Dnes je 19.06.2019, meniny má Alfréd
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Eva, 23. 7. 2016:

Krásna zeleň, spievajúce vtáctvo, keď je pokosené a čisto, tak radosť pozrieť z okna na Gorazdovú ulicu. Špatia ju jedine stĺpy uličného osvetlenia, ktoré by si už po cca 5O rokoch zaslúžili náter zvlášť, keď dostali nové osvetlenie. Môj pocit a názor.

Odpoveď:

Požiadavku náteru stĺpov verejného osvetlenia budeme tlmočiť koncesionárovi, ktorý je správcom verejného osvetlenia.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Stefan, 19. 7. 2016:

Rad vidím, že v areáli bývalých kasárni sa konečne niečo deje. Upravujú sa staré domy, budujú byty. Ako je mesto pripravené na túto aktivitu súkromných investorov? Existuje územný plán zóny, rieši sa prepojenie na Rybársku, Mlynskú ulicu? Odstráni sa plot popri Hornáde? Bude umožnený peší prechod z Ulice Československej armády ku Hornádu? Mesto by malo mať záujem, aby nábrežná zóna bola príjemným verejným miestom, nielen ponechať to na súkromne firmy...

Odpoveď:

Z investičných a stavebných aktivít domácich spoločností v areáli bývalých kasární máme viacerí radosť. Niekedy verejnosti neprístupné vojenské územie s ťažkou technikou a nočnými poplachmi, situované pri kvalitnej obytnej zóne v užšom centre mesta postupne mení svoj charakter. Mesto zabezpečilo zmenu účelu využitia areálu formou aktualizácie územného plánu mesta v roku 2009. Celý proces bolo riadne schválené poslancami mestského zastupiteľstva v zmysle platnej legislatívy. Územie sa postupne otvorí, napojí na miestne komunikácie a technickú infraštruktúru. Záväzná časť územného plánu počíta so zmiešanou funkciou charakterizovanou v územnom pláne indexom 11a. Budú tam polyfunkčné plochy zamerané na bývanie a občiansku vybavenosť. Mesto sa snažilo získať kasárne do svojho vlastníctva. Nepodarilo sa. Získala ho súkromná spoločnosť a tá ho postupne predáva investorom. Na celok sa v dražbe záujemca nenašiel. Došlo k rekonštrukcii objektov priliehajúcich k Ulici Československej armády. Pribudli nové byty.

Ďalších cca 60 moderných 2-3 izbových bytov aj s občianskou vybavenosťou a službami budú v dvoch najväčších objektoch. Ide o citlivú rekonštrukciu na bytové domy s balkónmi, výťahmi, s využitím podkrovných priestorov a bezbariérovým prístupom. Chýbať nebude ani detské ihrisko. Uvažuje sa s rozsiahlymi parkovacími plochami, ale aj garážami. Podrobnejšie informácie môžete získať napríklad na portáli www.iglovia.sk.

Územný plán zóny nebol spracovaný. Vlastník zabezpečil spracovanie štúdie autorizovanými architektmi. Čelní predstavitelia mesta sú v stálom vzájomnom kontakte s novými vlastníkmi a novými investormi. Územie je  v štádiu tvorby, každý z investorov prichádza s pestrou paletou nápadov.

Veríme že, nové využitie územia bude životaschopné, kultúrne a tolerantné voči okoliu. Mesto vstupuje do procesu ako poradca a korektor. Nie je to poloha vlastníka a developera územia. Odpovede na mnohé otázky si treba počkať, vzídu z procesov, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.

Ďakujem za Vaše námety, prerokujeme ich s investormi.

