov od udelenia povolenia. Výrub bude určite zrealizovaný, avšak vzhľadom na vysoký počet žiadostí o výrub, termín nie je možné presne stanoviť.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

magdalena, 17. 10. 2015:

Davnejsie som zachytila informaciu o planovanej vystavbe predajne LIDL na sidlisku Zapad. Mala byt na ploche medzi zakladnou skolou a veterinarnou klinikou. Zaujimalo by ma ci je tato informacia pravdiva, ak ano v akom casovom horizonte sa uvazuje s realizaciou uvedeneho projektu. Dakujem

Odpoveď:

Nie, viacerí záujemcovia a aj spoločnosť Lidl sa uchádza o pozemky v blízkosti sídl. Západ I, no nie vedľa veterinárnej kliniky ale o pozemky za garážami pri žel. trati.
MsZ na poslednom zasadnutí schválilo zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov s výmerou 707 m2. To znamená, že až po realizácii tejto obchodnej verejnej súťaže budeme vedieť, kto bude víťazom a kto získa uvedené pozemky. Víťazom sa stane ten, kto predloží najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy.

Mesto Spišská Nová Ves

Júlia, 16. 10. 2015:

Dobrý deň,
pred niekoľkými dňami som upozornila na zbytočnú dopravnú značku na Ul. J. Fabiniho a neviem, či je to náhoda, ale taká istá značka povolená rýchlosť 30 a práca na ceste sa nachádza stále na zrekonštruovanej ceste Tr. 1. mája pri ZŠ Z. Nejedlého. Tak by som sa chcela opýtať, či sa neplánuje s jej odstránením. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vášho prvého podnetu mesto iniciovalo stretnutie so zhotoviteľom rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorý predmetné dočasné dopravné značenia v minulom týždni odstránil. Ďakujeme za podnety.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Hana, 14. 10. 2015:

V minulých dňoch došlo k výmene osvetlenia v podjazde na Školskej ulici. Pri výmene sa použili biele led-kové lampy, znížil sa počet osadených stĺpov s lampami.
Výsledkom je, že podjazd je slabo osvetlený, chodníky nie sú osvetlené vôbec. Možno sa ušetrí na poplatkoch za energie, ale bezpečnosť sa výrazne zhoršila pre chodcov, v zime býva v podjazde na chodníku ľad a mláky. Zhoršila sa aj bezpečnosť cyklistov pri prejazde podjazdom, ktorí sú v ňom dlhšie ako prechádzajúce autá.
Prosím o zaistenie osvetlenia na chodníky a prípadne vyznačenie cyklocesty cez podjazd.

Hana

Odpoveď:

Osvetlenie v predmetnom úseku bolo v zmysle zadania riešené ako verejné osvetlenie v zmysle noriem STN EN 13201 (príslušné časti). Ide o osvetlenie prevádzkované v čase bez denného svetla, t. j. ako nočné osvetlenie. Vzhľadom na charakter tejto pozemnej komunikácie jej bola stanovená vyššia trieda osvetlenia ME3c podľa STN EN 13201-2, čomu zodpovedá návrhový jas 1,00 cd.m-2. Zaistenie tejto úrovne bolo doložené svetelnotechnickým výpočtom. Osvetlenie v nočnom režime je adekvátne.

Osvetlenie v dennom režime nebolo predmetom zadania, preto nebolo riešené. V tomto režime sa normy rady STN EN 13201 neuplatňujú. Na osvetlenie podjazdu nie je k dispozícii technická norma, k dispozícii je iba technická správa TNI CEN/CR 14380 pre osvetlenie tunelov. Riešenie v zmysle tejto technickej správy je mimo rámca danej modernizácie verejného osvetlenia, a to aj z dôvodu technických podmienok daných existujúcou stavbou podjazdu. Nakoľko dĺžka podjazdu presahuje 50 m, v tomto podjazde je potrebné osvetlenie aj za dňa, teda považujeme zaslané upozornenie za oprávnené.

Ako nápravu navrhujeme uvedenie parametrov osvetlenia do pôvodného stavu, ktorý bol zachytený meraním v čase prípravy dokumentácie (skutkový stav osvetlenia pred realizáciu modernizácie). Namiesto pôvodných svietidiel však navrhujeme inštalovať nové svietidlá s podstatne vyššou efektívnosťou a úžitkovými vlastnosťami, a to na báze LED zdrojov. Vzhľadom na vyššiu účinnosť týchto svietidiel je možné ich počet zredukovať približne na polovicu a znížiť tiež menovitý príkon svietidiel v porovnaní s pôvodným stavom, pričom pôvodná úroveň osvetlenia bude zachovaná. Tým, že nové osvetlenie produkuje biele svetlo, bude mať ďalší pozitívny efekt. V nočnom režime bude v činnosti polovica inštalovaných svietidiel.

