Dnes je 08.03.2021, meniny má Alan(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Róbert, 25. 9. 2017:

Dobrý deň, chcel by som vedieť z akého dôvodu je zákaz vjazdu na ceste pri poliklinike pri Hornáde ul,Medza z kruhového objazdu a aj od Polikliniky a tiež prečo sa nemôže zrušiť zákaz na ul.Ing.Rojkoviča keď by to dosť odľahčilo križovatku pri Kauflande alebo tam spraviť jednosmerku.

Odpoveď:

Tá parkovacia plocha ku ktorej je zákaz vjazdu nie je miestnou komunikáciou, ale súkromnou plochou. Tá plocha nikdy nebola navrhnutá ako parkovisko pre polikliniku.  O zákaz požiadal majiteľ plochy, preto je tam DZ B1 s režimom upravujúcim možnosť vstupu v zmysle textu dodatkovej tabule.

Zákaz vjazdu na komunikáciu ku poliklinike od okružnej križovatky je z dôvodu , že komunikácia pôvodne bola postavená len ako účelová komunikácia pre príjazd ku poliklinike. Po dobudovaní okružných križovatiek a ich prepojenia ku OC Lidl však komunikácia má už iný charakter s inou požiadavkou na kategóriu cesty. Komunikácia v súčasnej dobe nemá požadované parametre a požadované konštrukčné prvky na to, aby mohla byť prekategorizovaná do vyššej kategórie na komunikáciu s vyššou dopravnou záťažou. Až keď vlastník komunikácie (Mesto SNV) dopracuje spôsob vedenia chodcov, cyklistov, keď sa preloží stĺp vedenia, ktorý je v súčasnej dobe ako pevná prekážka pri ceste, keď sa na trase komunikácie upravia výšky kanalizačných poklopov a keď sa do lokality zavedie verejné osvetlenie, potom bude možné aj na tejto komunikácii pustiť premávku bez súčasného obmedzenia. 

Čo sa týka Rojkovičovej ulice, z konštrukčného hľadiska je to komunikácia navrhnutá na minimálnu intenzitu dopravy s funkciou dojazdu do jednotlivých objektov, nie ako komunikácia spájajúca väčšie celky v rámci územia mesta. Preto je tam navrhnuté predmetné dopravné značenie, aby sa zabránilo práve spôsobu skracovania si cesty vodičmi tak, ako to popísal aj pisateľ. Z priestorových dôvodov tam nie je ani možné realizovať cestu vyššej kategórie, preto navrhnuté DZ na tejto komunikácii ostane v platnosti aj naďalej.

Ing. Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV 

Veronika, 22. 9. 2017:

Dobrý deň, zaujímalo by ma kedy opravíte chodník pri Hornáde smerom ku COOP Jednota. Je v hroznom stave, ani sa nečudujem že mamičky s kočiarmi a deťmi chodia po cyklistickom chodníku. Neverím ze sa za tie roky nenasli € na opravenie chodníka. Ďakujem

Odpoveď:

Vďaka úspešnému projektu mesta je pripravovaná rekonštrukcia celej časti Nábrežia Hornádu okolo Multicentra. Vďaka schváleným finančným prostriedkom z grantovej výzvy Ministerstva hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je možné revitalizovať nielen samotné nábrežie,  ale aj priľahlé areály. Pred samotnou realizáciou musí samozrejme prebehnúť proces verejného obstarávania a ostatné náležitosti, prosíme preto o trpezlivosť. 
Mesto Spišská Nová Ves

 

Peter, 19. 9. 2017:

Dobrý deň, chcel by som pripomenúť sľub ohľadom vybudovania ešte jedného workoutoveho ihriska, ktoré ste chceli dať postaviť do konca roka a situovať pravdepodobne do Madaras parku. Koniec roka sa blíži, a stále žiadne nove info. Dúfam, že to ešte stále diskutujete nad finálnou lokalitou, už vyše 4 mesiace. Bude to ihrisko, alebo to zasa boli len plané sľuby? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Tému nie je nutné pripomínať, ale ďakujeme. Začiatok budovania odkladáme na október z dôvodu, ktorý si myslíme, že bude jednoznačne na prospech kvalite plánovaného ihriska. Dôvodom je čerpanie financií na ostatných ihriskách, od ktorého sa odvíja výsledná suma, t. j. úspora inde = väčšie možnosti pre plánovaný workout. Takže  minimálne jeden workout určite do konca októbra pribudne. Športu zdar!  
Budeme radi, ak nám vymenujete aspoň tri plané sľuby, ktoré sme dali...
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsU

Veronika, 18. 9. 2017:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by sa nedalo rozšíriť parkovisko na Štúrovom nábreží 4. Veľakrát nemám kde zaparkovať alebo nemá ako vyjsť z parkoviska. A druhá otázka je, či by sa nedali namaľovať pásy na parkovanie lebo každý si tu parkuje ako chce. Ďakujem.