Ing. Arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia stavebného poriadku a územného plánovania MsÚ SNV

Jana, 27. 6. 2016:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či sa nedá vyriešiť priechod pre chodcov ak idem smerom od nákup. centra Madaras z Mlynskej ulice na Čsl. armády. Prechod tam síce je, ale nie je dostatočne vidieť autá, ktoré idú od Madarasu a ja ako mamička s kočiarom tam za každým dosť riskujem a len tak prebehujem. Možno by postačilo dať tam zrkadlo, aby bolo lepšie vidieť. A ešte ma zaujíma prečo sa do Madaras parku, resp. Monkeylandu, neviem dostať po priechode pre chodcov? Priechod nie je označený ani pri dolnej bráne, a ani ako sa ide od Tarče. S deťmi tam stále prebehujem a je to dosť zložité vysvetliť im prečo. Za odpovede ďakujem. S pozdravom Jana

Odpoveď:

Mesto plánuje vyriešiť priechody pre chodcov k Madaras parku cez ulicu Brezovú a k vstupnej dolnej bráne. Návrh riešenie je spracovaný potrebné je zabezpečiť financovanie.

Priechod cez Mlynskú ulicu je na ceste v správe SCKSK. Pokúsime sa informovať túto spoločnosť a nájsť prípadné vhodné riešenie.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

Po obhliadke umiestnenia priechodu pre chodcov z Mlynskej ulice na MK Československej armády sme došli k záveru, že navrhnuté umiestnenie dopravného zrkadla by situáciu riešilo iba čiastočne. Rozhľadové pomery tohto miesta nie sú ideálne a preto riešením by bolo zmeniť umiestnenie priechodu nižšie cca o 8 m v smere staničenia, smerom k OC Madaras, kde sú po oboch stranách spevnené plochy chodníkov. Toto riešenie by si však následne vyžadovalo zriadenie priechodu aj na MK Čsl. armády, tak aby chodci mohli plynulo pokračovať v oboch smeroch Mlynskej ulice. Zriadenie nových priechodov pre chodcov v intravilánoch obcí v zmysle vyhlášky k zákonu o cestách zabezpečujú obce (v tomto prípade mesto SNV)  na základe spracovaného projektu dopravného značenia a následného určenia dopravného značenia vydaného cestným správnym orgánom.

Obhliadkou križovatky Mlynská ul. a Tepličská ul. bolo zistené, že pani Janou navrhované zriadenie priechodu pre chodcov nie je možné, nakoľko od tejto križovatky po oboch stranách Tepličskej cesty sa na jej krajoch nachádzajú iba nespevnené plochy a zriadeniu priechodu by musela predchádzať investícia mesta SNV v podobe výstavby chodníkov. Táto problematika však podľa našich vedomostí je už v riešení mestom SNV s využitím priľahlej MK Sadová ulica.

Ing. Zuzana Fejesová, technicko prevádzkový námestník
Riaditeľstvo SC KSK – Ostrovského 1 - 040 01 Košice - (Slovakia)
Tel:  +421-55 / 789 49 31-32 , Fax: +421-55 / 789 49 36 , www.scksk.sk

 

L., 22. 6. 2016:

Pri odbočovaní z Mieru na Leteckú ulicu pri prechode pre chodcov je diera ako hrom, to isté je na križovatke pri bývalej octárni, mieni sa niečo s tou nebezpečnou krajnicou robiť?

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Diera je vyspravená. 
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

 

Nadezda, 15. 6. 2016:

Dobrý deň,

pred týždňom som Vám písala ohľadne kúpania sa rómov na fludry pri Šoltésovej ulici 25. Prosím o odpoveď komu Ste podstúpili riešenie tohto problému a ako sa tento problém rieši a či sa vyrieši.

Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:

Ohľadom kúpania sa Rómov  v Hornáde na Šoltésovej ulici nám bola postúpená petícia občanov tejto ulice cez hlavného kontrolóra, na ktorú bola zaslaná odpoveď. Hliadky mestskej polície majú za úlohu počas teplých dní hliadkovať v uvedenej lokalite a zároveň jeden z členov občianskej stráže má hliadkovať na uvedenej ulici a druhý pri veľkom splave na sídlisku Mier, aj napriek tomu, že kúpanie v rieke nie je zakázané. 