Oproti terajšiemu stavu budú na pôvodné nosné konštrukcie doplnené svietidlá a ich príkon bude výrazne vyšší ako je v súčasnosti.

Nad rámec požadovanej nápravy takisto navrhujeme samostatné osvetlenie jedného z chodníkov v podjazde, ktorý sa frekventovane využíva. V nočných hodinách budú v činnosti žiarivkové svietidlá inštalované priamo nad chodníkom.

Veríme, že navrhované riešenie bude prijaté ako adekvátna náprava - zaistenie osvetlenia na úrovni pôvodného stavu pred modernizáciou, avšak s pridanou hodnotou moderného LED osvetlenia a s pridaným osvetlením chodníka.

Typhoon, s. r. o., Bratislava, autor návrhu osvetlenia

Ján, 13. 10. 2015:

Chcem sa opýtať, prečo je prístupná iba evidencia psov z roku 2012? Nie sú k dispozícii novšie údaje?

Odpoveď:

Dobrý deň, každý mesiac je k poslednému dňu daného mesiaca aktualizovaná evidencia psov na našej webovej stránke v sekcii občan - ako vybaviť - prihlásenie/odhlásenie psa - zoznam držiteľov psov. V zozname je uvedený trvalý pobyt držiteľa (majiteľa psa), miesto chovu psa, plemeno a EVČ psa.
Viera Kardošová, referát životného prostredia, MsÚ

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, či sa neplánuje s odstránením dopravnej značky povolená rýchlosť 30 a práce na ceste na Ul. J. Fabiniho za križovatkou z Odborárov doprava (na rohu pred železničnou stanicou), keďže sa podľa mňa už práce na ceste ukončili? Alebo sa ešte niečo plánuje? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, povinnosť odstrániť dočasné dopravné značenie má zhotoviteľ, ktorý bol na to už upozornený. Ďakujeme za podnet zabezpečíme urýchlene zrušenie tohto značenia.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, čo treba urobiť, aby nám autá neparkovali pred činžiakom na prístupovom chodníku? Chodník je širší (cca 2,5 m), takže mestská polícia nič nevyrieši, aj keď tam niekto zaparkuje, pretože stále ostane voľný priestor viac než 1,5 m, lenže chodník je novo zrekonštruovaný a ak by bolo potrebné prísť bližšie ku vchodu, napr. sanitka, hasiči a pod., nedostanú sa tam. Ďakujem.

Odpoveď:

 

Ako ste uviedli, pokiaľ vodiči motorových vozidiel neporušujú ustanovenia zákona o cestnej doprave, tak nie je žiaden dôvod na represiu. Ak je potrebné zabezpečiť prístup ku vchodom do činžiaku, bolo by potrebné v spolupráci s oddelením dopravy upraviť parkovanie vozidiel osadením dopravných značiek zakazujúcich parkovanie priamo pred vchodmi.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Sp. Novej Vsi

 

Dobrý deň, je potrebné konkretizovať žiadosť (adresa, kontaktná osoba), podpísať ju aspoň zástupcom vlastníkov bytov s požiadavkou na vyznačenie zákazu státia (vodorovné dopravné značenie). V rámci obnovy vodorovného dopravného značenia bude možné v budúcom roku túto požiadavku vybaviť.
Ing. Peter Susa, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ

Júlia, 5. 10. 2015:

Dobrý deň, z vonkajšej strany oplotenia MŠ Jilemnického ul., SNV pri chodníku smerom k obytným domom Tr. 1. mája 22 a 26 je pod murivom niekoľko dier od hlodavcov, ktoré si tam zjavne vybudovali a ktoré sme s deťmi mali možnosť už aj niekoľkokrát odtiaľ vychádzať a vchádzať. Pravdepodobne smerujú do objektu materskej škôlky, kde je aj kuchyňa. Chcem sa opýtať, kto má riešiť uvedený problém, keďže sa jedná o objekt, kde sa vo veľkom počte pohybujú malé deti, ale zároveň sa jedná o priestor z vonkajšej strany smerom ku chodníkom a tie hlodavce behajú po chodníkoch a ohrozujú tak všetkých občanov. Ďakujem.