Odpoveď:

Postupné rozširovanie parkovísk najmä na sídliskách riešime priebežne podľa finančných možností rozpočtu mesta. Priority určujeme predovšetkým na základe požiadaviek mestských výborov. V mestskom výbore Mier tohto roku pribudne cca 90 parkovacích miest na Bezručovej ul. Potrebu rozšírenia parkovania vo Vami požadovanej lokalite evidujeme, no zatiaľ nie ako prioritu v danom obvode aj vzhľadom na blízkosť parkoviska pri OD PRIMA, ktoré zatiaľ kapacitne pokrýva danú lokalitu. Určite však zaradíme túto žiadosť k možným aktivitám pre daný mestský výbor pre budúce obdobia. Označenie parkoviska vodorovným dopravným značením zrealizujeme v prípade jeho rozšírenia v rámci stavebných prác.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

Marta, 5. 9. 2017:

Dobrý deň. 19. 2. 2017 som položila túto otázku: Chcela by som sa opýtať, či by sa dalo niečo urobiť s osvetlením hviezdice vzadu na Mieri, pri charite. Či už nainštalovať, potiahnuť elektricky kábel alebo aspoň odstrániť strom za kontajnermi spred vchodu Jilemnického, ktorý bráni pouličnej lampe osvetliť aspoň ako tak hviezdicu. Vaša odpoveď bola dosť nejasná. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia je naplánovaná aj výmena 3 stĺpov VO na tejto ulici za vyššie 7-metrové, čím sa zväčší osvetlená plocha. Vo hviezdici pribudne nové svetelné miesto. Orez stromu bude prehodnotený až po rekonštrukcii osvetlenia. Tak som s Vami pán Hamráček osobne telefonovala, na čo ste mi zopakovali to isté a potom, keď som povedala, žeby som chcela vedieť predsa len presnejšie obdobie, ste povedali, že na jeseň - čo je tiež dosť široký pojem. Preto sa pýtam znova, bude sa s tým niečo robiť alebo to bude stále len naplanované?

Odpoveď:

Momentálne sa spracováva a dolaďuje harmonogram prác rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Na osvetlenie danej hviezdice sme nezabudli a bude poriešené, tak ako bolo sľúbené.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Katarína, 2. 9. 2017:

Dobrý deň, chcela by som vedieť, kto má na starosti upratovanie miest ako napríklad autobusová zastávka na F. Urbánka - smerom na Tarču, skoro každé ráno cestou do práce si všímam, že toto miesto je veľmi znečistené odpadkami, hoci je tam aj smetný kôš a tak isto prechod medzi Hurbanovou ulicou na Kukučinovu, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Upratovanie a údržbu čistoty v meste zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., na sídliskách pomáhajú aktivační pracovníci. Pri kontrole podnetu bola zastávka čistá. Prechod medzi ulicami Hurbanova a Kukučínova bol vyčistený. 
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Viktor, 29. 8. 2017:

Dobrý deň, Som obyvateľ mesta na invalidnom vozíku- teda ZŤPS a chcel by som sa opýtať či sa neplánuje osadenie nového asfaltového koberca na ul. Fabiniho pri špeciálnej škole. Je to totiž z môjho bydliska najkratšia a žiaľ aj najťažšie cesta na Starý Cintorín a pri každej takejto ceste je chodenie po týchto jamách nanajvýš nepohodlné. Taktiež by som sa chcel opýtať či je rekonštrukcia chodníka súčasťou rekonštrukcie tejto školy ? Mám aj druhú otázku a tá je či sa neplánuje rekonštrukcia aj na ul. Starosaská, keďže chodník od nákupného centra Lildl je taktiež v nevyhovujúcom stave . Vopred ďakujem za Vašu odozvu.