Andreaj Boroň, zástupca náčelníka MsP SNV

Dominika Kemková, 14. 6. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mesto neplánuje úpravu parkovacích miest na sídlisku Tarča, konkrétne na Lipovej ulici. Možno by stačilo len nakreslenie parkovacích čiar, nakoľko ľudia využívajúci parkovisko pred bytovkou nevedia parkovať. Cez deň je parkovisko skoro prázdne, no ako prichádzajú ľudia z práce v rôznych časoch, postavia sa ako im príde..ako hrable (veľká medzera medzi autami, no malá na ďalšie auto) a tak je problém vo večerných hodinách zaparkovať, pritom miesta by bolo dosť. Prípadne vyhradiť jedno, dve miesta pre ZŤP. Máme v rodine invalida, ktorému neprospieva, keď parkuje o tri ulice ďalej. Resp. či sa dá vyžiadať ZŤP miesto, a či je to nejako spoplatnené? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

Pre vyznačenie je samozrejme podmienkou aj dobrá kvalita povrchu parkovacích asfaltových plôch.

Vyznačenie osobitného parkovacieho miesta pre osobu s ŤZP je možné za predpokladu, že je osoba vlastníkom parkovacieho preukazu, teda je postihnutá v oblasti mobility a odkázaná na individuálnu prepravu. V takom prípade je možné požiadať na odd. výstavby o zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta. Spoplatňuje sa to v zmysle platného VZN a vychádza to približne 60 eur na rok v závislosti od veľkosti parkovacieho miesta. Presné informácie dostanete u Ing. Milana Muchu, odd. výstavby a dopravy MsÚ, t. č.  – 053/4152 332.

Ing. Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Tomáš, 7. 6. 2016:

Dobry deň, chcem sa spýtať či mesto plánuje úpravu parkovacích miest na sídlisku Východ pri kotolni? Na parkovisku je 13 parkovacích miest rezervovaných pre ZŤP (rôznej šírky). Parkovisko pri internáte vlastní hotelová akadémia a pri geologickom úrade je značka zákaz parkovania. Nakoľko v súčasnosti má každá rodina minimálne jedno auto, nie je kde parkovať. Nie je možné zlikvidovať aspoň zelené ostrovčeky, a tak vytvoriť aspoň pár ďalších miest na parkovanie. Kontroluje niekto šírku a označenie rezervovaných miest pre ZŤP? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Problematikou parkovania aj vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali na sídlisku Východ (parkovisko pri internáte) chceme riešiť návrhom nových parkovacích plôch. Radi by sme šli cestou komplexnejšieho riešenia, teda väčšieho parkoviska, nie len rozšírením ex. plôch o niekoľko státí. Z hľadiska majetkovo-právneho sa nám javí ako vhodné územie pri prístupovej komunikácii k objektu Sintra resp. využitie časti vnútro-bloku medzi ulicami Kollárova a Česká. Všetky aktivity budú priebežne konzultované s príslušným mestským výborom č. 8.
Kontrola ZŤP miest je vykonávaná, v súčasnosti sú tieto miesta spoplatňované v zmysle platného VZN ako záber verejného priestranstva, teda sa zohľadňuje aj celková plocha. 
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Nadezda, 7. 6. 2016:

Dobrý deň,
bývam na Šoltésovej ulici 25, pri fľúdri na rieke Hornád. Tento fľúder máme rovno pod oknami našej bytovky. V období teplých dní rómske deti zo SNV a Smižian využívajú tento fľúder ako verejné kúpalisko a permanentne ich tam je asi 30 detí naraz. Okrem toho, že sa kúpu vo fľúdri, robia krik, ktorý ruší občanov bytovky, nakoľko tu bývajú občania s malými deťmi, invalidní občania a dôchodcovia. Počas týchto dní nie je možné mať otvorené okná, kvôli kriku. okrem kúpania tieto deti robia neporiadok okolo bytovky, a to tak, že vyberajú šatstvo z kontajneru na šaty, toto šatstvo používajú ako utierky a deky, posedávajú v hlúčikoch pred bytovkou, kde sa vyhrievajú. Ničia zeleň okolo bytovky, včera ich bolo asi 20 zavesených na okrasnom strome pred bytovkou, na ktorom dozrievajú nejaké plody. Šatstvo, ktoré vyberú z kontajneru nechávajú často rozhádzané okolo domu. Chcem sa informovať, prečo mesto túto situáciu nerieši, nakoľko sem bola opakovane privolaná hliadka mestskej polície, aby s nimi urobila poriadok. Hliadka príde Rómovia odídu a na ďalší deň sa opakuje tá istá situácia. Prosím, dajte mi odpoveď, kde sa dá podať oficiálna sťažnosť na tento stav pri bytovke, aby obyvatelia bytovky mohli poslať petíciu na mestský úrad, aby sa situácia konečne vyriešila. Ak sa táto situácia nebude riešiť, prizvem médiá, aby sa dalo do verejných médií ako vyzerá poriadok na uliciach v Spišskej Novej Vsi. Treba osadiť tabuľu zákaz kúpania a vykonávať pravidelné obhliadky zo strany mestskej polície, aby si tieto deti nezamieňali tok rieky Hornád za verejné kúpalisko. To je o niekoľko metrov od našej bytovky. Ďakujem Vám vopred za informácie, ktoré od Vás očakávam.

Odpoveď:

Ďakujeme za podanie, ktoré budeme promptne riešiť cez hliadkovú činnosť, ale i občiansku stráž. V minulosti využívali  tieto detí na kúpanie hornú časť rieky Hornád pri Vyšnej Hati. V rámci intenzívnej kontrole sa detí presťahovali do dolnej časti, resp. na kúpalisko, kde sa opäť na nich ľudia sťažovali. Rieku Hornád má v správe Povodie riek Hornád a Bodrogu, ktoré môžu prijať opatrenia. Napriek tomu dnešným dňom budú vo Vašej časti rieky vykonávané kontroly členmi občianskej stráže a priebežne aj hliadok mestskej polície. V prípade, že sa budú kúpať väčšie počty detí, prosím, informujte nás o tom  na bezplatnom tel. čísle 159, aby sme zjednali nápravu.
JUDr. Michal Komara, PhD.,  náčelník MsP

Postup, akpo predkladať sťažnosť a petícii (ako aj iné záležitosti) nájdete na webe mesta v sekcii Občan/Ako vybaviť:
http://www.spisskanovaves.eu/obcan/ako_vybavit/staznosti_a_peticie/index.html

Ing. Andrea jančíková, vedúca kancelárie primátora

Anton, 27. 5. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy bude najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva? Chcem sa na ňom zúčastniť.
Ďakujem

Odpoveď:

Zasadnutie MsZ bude pravdepodobne 15. 6. 2016. Sledujte, prosím,  web stránku mesta, minimálne týždeň vopred zverejňujeme pozvánku s programom.
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Miloš, 24. 5. 2016:

Dobrý deň, bývam na sídlisku Západ v SNV. Občas využívame detské ihrisko na Hutníckej ulici (hneď pri zdravotnom stredisku a CVČ Adam), na ktorom je veľká detská hojdačka. Včera som si všimol, že hojdačka je pri hojdaní nestabilná, jej ukotvenie v zemi je narušené dlhodobým a extrémnym používaním (železné tyče sa ľahko vyberajú zo zeme). Aby nedošlo k nešťastiu navrhujem, aby sa čo v najrýchlejšom čase hojdačka odstavila z prevádzky a opravila. Kto je zodpovedný za stav a údržbu detského ihriska na Hutníckej ulici, sídlisko Západ v Spišskej Novej Vsi? Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Hojdačky sme zvesili, aby sa zabránilo prípadnému nešťastiu. Užívaním došlo k "vykývaniu" základov hojdačky. Oslovili sme firmu, ktorá realizovala osadenie detského ihriska za účelom zjednania nápravy.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Adam, 17. 5. 2016:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, prečo je na parkovisku pri Hypernove rampa? Odkúpil niekto toto parkovisko pre seba?
Ďakujem.

Odpoveď:

Mestu nie je známa príčina osadenia rampy na bývalom parkovisku Hypernovy, nakoľko sa nejedná o mestský majetok. Z výpisu z katastra nehnuteľností je jasné, že majiteľom je spoločnosť Property Development, a. s., Dončova 27, Ružomberok.

Mesto Sp. Nová Ves

 

 

 

ela, 15. 5. 2016:

Dobry den
ked nerobite kosiarnu ulicu, mohli by ste aspon zakopat zakopy, ktore medzi kanalizacnymi poklopmi niekto vykopal, vopred diki
Jamy su na krizovatke kosiarna limbova a na kosiarnej smerom na smrekovu, kedze sa jedna o pozemok mesta ke by msla byt cesta a nie jama na ktorej zahrabanie staci traktor s radlicou na sneh, cize nic nemozne pre udrzanie majetku mesta v normalnom stave, aby sa nemohlo povedat, ze mesto pre kosiarnu ulicu nerobi vobec nic .. co je skoro pravda
tesim sa ze tam jama nebude, dufam ze nebudem sklamana dakujem

Odpoveď:

Pracovníci Mestského úradu, odd. výstavby a dopravy vykonali obhliadku predmetnej lokality na Košiarnej ulici s nasledovným zistením.

Výkop rýh nie je aktivitou mesta, ale zrejme majiteľov pozemkov, ktorým prekáža, že krížom cez ich pozemky sú vyjazdené nelegálne cesty autami. Prístupová cesta k rodinným domom na Košiarnej ulici (zatiaľ neexistujúcim) je možná po jestvujúcej Smrekovej ulici, ktorá je prístupovou cestou k záhradkárskej osade Červený jarok. Žiadna legálna prekopávka nebola v tejto lokalite povolená.

Mesto  Spišská Nová Ves nemá žiadny záväzok ani povinnosť zabezpečovať výstavbu sietí v tejto lokalite. Jediným záväzkom bola prostredníctvom eurofondov výstavba verejného vodovodu a splaškovej  kanalizácie. O lepší prístup na ulicu Košiarnu je potrebné žiadať zodpovedný subjekt vyvíjajúci aktivity súvisiace s individuálnou bytovou výstavbou lokality Červený jarok.

Očakávame, že pôvodca tohto stavu uvedie nelegálnu prekopávku do pôvodného stavu na základe tlaku vlastníkov priľahlých nehnuteľností. V prípade identifikácie pôvodcu daného stavu, mesto vyzve túto osobu k uvedeniu priestranstva do pôvodného stavu a zváži prípadné kroky v zmysle platnej legislatívy, príp. využitie sankcií za nelegálne prekopanie verejného priestranstva.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Martin, 30. 4. 2016:

Zdravím,
neviem, či mi odpoviete na moju otázku, pretože môj predchádzajúci komentár ste odignorovali. Predsa sem ale uvediem, kde je problém tentokrát.
Od 1. mája (zajtra) sa menia cestovné poriadky MHD, no autobusy už dnes jazdia podľa nového cestovného poriadku bez toho aby to bolo niekde uvedené. Neviem, či sa neviete orientovať v kalendári, no ak neviete prevádzkovať dopravu, tak to prosím prenechajte kompetentnejším osobám. Je to naozaj hanba. Ešte uvediem, že šlo o spoj linky č. 4. Vopred ďakujem za vysvetlenie tejto zvláštnej situácie.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Aj na základe neho sme občanov informovali o zmenách v MHD nie len v sekcii Doprava na web stránke mesta, ale aj samostatným upozornením na hlavnej stránke v aktualitách. Za spol. eurobus sa však k Vášmu podnetu vyjadriť nemôžeme.
Dostali sme od nich odpoveď, že 29. 4. 2016 zaslali na zverejnenie nové cestovné poriadky. O forme ďalšieho upozornenia cestujúcich napr. na zastávkach nás neinformovali, rovnako nám neodpovedali na prevádzku zmenených spojov skôr ako 1. 5. 2016.
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora 

 

 

Janka, 26. 4. 2016:

Chcem sa opýtať, či sa bude riešiť situácia s parkovaním na ulici Odborárov. Po celej dĺžke ulice stoja autá, je možné aby mesto z trávnatých plôch urobilo pozdĺžne parkovanie ?

Odpoveď:

V rámci akčného plánu Mesta Spišská Nová Ves je táto myšlienka a investícia plánovaná na rok 2018.

Ing. Peter Susa, vedi oddelenia výstvby a dopravy MsÚ

Matej, 30. 3. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať či sa plánuje rekonštrukcia basketbalového ihriska na mieri , respektíve basketbalových košov. Za odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď:

Ak máte na mysli ihrisko medzi ulicami Sama Chalúpku a Krčméryho, zlomená basketbalová obruč bude opravená v dohľadnej dobe.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Štefan, 29. 3. 2016:

Dobry den,
chcem sa informovat na planovany projekt tunelu kalmanka, s ktorym je spojeny odklon zeleznicnej trate. Trat ma viest cez oblast uzemia, kde sa nachadzaju zahradky za Markusovskymi zavorami. Ako vlastnika jednej zo zahradok ma zaujima, ci je v plane, ze by mala trat viest priamo cez pozemky zahradok, alebo je jej vystavba planovana mimo tohto uzemia na prilahlej luke? Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Uvedená otázka je určená hlavne pre Železničnú spoločnosť SR, pretože oni sú investorom stavby a záležitosť je v ich kompetencii.

Podľa nám dostupných informácií z projektu pre územné konanie z roku 2007 nová trať nepôjde cez záhradkovú lokalitu a záhradky, kde má nehnuteľnosti pán Cabala, ale lúkou pri potok Brusník.


Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stav. poriadku MsÚ
 

 

 

 

Eva, 28. 3. 2016:

Z nedele na pondelok v noci o cca 2,3O hod. zobudila ma streľba, či ohňostroj v centre mesta a bolo po mojom spánku. Nie je náhodou čas od 22.oo hod. do 6.oo hod. rannej, čas nočného kľudu? Naviac , kto má potrebu takejto bezohľadnej výstrednosti aj v čase sviatkov Veľkej noci. Kto? Vie to niekto vysvetliť? Napr. polícia? Počulo to celé centrum mesta, aj širšie, kde sídli aj polícia. Ďakujem za všetkých, ktorí boli takto zobudení.

Odpoveď:

Mestská a ani štátna polícia nemá informáciu o nejakej mimoriadnej udalosti z tohto času. Pravdepodobne došlo k explózii nahromadených splodín vo výfukovom potrubí motorového vozidla prechádzajúceho centrom mesta.

Andrej Boroň, zástupca náčleníka MsP

Ľuboslava, 22. 3. 2016:

Dobrý deň, reagujem na vašu odpoveď ohľadne detského ihriska na Československej armády. Mesto by malo spracovávať koncepciu údržby a správy detských ihrísk podľa potrieb a požiadaviek občanov. Detské ihriská by sa mali nachádzať tam, kde sú malé deti. Možno by bolo vhodné prehodnotiť využívanie doterajších ihrísk a prípadne zvážiť aj premiestnenie. My sme nemali záujem o nejaké basketbalové ihrisko čo zaberá veľkú plochu. Máme záujem o malé pieskovisko, prípadne hojdačku, šmýkalku a malý drevený domček. Máme tu malinké deti, niektoré nechodia ešte ani do škôlky, tak nechcite od nás aby sme s nimi behali po Spišskej. A ďalší dôvod prečo ho chceme mať tu je bezpečnosť a hygiena, to si budeme vedieť ustrážiť. Myslíme si, že desať malých detí do 5 rokov si už zaslúži malinké ihrisko. Cez prázdniny je tu tých detí podstatne viac. Prosíme vás, zvážte ešte raz vaše stanovisko, veď je to investícia do 500 euro. V prípade potreby sa s Vami, pán Sad, aj stretneme. Ďakujem Ľuboslava

Odpoveď:

Každý by chcel mať detské ihrisko pred vlastným vchodom, ale to nie je možné. Údržba detských ihrísk stojí nemalé finančné prostriedky (bohužiaľ hlavne z dôvodu ničenia vandalmi). Avšak na všetkých detských ihriskách je pravidelne vykonávaná údržba a taktiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva pravidelné kontroly pieskovísk. Detské ihrisko nie je možné len tak rozložiť na mieste A, používať a keď deti vyrastú, premiestniť na miesto B a keď aj tu deti vyrastú opäť premiestniť na miesto A. Čo sa týka finančných nákladov na vybudovanie nového detského ihriska. Obyčajný koník na pružine (najmenší herný prvok) stojí v akcii 305 € s DPH, takže to rozhodne nie je investícia do 500 €.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Miroslava, 21. 3. 2016:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy bude dokončený VDSL internet na sídl. Tarča?

Káble trčia zo zeme už minimálne pol roka a nič sa nedeje. Pýtala som sa aj v Telekome, ale ani ich technici nevedeli povedať, kedy a či vôbec sa práce ukončia.
Už aj po okolitých dedinách majú rýchlejší a stabilnejší internet ako máme na Tarči :(
Prosím poraďte, kde ešte sa viem dopátrať odpovede, kedy bude na Tarči rýchlejší internet. Prípadne, prečo na Tarči nie je optický internet, ked na iných sídliskách už dávno funguje.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Podľa informácií zhotoviteľa stavebných prác pre spoločnosť T Com by sa mala doplniť "technológia" predmetnej siete na sídl. Tarča v priebehu tohto roku /orientačne do dvoch mesiacov/. Považujte to však ako neoficiálnu informáciu.

Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Júlia, 21. 3. 2016:

Ad: Parkovanie na ul.Odborárov
Viete, na ul.Odborárov je táto situácia s parkovaním katastrofálna už dlhodobo a nič sa nedeje. Autobusy nemajú ako prechádzať popri autách stojacich pri ceste, chodci preskakujú deravé chodníky plné mlák a trávniky pred domami už dávno nie sú trávniky. Kedy sa táto ulica, ktorá je vstupom do mesta konečne upraví pre vozidlá i pre chodcov? Nemyslím si, že Mestská polícia nevidí to množstvo áut stojacich na trávnikoch KAŽDÝ DEŇ, a predsa nikoho nepokutuje. Veď aj pri žel.stanici je platené parkovisko, ktoré môžu nakupujúci využívať. Prečo sa nepostavia aj neplatené parkoviská pri poliklinikách (napr.na problematickom trávniku pri Poliklinike pri Hornáde), aby nemuseli chorí ľudia ešte aj platiť za parkovanie? Za tie pokuty, čo sa vyberajú by sa to malo dať, nie?

Odpoveď:

V zmysle akčného plánu Mesta Spišská Nová Ves, je predpokladaný termín realizácie rekonštrukcie ulice Odborárov v roku 2018. Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu stavby. Ďalším krokom bude zabezpečenie povolenia stavby. Investičný zámer musí byť schválený v rozpočte mesta pre daný rok.
V rámci Nábrežia Hornádu nie je v súčasnosti zámerom mesta budovanie parkovacích plôch. V danom území by sme chceli v budúcnosti prioritne vybudovať chodníky pre peších, zrekonštruovať miestnu komunikáciu a vybudovať verejné osvetlenie. Každý z takýchto investičných zámerov je potrebné vykryť finančnými zdrojmi, ktorých výška predstavuje značnú čiastku v porovnaní so spomínaným výberom pokút.
Zdravotnícke zariadenia nie sú mestské organizácie, preto aj ich režim prevádzky a parkovania nie je možné zo strany mesta upraviť.

oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