Odpoveď:

V rámci pravidelnej jarnej deratizácie bude uložený jed na potkanov. 

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

 

mario, 5. 10. 2015:

Dobrý deň, chcem upozorniť na chýbajúcu časť zábradlia na moste. Malé dieťa môže prepadnúť, chýba 1 tyčka. Ide o most pred odbočkou na sídlisko Tarča. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za ohlásenie závady, mesto zabezpečí jej odstránenie.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

ela, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, čítala som odpoveď na podnet občana, ohľadom IBV Červený jarok. Nechápem, prečo mesto chce robiť cestu po starej betónovej ceste od Stovy, keď existuje cesta po Leteckej cez areál letiska okolo betonárskej firmy. Stačil by mostík cez priekopu a označenie obmedzenie do 1,5 t. Nákladné by mohli chodiť po panelke a osobne po lepšej asfaltke. Plot tam aj tak nie je, zmizol, stačí len premostiť povodňovú priekopu, a ani 200 miliónov na to netreba.
Ale chcela som iné. Potrebovala by som prechod na stanicu od špeciálnej školy. Kedysi sa dalo prejsť cez dnes areál fy Fekete po schodoch, mohlo by mesto postaviť schody oproti sociálnym bytom na mieste niekdajších smetiakov a osadiť značku priechod pre chodcov a nastriekať na novú parádnu cestu zebru... Veľmi by mi to pomohlo, nemusela by som obchádzať stanicu a tiež by to nestálo 200 miliónov. Na Mier sa dá dostať tiež mimo stanice prechodom na opačnej strane cez priechod.

Odpoveď:

Dobrý deň, spomenuté podnety narážajú na majetkoprávne obmedzenia. Nie je možné realizovať miestnu komunikáciu cez súkromný areál. Panelovú cestu mesto v rámci podpory zámeru individuálnej bytovej výstavby na Červenom jarku odkúpilo, čo dáva priestor na realizáciu miestnej komunikácie práve v tomto koridore.

Druhá požiadavka - jedná sa taktiež o súkromný areál (predpokladáme, že ŽSR), preto akékoľvek stavebné úpravy neprichádzajú do úvahy. Ak vznikne v rámci rekonštrukcie železničnej stanice a priľahlých priestorov potreba zabezpečiť k pešiemu ťahu priechod pre chodcov cez miestnu komunikáciu na Fabiniho ul., budeme to riešiť.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Miroslav, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Západ 1, Tkáčska 13, máme tu kríky a dosť veľké stromy, a každý rok sú tu premnožené lienky, na balkón sa ani nedá poriadne ísť. Chcem sa spýtať, či sa nerobia nejaké postreky proti lienkam. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň. Mesto na území mesta vykonáva 2 x ročne deratizáciu proti hlodavcom. Postrek proti lienkam nie je vykonávaný.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Adam, 3. 10. 2015:

Dobrý deň!

Chcel by som sa opýtať, či mesto nemá vo vlastníctve nejaké staré, ale aj nové fotografie mesta, najmä priemyselných zón. Ak áno, rád by som si ich vypožičal za účelom písania práce o našom meste. Ďakujem!

Odpoveď:

Mesto nemá vo vlastníctve takéto fotografie. Odporúčame Vám obrátiť sa na štátny archív a Múzeum Spiša.

Mesto Spišská Nová Ves

Katarína, 2. 10. 2015:

Dobrý deň, včera boli na sídlisku Tarča, konkrétne na Javorovej ulici menené žiarovky v pouličných lampách na LED žiarovky. Týmto sa však znížila viditeľnosť na niektorých chodníkoch. Nakoľko mám maličké dieťatko a chodím domov sama aj po tme, je to veľmi komplikované. Bolo by možné na týchto lampách vymeniť žiarovky za silnejšie, alebo vymeniť za pôvodné? Presnejšie sa jedná o lampu pri vchode Javorová 8 a na chodníku k vchodu Javorová 10 je úplná tma.
Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.
S pozdravom Katarína Sivačková

Odpoveď:

Dobrý deň. V rámci modernizácie sústavy verejného osvetlenia dochádza k výmene starých svietidiel za nové LED svietidlá. V súčastnosti prebieha hlavne výmena svietidiel, ktoré osvetľujú cestné komunikácie. Neskôr dôjde aj na svietidlá osvetľujúce chodníky a priestory medzi bytovkami.