Odpoveď:

V tomto roku nie je v pláne oprava chodníka na Fabiniho ul. ani Starosaskej. Opravu Fabiniho ul. zvážime v závislosti od finančných prostriedkov v budúcoročnom rozpočte a iných požiadaviek či už mestských výborov alebo občanov mesta. Na Starosaskej ul. bude potrebná zrejme komplexnejšia rekonštrukcia aj s priľahlými odstavnými plochami.  Ďakujeme za podnet.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

L., 23. 8. 2017:

Veľmi by pomohlo návštevníkom mesta vodorovné značenie v jazdných pruhoch pred križovatkami, najhoršia je situácia pred Metropolom, stačilo by len v pravom jazdnom pruhu nastriekať PP (Poprad), bolo by tam oveľa menej kolízií.

Odpoveď:

Doplnenie vodorovného dopravného značenia (ďalej len VDZ) Správa ciest Košického samosprávneho kraja nemôže realizovať na základe podnetu fyzickej osoby, nakoľko musí konať v intenciách Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb., ktorý v § 3 ods. 5 písmeno f) hovorí: "Okresné úrady určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy..."
Z uvedeného vyplýva, že s podnetom na doplnenie VDZ sa môže pisateľ/-ka obrátiť priamo na ODI OR PZ v SNV, ktorý podnet kompetentne posúdi a ak sa s ním stotožní požiada Okr. úrad v SNV o určenie VDZ, v ktorom vyplynie pre SC KSK povinnosť toto VDZ zrealizovať. V každom prípade správca cesty, t. j. SC KSK nemôže svojvoľne realizovať žiadne zmeny vo vodorovnom dopravnom značení.
Ing. Pavol Sedlák, vedúci strediska SC KSK v SNV

Mesto Spišská Nová Ves nie je mestom, kde by bola komplikovaná spleť križovatiek a kde by bolo príliš zložité radenie vozidiel v jazdných pruhoch pred križovatkami. Dopravná polícia nemá negatívne skúsenosti s doterajším využívaním značenia a súčasné dopravné značenie považujeme v tomto smere za úplne dostatočné a najmä v súlade s platnou legislatívou. Tento návrh je zatiaľ ojedinelý a podľa názoru Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi preceňovaný.  Takéto vodorovné dopravné značenie sa rieši najmä mimo križovatiek v jazdných pruhoch, kde sú jazdiace vozidlá a najmä tam, kde je jedným smerom viac jazdných pruhov. Tiež tam, kde je potrebné sa správne rozhodnúť v relatívne krátkej dobe, zároveň aj kde je možnosť prehliadnutia informatívnych smerových dopravných značiek. Pred každou väčšou križovatkou v meste sa nachádza okrem vyznačenia prednosti v jazde aj dopravné značenie radenia do jazdných pruhov a smerové dopravné značenie s popisom cieľov.

plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ
OR PZ Spišská Nová Ves

Veronika, 18. 8. 2017:

Dobrý deň,
budem písať v množnom čísle - za nás všetkých spišskonovoveských športovcov na kolesách. Sme nechcení na cestách, na chodníkoch. Vybudovanie cyklistického chodníka okolo Hornádu vyzeralo ako skvelé riešenie pre tých, ktorí si radi nie len zašportujú, ale aj cestujú takýmto spôsobom do práce, na nákupy a podobne. Bezpečný a plynulý presun. Malo to teda tak byť, kým sa nám tam nezačali ,,pchať chodci, psíčkari, deti a postupne sa z toho stáva akási pešia zóna pre pohodové prechádzky mamičiek s ich ratolesťami, starých ľudí a najhorší prípad - pánov s ich štvornohými miláčikmi, ktorí Vám pokojne vbehnú pod kolesá bicykla či kolieskových korčúľ. A skutočne, vbehnutie pod bicykel je ten lepší prípad, keďže má brzdy a nešťastiu môžete predísť. Z anonymných zdrojov viem o nejednom prípade, keď došlo k nešťastiu na kolieskových korčuliach, zapríčinené, samozrejme, chodcom, ktorý, logicky, na cyklistickom chodníku nemal čo hľadať. Najsmutnejšie je, že 5 metrov od neho mal svoj chodník. Takže, sen o plynulom, pokojnom a najmä bezpečnom presune na kolesách sa rozplynul a vymenil sa za pravý opak. Niekedy môžete schytať vražedný pohľad, že jazdíte na bicykli ako pirát a skoro ste prešli starej panej jej chlpáča alebo vnúča, ktorí behajú z jedného kraja chodníčka na druhý a vy neviete, kam sa uhnúť. Poprípade, ako sa mi raz stalo, Vám istá staršia pani povie, že predsa aj ona má kolesá, ukazujúc na svoj vozíček, ktorý ťahá za sebou.
Snáď sa to bude riešiť, kým sa skutočne nestane nejaká tragédia.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Na cyklistickom chodníku sa v zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej doprave môžu pohybovať cyklisti, prípadne ľudia, so športovým vybavením ako sú napr. korčuliari, lyžiari, skejtbordisti... Prítomnosť chodcov však bohužiaľ nie je možné vylúčiť. Podobne ako je to v opačnom prípade, cyklisti na chodníku pre peších, resp. nesprávne sa pohybujúci chodci na vozovke. Je to jednoducho o dodržiavaní predpisov o cestnej premávke a o vzájomnom rešpektovaní.
Mesto prostredníctvom vlastných mediálnych možností apeluje na občanov chodcov, aby používali chodníky pre peších, resp. aby sa správali max. obozretne v prípade, že sa nachádzajú na cyklotrase. Žiadne represívne opatrenia zatiaľ nechceme využívať. Po ukončení kolaudačného konania bude možné príslušníkmi mestskej polície zabezpečiť častejšiu osvetu a informovanosť chodcov v teréne. Vzhľadom na to, že ku kontaktu cyklistov a chodcov môže dôjsť aj v súvislosti s priechodmi pre chodcov cez cyklotrasu, je potrebná vzájomná tolerancia a obozretnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia dopravy a výstavby MsÚ

 

Mesto pripravuje rekonštrukciu ľavého nábrežia Hornádu medzi ul.

Starosaská a Elektrárenská, kde by sa mali výrazne zlepšiť podmienky pre chodcov, čo by mohlo vylepšiť aj prípadný terajší stav využívania (resp.

nevyužívania) cyklochodníka chodcami.

peter, 2. 8. 2017:

Dobrý deň, aj napriek nahláseniu poruchy na verejnom osvetlení na sídlisku Západ 1 spoločnosti Brantner Nova - medzi Hutnícka 12 a 14 - 1. lampa od križovatky v smere ku kostolu sa do týždňa od nahlásenia nič neuskutočnilo - bez zrealizovania nápravy. Žiadame Vás o opravu. Súčasne požadujeme informáciu k výmene starého osvetlenia za LED technológiu. Radlinského ulica je po výmene, je to tak husto zaľudnená časť od podjazdu že si to žiadalo prioritu pre výmenu? Alebo si máme myslieť že Západ 1 je opäť len prívesok mesta
ktorý rekonštrukciu nepotrebuje? Podstatné je že platíme dane ako ostatní v tomto meste.

Odpoveď:

Podľa informácií z Brantneru boli poruchy na VO na sídlisku Západ opravované minulý týždeň. Druhá etapa modernizácie VO rieši aj sídlisko Západ, takže svietidlá budú aj tu vymenené za LED svietidlá.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Ján, 26. 7. 2017:

Chcela by som sa opýtať či miesta pre ŤZP zriadené na sídliskách majú osoby zaplatené a aj ich fyzicky využívajú.Pri vchode Hutnícka 8 je zriadené parkovacie miesto s rezerváciou pre konkrétne auto, ktoré je už min. polroka prázdne.Akým spôsobom a či vôbec sa tieto miesta kontrolujú vzhľadom na to,že je málo park. miest a takéto miesta ostávajú vlastne nevyužité.Je to miesto vôbec zaplatené?

Odpoveď:

V tomto prípade sa jedná o zaplatené vyhradené parkovacie miesto. Prinútiť dotyčného aby na ňom trvalo parkoval žiaľ nedokážeme.

Mesto Spišská Nová Ves

Lucia, 24. 7. 2017:

Dobrý deň.
Tradičná - každoletná - otázka: ako sa bude riešiť hluk a znečistenie od kúpajúcich sa pri veľkom Fľudri? Naozaj sa po všetkých tých rokoch nenájde nejaké opatrenie bez toho, aby deň čo deň bolo treba volať mestskú políciu? Naozaj tu musia všetci obyvatelia a záhradkári trpieť hluk a zápach deň čo deň? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Členovia občianskej stráže, ktorí aj doposiaľ monitorovali kúpanie boli dôrazne upozornení na zvýšený monitoring situácie  v rieke Hornád. Sme presvedčení, že dôjde k podstatnému zlepšeniu situácie, zároveň sa zvýši frekvencia hliadkovej činnosti v tejto lokalite.
JUDr. Michal Komara, PhD. náčelník MsP

Vieroslava, 22. 7. 2017:

Dobrý deň,
dňa 22. júla som bola s deťmi na krytej plavárni. K detskému bazénu prišla väčšia skupina rodičov s deťmi. Väčšina mužov nemala plavky, ale rôzne dlhé kraťasy, dvaja z nich dokonca trištvrťové nohavice. Všetci v nich vliezli do detského bazéna, okrem toho sa predtým ani neboli osprchovať. Jeden z nich konzumoval jedlo pri detskom bazéne. Plavčík ich po celý čas našej prítomnosti nevykázal z bazéna. Keď sme sa s inými mamičkami sťažovali personálu, dozvedeli sme sa, že s nimi sa príliš veľa toho nedá robiť. Mnohé iné rodiny s deťmi znechutene odišli. Pýtam sa, prečo pravidlá nemusia platiť pre každého. Odradí to mnohých ľudí od ďalšej návštevy. Za takýchto podmienok si už s deťmi tam ísť netrúfam.
S pozdravom,
Vieroslava Lunáčková

Odpoveď:

Počas obdobia prevádzkovania kúpaliska a plavárne sme sa snažili uvedenú problematiku riešiť. Návštevníci sa totiž sťažujú na dva základné druhy plaviek. Jedným vadí šortkové, druhým zase klasické. Ako prevádzkovateľ bazéna konštatujeme, že vyhovieť všetkým asi naozaj nemožno a najmä, keď to nerieši legislatíva. Naša organizácia oslovila viaceré inštitúcie, aby sa tento stav riešil legislatívne, žiaľ dodnes sa to nevyriešilo. Je pravdou, že kúpacie úbory návštevníkov, najmä mužskej časti, sa začínajú približovať tým pracovným, čím máme na mysli dlhé šortkové plavky, ktoré mnohokrát pripomínajú dlhé kraťasy, ktoré sa nosia i vonku. Pravda je taká, že keď sme v roku 2012 v prevádzkovom a návštevným poriadku plavárne mali ustanovenia, že kúpať sa dá iba v plavkách a v žiadnom inom odeve, tak najmä používatelia kúpacích šortiek písali sťažnosti, že sme sto rokov za opicami. Vraj kvôli tomuto nariadeniu prestávajú chodiť do bazéna a podobne. Často sme  museli riešiť sťažnosti a konfliktné situácie, kedy plavčíci vyvádzali návštevníkov, ktorí nemali plavky. Hlavným dôvodom tohto stavu bola obava, že mladí návštevníci, a to najmä v letnom období, budú do vody chodiť v krátkych nohaviciach (bežné, nie kúpacie šortky), ktoré budú špinavé a nevyčistené, a v bazéne sa potom neudrží predpísaná kvalita vody. Na základe kritiky sme sa rozhodli však vyjsť v ústrety širšiemu okruhu návštevníkov, a tak sme v úpravni vody urobili také opatrenia, aby sme aj zvýšené znečistenie vody eliminovali. Dnes sme schopní vyčistiť vodu, aj keby tam naozaj skočil niekto v montérkach. Návštevný poriadok sme upravili tak, že sa dá do bazéna chodiť aj v kúpacích šortkách. Teda sme názoru verejnosti vyhoveli. A opäť je zle, už sa objavujú opäť negatívne reakcie. Takže asi vyhovieť všetkým naozaj nemožno.  Verte , že chceme  vytvárať pokojné relaxačné prostredie, tak sa snažiť návštevníkov čo najmenej obmedzovať, obťažovať, prípadne vytvárať konfliktné situácie (ktorých sme zažili pri zákaze neúrekom) nejakými striktnými príkazmi, situácia ohľadom odevu do bazénu je sporná a tú musí  neriešiť legislatíva čoho dôkazom je aj skutočnosť , že s týmto problémom zápasí väčšina prevádzkovateľov na Slovensku.