Na Javorovej 8 - 10 zatiaľ nedošlo k výmene svietidiel. Stále sú tam pôvodné staré svietidlá. Na základe toho nie je možné aby došlo k zníženiu viditeľnosti, keďže sa neudiala žiadna zmena.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Peter, 27. 9. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som Vás upozorniť na problém krytu odpadovej šachty kanála, ktorá sa nachádza na chodníku ulice Dubová medzi vchodmi č. 12 a 13.
Tento kryt kanála je poklesnutý oproti chodníku a v nočných hodinách hrozí, že môže dôjsť k úrazu.
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň.
Kanalizačný poklop na ulici Dubová č. 12, 13 nie je v správe a ani v majetku mesta Spišská Nová Ves. Splaškovú kanalizáciu vrátane príslušenstva spravuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť. Na Dubovej ulici je potrebné požiadať opravu kanalizačnej šachty vodárenskú spoločnosť a za nedoasfaltovanú opravu chodníka po oprave kanalizačnej prípojky zodpovedajú vlastníci, resp. správca bytového domu. Kanalizačná prípojka je vo vlastníctve bytového domu na Dubovej ulici, ktorý v minulosti realizoval prekopávku, bez ukončenia spätných úprav. Mesto zároveň informovalo o poklese kanalizačného poklopu Podtatranskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť.
Ing. Ivan Jacko, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ Spišská Nová Ves

Jozef, 9. 9. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je s cestou k domovej výstavbe Červený jarok? Infraštruktúra mala byť skončená do konca roka 2014 podľa tabule, čo financovala aj EÚ a všetko je spravené, len na cestu sa nejako pozabudlo, čo je najdrahšia položka a také argumenty ako polovica vystavaných domov nie je patričný argument, ale výmysel. Ak EÚ dala na to peniaze, malo to byť už dávno spravené!!! Mne by stačilo, keby tam mesto aspoň prišlo tie diery zaplátať asfaltom. A nepáči sa mi, že na miesto aby urobili asfalt tam, kde boli na to peniaze, sa urobil do osady, kde bola ešte oveľa lepšia cesta ako na Červený jarok, že by kupovanie hlasov :)! Ak zas nebudete odpovedať na moju otázku, mienim sa obrátiť na spravodajstvo TA3, JOJ, Markíza. Ich bude isto zaujímať, čo sa stalo s peniazmi od EÚ. Ďakujem.

Odpoveď:

Požiadavka na cestu k lokalite IBV Červený jarok sa za posledné dva roky pomerne často opakuje. Dožadujú sa jej predovšetkým obyvatelia novovybudovaných rodinných domov, z ktorých je celkovo 12 skolaudovaných, 24 rodinných domov je stavebne povolených, t. j. maximálne 100 obyvateľov lokality z celkovo 38 tis. obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Momentálny stav panelovej prístupovej cesty nie je dobrý, približná dĺžka úseku od Stovy po vodárenský objekt je 920 m. Výška investície na novú definitívnu prístupovú cestu sa predpokladá na viac ako 200 tis. eur, celkový ročný objem investícií do ciest v meste je cca 400 tis. eur. Zvažovali sme aj provizórne riešenie, asfaltovania jedného jazdného pruhu na jestvujúci podklad s predpokladanou výškou investície cca 80 tis. eur, čo nám vzhľadom na predpoklad ďalšej výstavby a vysokú frekvenciu nákladných vozidiel tiež pripadá nelogické. Čísla teda hovoria podľa mňa jednoznačne a zodpovednosť voči obyvateľom v meste je zaväzujúca. Napriek tomu, že chápeme Váš postoj, nie je možné zvýhodniť IBV Červený jarok na úkor ostatných mestských častí. 

Peniaze z Eurofondov boli určené len na výstavbu verejných rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné investície sa realizujú z prostriedkov z predaja pozemkov. Developerom v tejto lokalite nie je Mesto Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves

Jozef, 9. 9. 2015:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy mesto vybuduje konečne celistvú cyklotrasu, po ktorej by sa dalo aj korčuľovať z kolieskovými korčuľami alebo opravy? Lebo ten kúsoček okolo kasární pri Hornáde už záčina dosluhovať a ťažšie sa na ňom už korčuľuje a keď chce človek prísť zo strany od Kožuchovej ul. je tam taký asfalt drsný ako tankodrom, ďakujem.

Odpoveď:

Mesto v súčasnosti pripravuje výstavbu cyklotrasy na nábreží Hornádu v časti od Jilemnického ulice na sídl. Mier až k zimnému štadiónu. Jedná sa približne o 1,5 km trasu, a jej vybudovanie predpokladáme do dvoch rokov.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