Pozrite príspevok  : https://www.noviny.sk/zaujimavosti/105170-test-co-vynasa-viac-vody-z-bazena-dlhe-vlasy-vs-bermudy  

Ján MAGDOŠKO, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení
tel. office:  +421 53 41 66 332
fax: +421 44 64 756
e-mail : magdosko(at)stez.sk

 

Eva, 19. 7. 2017:

Dobrý deň. Týždeň pred Spišským trhom na Gorazdovej ul. boli ošetrené okrasné kríky a živé ploty. V zadnom trakte pred vchodom 1,3,5 sa tak nestalo. Živý plot a kríky ostali neošetrené a tak pre návštevníkov ST to bolo zátišie pre vykonávanie potreby rovno pod oknami napriek tomu, že pri bývalej Banickej škole boli suché WC. Prosíme o zjednanie nápravy, t.j. ošetrenie okrasných drevín. Ďakujeme veľmi pekne.

Odpoveď:

Kríky už boli v 29. týždni upravené.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Soňa, 10. 7. 2017:

Dobrý deň,
chcela by som upozorniť na neprehľadnosť pravotočivej zákruty na ulici Trieda 1. Mája na úrovni vchodov 21,23. Pri vychádzaní z bočnej cesty na hlavnú cestu, je takmer v dennom poriadku, že autá zastavia v tesnej blízkosti. Skôr či neskôr sa tu nejaká havária stane. Prosím Vás preto o osadenie zrkadla, ktoré by uľahčilo život šoférom vychádzajúcim z bočnej cesty a takisto aj chodcom ,kedže na tejto zákrute sa nachádza prechod a človek nižšieho vzrastu nevidí či z oboch strán ide nejaké auto.
Ďakujem

Odpoveď:

Tu sme zrealizovali pevné zábrany v križovatke na zamedzenie parkovania vozidiel v bezprostrednej blízkosti priechodu. Takže rozhľadové pomery by mali byť lepšie. Taktiež sa osadilo dopravné značenie, ktorým sme zabezpečili zjednosmernenie obslužnej komunikácie, z ktorej už výjazd do neprehľadnej zákruty nie je možný.
Mesto Spišská Nová Ves 

ladislav, 3. 7. 2017:

Opakovane, zrejme z dôvodu byrokracie, sa obraciam na vás s otázkou o realizáciu jednosmernej dopravy na Ulici Chrapčiakova kvôli nebezpečnému vjazdu z hlavnej cesty a kvôli parkovaniu návštevníkov polikliniky. Osadiť šesť dopravných značiek nemôže byť tak náročné, ako to vyzerá.

Odpoveď:

22. 6. 2017 bolo mestu Spišská Nová Ves doručené rozhodnutie o určení dopravného značenia z OÚ CDaPK, nakoľko je potrebná zmena zvislého aj vodorovného značenia aj na komunikácii na Duklianskej ulici, čiže nejde len o samotnú Chrapčiakovú ale aj o Vajanského ul. Komunikácia na Duklianskej ulici je v správe KSK. Tomu samozrejme predchádzalo spracovanie projektu, vybavenie všetkých vyjadrení až po povolenie. Z Vášho pohľadu sú všetky tieto povinné kroky byrokratickou záležitosťou, no pre mesto Spišská Nová Ves sú povinnosťou. Následne budú objednané a osadené dopravné značky a odfrézovanie vodorovného značenia a jeho zmena na Duklianskej ulici.
Mesto Spišská Nová Ves

11. 9. 2017 došlo z zmene dopravného značenia - zjednosmerneniu ulíc Chrapčiakova a Vajanského v časti medzi ulicami Duklianska - Nad Medzou. Po ulici Chrapčiakovej ul. je možné jazdiť v smere od ul. Nad Medzou k Duklianskej ul. a po Vajanského ul. je to v opačnom smere teda od Duklianskej ul. k ul. Nad Medzou. Dôvodom bolo zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v tejto lokalite najmä kvôli zaparkovaným vozidlám.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

Stefan, 26. 6. 2017:

Mestá Spišské Podhradie a Spišské Vlachy si boli schopné obnoviť zrušenú vlakovú dopravu, a zriadili turisticky vláčik. Ekonomická sila Spišskej Novej Vsi a Levoče je oveľa väčšia. Čo tak sa dohodnúť s primátorom Levoče, odkúpiť alebo prenajať vozeň a prevádzkovať takýto vlak aspoň počas letnej turistickej sezóny?

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet.
Žiaľ, i keď prebehli viaceré rokovania s mestom Levoča, náklady na prevádzkovanie takéhoto turistického vláka sú veľmi vysoké. Vami spomínané mestá prevádzkujú uvedený vlak s výraznou stratou aj napriek získaným dotáciám. Nakoľko dostupnosť nášho mesta je oproti uvedeným mestám neporovnateľne výhodnejšia, neuvažujeme so zriadením pravidelnej premávky takéhoto vlaku.
Mesto Spišská Nová Ves na rozdiel od spomínaných miest vynakladá nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy. Taktiež prispieva na zabezpečenie dopravného spojenia medzi mestom a strediskami cestovného ruchu v destinácii Slovenský raj. Uvažovali sme o príležitostnom zavedení historického vlaku na trase SNV – Levoča pri príležitosti konania Dní mesta. Náklady na prevádzku takéhoto vlaku sú odhadované vo výške 5 000 €/deň. Keďže ide o vysokú sumu, nie je možné financovať to len z rozpočtu nášho mesta, je na to potrebná aj podpora mesta Levoča.
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

ladislav, 22. 6. 2017:

16.5. som dal otázku:z verejne dostupných zdrojov som sa dočítal, že v meste Prešov robili tiež rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sa týkalo 1700 svietidiel, výmeny 4 rozvádzačov a opravy 19 rozvádzačov, cely projekt stal 789 tis euro, z čoho 730-tis. eur zaplatila Európska únia. Vedel by nám niekto kompetentný vysvetliť rozdiel medzi ich a našimi podmienkami, keďže u nás to je cca 7,5 mil. eur?

Odpoveď:

V dobe, keď sa zvažovalo riešenie modernizácie, bola na rekonštrukciu verejného osvetlenia dotácia v maximálnej výške 250 tis. € a zahŕňala len výmenu svietidiel a káblových vedení. Vzhľadom na komplexnejšie požiadavky mesta a po analýze najvhodnejšieho riešenia financovania modernizácie verejného osvetlenia bola zvolená forma koncesie. V rámci koncesie sa nejedná len o výmenu starých svietidiel za nové. Koncesia zahŕňa okrem samotnej rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia aj servis a údržba sústavy po dobu 10 rokov a spotrebu elektrickej energie.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

zuzana, 22. 6. 2017:

Dobrý deň, pri našej túre do Slovenského raja sa nedalo nevšimnúť si osadu, ktorá je pri Maši. Jej obyvatelia už dlhé roky neustále vo vodách Hornádu peru koberce a znečisťujúci tento tok. Riekou plávajú fľaše od saponátov, malinoviek, polystyrén na ktorom sa plavia deti ktoré sa tam kúpu, našli sme aj chladničku a kreslo... Chcem sa preto opýtať aké konkrétne kroky mesto robí voči týmto neporiadnikom a ako to chce riešiť do budúcna, v dnešnej dobe, kde sa kladie veľký dôraz na chránenie prírody. Neviem si predstaviť akú pokutu by dostal biely občan-nerom, ktorý by sa rozhodol prať koberec napríklad pri veľkom fľudri...?

Odpoveď:

Dobý deň. Vami popisovaný problém nepatrí do kompetencie mesta Spišská Nová Ves, pretože osada sa nachádza v katastri obce Smižany. Tá má vlastnú obecnú políciu, ktorá by mala popísané znečisťovanie riešiť.
Mesto Spišská Nová Ves

Slávka, 20. 6. 2017:

Dobrý deň,
som rada že aj my Slováci sme na úrovni iných Európskych krajín, ktorí si dajú záležať na každej maličkosti pre svoje mesto a štát! Som rodená Spišiačka a som na to hrdá! Som rada že sa v našom meste rozrastajú novinky. Ľudia si dávajú viac záležať..
Nedávno som na FB objavila stránku Útulku a veľmi som sa tomu potešila. Klobúk dole pred tým kto na to prišiel! Bol to ten najlepší nápad ako sa môžu zvieratká adoptovať. Už len kôli tomu že dnešná mládež je spojená s internetom. Tým rýchlejšie si zvieratká nájdu nové domovy. Mňa by zaujímalo či je možné darovať pre zvieratká nejaké konzervy alebo granulky a hlavne u koho sa treba hlásiť! Veľmi pekne ďakujem že mesto prekvitá dobrými nápadmi!
Ďakujem
S pozdravom Slávka

Odpoveď: