Dnes je 20.10.2019, meniny má Vendelín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Samuel, 13. 2. 2017:

Dobrý deň. Prosím o posudenie, resp. skontrolovanie stavu a bezpečnosti mosta cez rieku Hornád pri plavárni. Odpodávajú z neho veľké kusy betónu. Cez leto si to zrejme nikto nevšimol, lebo betón padal rovno do rieky, ale teraz je Hornád zamrznutý, tak je to pekne vidno na ľade. Ďakujem

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, urobíme obhliadku mosta s odborne spôsobilým statikom a následne rozhodneme o ďalšom postupe.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ SNV

Michal, 9. 2. 2017:

Dobrý deň. Pozeral som na TV Reduta, že mesto plánuje nove asfaltové koberce v našom meste. Chcel by som sa informovať, či je v pláne aj oprava cesty od OMV až po STK (Duklianska ulica). Je to hlavny ťah cez mesto a tá cesta je čím ďalej v horšom stave. Chodníky tiež nie sú v najlepšom stave. Ďakujem

Odpoveď:

Nakoľko sa jedná o cestnú komunikáciu v správe Košického samosprávneho kraja, Vašu otázku sme dotknutým orgánom poslali na zodpovedanie.
Ich stanovisko zverejníme po obdržaní.
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

Jozef, 4. 2. 2017:

Zdravím. Podla mňa mali by sa vymeniť značky akože na novom cyklochodníku pri Hornáde. Už teraz je jasné, že to bude pešia zóna. Psičkári, kŕmenie kačiek atd. Tiež nechápem aký význam ma časť cyklochodníka od mosta pri Lidli smerom k Zimnému štadiónu. Pritom druhá strana smerom ku Coopu je omnoho viac využívaná a ten chodník je v hroznom stave.Nemalo sa radšej investovať tam?

Odpoveď:

Dopravné značenie je zrealizované zmysle projektovej dokumentácie. Pohybu chodcov po cyklochodníku sa zrejme nevyhneme, no prioritné postavenie na tomto chodníku ma cyklista, ak by došlo k nejakej kolízii s chodcom. Zakázať pohyb chodcov po ňom je prakticky nemožné, spoliehame sa aj na vzájomný rešpekt a toleranciu chodcov a cyklistov.
Určite by sme chceli investovať aj do chodníkov na ľavostrannom nábreží Hornádu medzi LIDLom a Jednotou.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

peter weber, 1. 2. 2017:

Dobrý deň, žiadam Vás o vysvetlenie k nefunkčnosti pouličného osvetlenia na Hutníckej 12 a 14 - sídlisko Západ. Ide o 2 svetlá nad parkoviskom vedľa seba, 1. nefunkčné cca týždeň, 2. skoro rok.

Odpoveď:

Podnet bol prešetrený s nasledovnými zisteniami. V jednom prípade sa jednalo o úmyselné vykrútenie poistky - svietidlo spojazdnené. V druhom prípade bude svietidlo opravené a sfunkčnené. 

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Martin, 31. 1. 2017:

Dobrý deň,
rád by som vedel, komu môžeme vďačiť za to, že mesto nás tak pekne podrazilo? Týždeň pred koncom mesiaca nám dali vedieť, že už ďalej nebudú financovať priemyselný park 2 (pilwood SBS). To akože z akého dôvodu? Teraz kde sme si za týždeň mali hľadať robotu? Sme síce poriešený, ale len dočasne, núdzovo. Život v neistote. Je to nefér zo strany mesta.

Odpoveď:

Mesto Sp. Nová Ves v priemyselnej zóne Podskala pristúpilo k uvedenému kroku z dôvodu zníženia nákladov za stráženie pozemkov areálu. Mesto platilo z vlastných zdrojov za 24- hodinové stráženie ročne 43 000 €. Preto sme sa v tomto roku rozhodli yybudovať v areáli kamerový systém a strážiť areál len v nočných hodinách.

Ing. Štefan Pohly, vedúci oddelenia vnútrornej správy MsÚ

Mestsky, 25. 1. 2017:

Zdravím.Chcem sa opýtať, ako je to momentalne v našom meste s pitím alkoholu na verejnosti... od kedy do kedy ... kde áno a kde nie... ďakujem

Odpoveď:

Všetky odpovede na Vaše otázky nájdete vo VZN, zverejnenom na webovej stránke mesta. 
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/samosprava/vzn/vzn_7_2015_
o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves
JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia MsÚ

Marta, 17. 1. 2017:

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ako to je s voľným výbehom psov. Používaním vôdzky, náhubku. Keďže sa teraz robila nová trasa pre chodcov a bicykle popri Hornáde, určite ju bude využívať veľa ľudí, no takisto vidím, že je to aj obľúbené miesto pre psičkárov a párkrát som už videla pustených psov na voľno. Ako sa to bude riešiť? Vieme, že sú psy útočiace na bicykle v pohybe alebo aj na bežcov.

Odpoveď:

Používanie vôdzky a náhubku je povinné len ak je pes nebezpečný (Zákon  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov). Za vedenie psa zodpovedá osoba, ktorá psa na verejnom priestranstve vedie. Pokiaľ nedochádza k porušovaniu právnych noriem polícia nie je oprávnená zasahovať do práv chovateľov psov.  
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP Sp. Nová Ves

Milan, 15. 1. 2017:

Dobrý deň,
kto je momentálne zodpovedný za verejné osvetlenie pri Židovskom cintoríne?
Stĺp verejného osvetlenia /2. v poradí/, pri prvej uličke, je už viac ako dva roky ohnutý o 2 metre, takže vôbec nespĺňa svoj účel. Mysleli sme, že pri výmene osvetľovacích telies sa budú riešiť aj bežné opravy. Ďakujem za všetkých, ktorí platia za garáže a v nočných hodinách nič nevidia.

Odpoveď:

Daný stĺp verejného osvetlenia slúžil na osvetlenie príjazdovej cesty ku garážam. Majitelia garáži ho úmyselne poškodili, aby tým dosiahli lepšie osvetlenie uličky. Nakoľko je pravdepodobné, že by po výmene stĺpa došlo k jeho opätovnému poškodeniu, rozhodli sme sa stĺp ponechať a nové svietidlo sme nasmerovali do uličky medzi garáže. Taktiež sme doplnili nový stĺp verejného osvetlenia za podjazdom pre osvetlenie príjazdovej cesty.
Tomáš Hamráček, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

 

Eva, 14. 1. 2017:

Dobrý deň. Dnes som potrebovala ísť na poštu 1 po nočnom snežení a bola som nemilo prekvapená ako ťažko sa mi brodilo v kašovitom snehu cca 2O-3O cm cez cestu a po chodníku smerom k pošte. V čase už o 1O.00 hod. a všetko zasypané.Neviem si predstaviť ako to mohlo vyzerať na bočných uliciach. To isté som si všimla na parkoviskách i pri pošte aj na Gorazdovej ul., že autá sa brodili v tej kaši. Za oných čias MP chodili majiteľov budov upozorňovať na očistenie chodníkov a aj za cenu pokuty. Ostáva mi len jedno vysvetlenie, že zodpovední za zimnú údržbu ciest a chodníkov mali voľno/sobota/ alebo žeby išli na lyžovačku?

Odpoveď:

Dobrý deň, pracovníci zodpovední za zimnú údržbu boli v službe a riadne sa venovali už v nočných hodinách pluhovaniu miestnych komunikácií. Mrzí nás, že ich nasadenie v čase, keď mnohí z nás ešte spia prirovnávate k ich nečinnosti, resp. k lyžovačke. Chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam neviem posúdiť, ale 20 - 30 cm snehu v meste nenapadlo, tak to zrejme muselo byť niekde na priechode pre chodcov, kde sa vytvoria po pluhovaní ciest snehové valy, ktoré priebežne pracovníci ručného čistenia dočisťujú. Nikdy nie je možné mať mesto čisté okamžite po takomto snežení, všetko má svoju postupnosť a aj výsledný efekt nikdy nebude taký, že nebudú žiadne pozostatky snehu, resp. nejaké nedostatky v čistení. Našou povinnosťou je však udržať komunikácie zjazdné, čo bolo aj výsledkom sobotňajšieho výjazdu.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

kopecký, 31. 12. 2016:

Je koniec roka a chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí hlasovali za VZP, aby donútili platiť ďalšiu daň ZŤP, ktorí parkujú pred bytovkou a ťažko si vybavovali parkovací preukaz. Je to hrozné takto si doplňovať rozpočet mesta tak vysokou čiastkou 60 eur ľuď, ktorí sú na toto odkázaní a ktorí si na vlastné náklady urobili označenie. Zamyslite sa a zrušte tuto nefér daň, nakoľko žiadne mesto takto netrestá postihnutých občanov,nemyslíte ?

Odpoveď:

Peter, 22. 12. 2016:

Dobrý deň. V utorok 20. 12. som chcel cestovať autobusom c.8 zo zastávky Madaras na Západ, odchod 17:05. Tesne predtým však odchádzal autobus 15, a ja som omylom nastúpil doň. Hneď som si to ale uvedomil a keďže prvých pár zastávok na trase majú linky spoločné, rozhodol som sa, že hneď na najbližšej vystúpim a počkám na spoj č.8. Veril som, že lístok, za 50 centov, ktorý som si zakúpil, nebudem musieť platiť ešte raz, keďže som neprešiel nič navyše, len tu istú trasu na inom spoji. Šofér linky c.8 mal však iný názor, a napriek tomu, že som mu vysvetlil, že som len omylom nastúpil na zlý spoj a šiel som rovnakú zastávku na inom autobuse, mi to vysvetlil nasledovne: Treba novy lístok, lebo toto je iný spoj!. Číže som zaplatil ďalších 50 centov. MHD v našom meste je dlhodobo hanba. Samozrejme, je to moja chyba, že som nastúpil na iny autobus, ale ako to môže fungovať takto? V každom normálnom meste sú lístky prestupné, v rámci časového úseku sa dá prestúpiť na ďalšiu linku. (prosím neargumentujte mi tu čipovou kartou - nákup lístka obyčajným spôsobom je o 10 centov drahší, tak nerozumiem, prečo by mal mat ešte menšie výhody). Ja som ale nechcel ani to, ja som prestúpil len v rámci tej istej rovnakej trasy, a musel som zaplatiť novy lístok. Chcel by som poprosiť kompetentných: Kedy sa MHD v Spišskej Novej Vsi prenesie do roku 2016? Respektíve - že by som nemal prehnane požiadavky - aspoň do tohto storočia? Vopred ďakujem za odpoveď!
PS: Kapitola sama o sebe je ústretovosť šoférov - nehádžem všetkých do jedného vreca - ale prístup väčšiny je asi taký, že mam pocit, akoby som im pred nosom zjedol raňajky, vypil pol deci a ešte plus niečo ďalšie, čo sa sem nehodí.
Ešte raz ďakujem!

Odpoveď:

Prestupné cestovné lístky (nulové) v našej MHD fungujú, ale len v rámci platby čipovou kartou a do času 25 minút od zakúpenia CL.  V hotovosti to nefunguje nakoľko by mohlo doháczať k zneužívaniu. 

Ing. Ľ.Pastiran, eurobus

Ján, 19. 12. 2016:

J 19.12.
Na spojnici Koceľova 25 a Letná pri Muškáte už polroka bliká lampa verejného osvetlenia.Dá sa s tým niečo urobiť?

Odpoveď:

Pozemok (parcela č. KNC 106/2) na ktorom sa nachádza daný stĺp je v súkromnom vlastníctve a je ohradený plotom. Vlastníkmi pozemku sú vlastníci bytov priľahlého bytového domu Koceľová 25. Čiže sa nejedná o verejné priestranstvo. Prechod z ulice Koceľova na Letnú ulicu je vo večerných hodinách uzavretý. Mesto Spišská Nová Ves nebude poškodené svietidlo opravovať. V prípade, že vlastník pozemku nepristúpi k oprave svietidla, mesto SNV odpojí svietidlo od elektrickej siete verejného osvetlenia. 

Tomáš Hamráček, oddelenie komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Peter, 14. 12. 2016:

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať, či opadané lístie na Dubovej ul. bude popratané, alebo si občania to majú urobiť sami, pretože zatiaľ nikto to neurobil a jeho požehnane všade. Začína byť klzko, aby nedošlo k úrazom. Nech sa prídu kompetentní pozrieť koľko je ho pri bloku 12, 13, 14, 15, kde ho vietor nafúkal.
Ďakujem.

Odpoveď:

Opadané lístie bolo na sídlisku Tarča popratané. Ak by sa v budúcnosti situácia opakovala, môžete priamo kontaktovať zodpovedného zamestnanca MsÚ na čísle 0908 643 065.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

L., 9. 12. 2016:

Dosť nešťastné riešenie bolo povoliť autoumývareň pri Tescu, už aj bez nej bola cesta na kruhových objazdoch v zimnom období zľadovatelá, je tam veľmi hladký asfalt a dosť frekventovaná premávka, registruje mesto tento problém? Taktiež na Sadovej ulici pravidelne vyráža z nejakého potrubia voda, ktorá zaplavuje ulicu, začiatkom tohto týždňa tam bola zľadovatelá polovica vozovky až dole k mostu, dúfam že sa tam nikomu nič zlé v daný deň nestalo.

Odpoveď:

Problém registrujem, pokúsime sa urobiť opatrenia na okružných križovatkách formou zafrézovania drážok do krycej asfaltovej vrstvy, ktoré veríme, že zlepšia súčasný stav a zvýšia priľnavosť pneumatík.

Voda na Sadovej ulici je spojená s potrebou neustálej kontroly a čistenia revíznej šachty, cez ktorú preteká voda do Madaras parku - resp. do jazierka v ZOO. Problém s upchávaním spôsobuje aj fakt, že v rigole, ktorý túto vodu privádza sa nachádzajú mnohokrát aj zbytky rôzneho bioodpadu zo záhradiek, ktorý sa po jeho splavení zachytáva v tejto revíznej šachte. Po jej upchaní sa voda vylieva na komunikáciu. Tu očakávame trochu lepší prístup zo strany záhradkárov k likvidácii bioodpadu. O čistotu revíznej šachty sa stará ZOO SNV.
Ing. peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy.

ladislav, 3. 12. 2016:

Otázka pre dopravnú políciu alebo dopravákov na úrade:
Pri odbočovaní z hlavnej ulice na Chrapčiakovu ulicu nie je možné bezpečne odbočiť ,pretože vodiči nedodržiavajú obmedzenie parkovania od hranice križovatky /pri cyklopredajni Špak/ a tým pádom sa nevojdú dve autá vedľa seba ak jedno vychádza a jedno chce vojsť do ulice, pomohla by dopravná značka zákaz zastavenia alebo pokutovanie porušovateľov dopravných predpisov. Ďakujem.

Odpoveď:

V súčasnosti reálnym riešením je najmä zabezpečenie kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Vzhľadom na úlohy ODI, na dopravne menej významných komunikáciach v meste SNV je to však reálne najmä Mestskou políciu Spišská Nová Ves. Samozrejme, v prípade potreby vieme situáciu riešiť aj dopravnou políciou v rámci Policajného zboru SR. Keď však posudzujeme menej významné komunikácie, do ktorých radíme aj túto, nie je v možnostiach ani mestskej polície ani v možnostiach dopravnej polície 24 hodín monitorovať, či je daný úsek prejazdný. Privítame preto v danom smere komunikáciu s občanmi, kde na takéto upozornenia vieme okamžite reagovať.

V týchto súvislostiach na Chrapčiakovej a Vajanského ulici bol zo strany ODI navrhnutý pre MsÚ SNV spôsob zjednosmernenia tých komunikácii práve z dôvodu možnosti parkovania vozidiel a bezpečnejšej jazdy po MK ešte v roku 2016.  
plk. JUDr. Jaroslav Dulík
riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves
mob: +421 908 977 807, tel. 0961 74 3101, fax: 0961 743109
jaroslav.dulik(at)minv.sk

ladislav, 3. 12. 2016:

Kedže sme svedkami sústavného znečisťovania okolia Kauflandu väčšinou spoluobčanmi poberajúcimi sociálne dávky, otázka na prednostu okresného úradu je: To fakt neviete v rámci platných zákonov zabezpečiť, aby tí, ktorí neporiadok robia, aby ho aj po sebe popratali? Nezamýšľali ste sa nad zriadením firmy na komunálne služby a tam ponúknuť zamestnanie nezamestnaným s lopatou,metlou a podobne? Ďakujem. Rád pomôžem.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a využíva zákonné možnosti na výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. V rámci výkonu aktivačnej činnosti vykonávajú uchádzači o zamestnanie činnosti na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce.
Zároveň chcem upozorniť na fakt, že pozemky v okolí Kauflandu nie sú vo vlastníctve mesta, jedná sa o súkromné pozemky.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

ladislav, 3. 12. 2016:

Ing Peter Susa, pekne podrobne ste opísali jednotlive položky rozpočtu cyklotrasa. Ďakujem.
Otázka smeruje k budúcnosti,t j, aká dlhá bude v budúcnosti cyklotrasa?
Plánujete prepojenie od Madaras parku až do Smižian, pripadne na Košiarny briezok?
Ďakujem.

Odpoveď:

Mesto plánuje pokračovať vo výstavbe cyklotrasy pozdĺž Hornádu zo sídliska Mier do Smižian, ktorá má ďalej pokračovať na Podlesok. Tým by sa  zlepšil cykloprístup na Košiarny briežok, Smižanskú mašu,  do Smižian a ďalej do Národného parku Slovenský raj. Zámer je zakomponovaný do cyklokoncepcií kraja ako Spišská cyklomagistrála č. 014 .
Väčšina obcí priľahlých k Slovenskému raju je projekčne pripravené na realizáciu výstavby cyklotrasy vedúcej až na Podlesok. V súčasnosti pracujú na získanie pozemkov od štátu, pod ktorými by mala viesť táto cyklotrasa. V pláne majú uchádzať sa o externé zdroje na jej výstavbu. Žiaľ, výnimkou sú podľa nám dostupných informácií Smižany, ktoré v tejto aktivite nie sú aktívne.

Mesto Spišská Nová Ves

Anonym, 25. 11. 2016:

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom billboardov nachádzajúcich sa pri Coop Tempo supermarkete na Starej ceste. Na mestskom pozemku sa nachádza 7 veľkých obojstranných billboardov. Na základe nájomnej zmluvy č. 207/2005 nájomca Arton, s. r. o,. platí mestu ročný nájom celkovo vo výške 1 194,98 eur! Čiže na jednotlivý billboard to vychádza približne 170 eur ročne. Neskôr som sa dozvedel, že táto spoločnosť prenajíma na tomto mieste reklamné plochy za 120 eur mesačne. Čiže pri plnej prevádzke má spoločnosť ročný príjem za prenájom týchto 7 obojstranných billboardov 20160 eur. Prečo si mesto za pár eur dobrovoľne znehodnocuje atraktivitu verejných priestorov škaredými reklamnými zariadeniami? Mne sa zdá že nájom 170 eur ročne za jeden billboard je veľmi zanedbaná čiastka. V rozvojovom pláne mesta je stanovený cieľ Zlepšiť životné prostredie mesta. S takýmto prístupom k zlepšeniu nedôjde. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Domnievam sa, že každému z nás je známe, že "pred zákonom sme si všetci rovní". Spomínam to preto, že mesto Spišská Nová Ves cenu nájomného má určenú príslušnými "Zásadami". Tie majú charakter všeobecne záväzného nariadenia, čiže "obecného zákona". Táto mestská norma je vypracovaná a schválená v podobe, ktorá cenu nájmu (užívania) nestanovuje podľa bonity záujemcu o užívanie mestského pozemku, teda všetci nájomcovia sú si v tomto smere rovní (nemáme záujem trestať úspešných a finančne podporovať tých druhých). Keďže spomenuté zásady majú ceny nájmu schválené bez dodatočných podmienok, každému záujemcovi o užívanie pozemkov sú cenové podmienky vopred známe. Ak by sa mali výšky nájmov dojednávať na základe prípadných ďalších (dodatočných) podmienok, stratila by sa spomínaná rovnosť pre každého záujemcu a - predovšetkým - každý subjekt by hľadal dôvody, prečo by mal mať nižší nájom ako iní nájomcovia, resp. ako sú stanovené základné sadzby. To by zase mohlo vytvárať korupčné prostredie, čomu sa nám darí úspešne vyhnúť.

Okrem uvedených skutočností, obce, a teda ani naše mesto nemá prostriedky ani podmienky na to, aby akéhokoľvek nájomcu dokázal "lustrovať" v oblasti jeho príjmov, resp. hospodárskeho výsledku. Takéto údaje nie sú nám prístupné, takže Vami naznačená cesta spoplatňovania "tadeto nevedie".

 Vaše vyjadrenia o atraktivite verejných priestranstiev chápeme ako Váš osobný názor a v tejto podobe ho berieme na vedomie (názory vo svojej podstate nie sú merateľnými veličinami, a preto môžu byť predmetom nekonečných debát bez objektívne podloženého záveru). Pre zástupcov mesta by sa stal relevantným vtedy, ak by sa k danej konkrétne špecifikovanej problematike napr. vykonalo platné miestne referendum.  

Ing. Marián Kellner, ved. odd. správy majetku mesta

občan sídliska, 24. 11. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať na váš názor na zriadenie Podzemných smetných kontajnerov v našom meste. O tomto novom technickom zariadení som sa dozvedel už dávnejšie a viem aj to, že niektoré mestá napr.Liptovský Mikuláš, Nitra si tieto podzemné kontajnery už osadili. Prináša to rôzne výhody ako napr. estetický vzhľad, vyššia kapacita zabraňuje prepĺňaniu a v neposlednom rade vyberanie kontajnerov neprispôsobivými občanmi. Na sídlisku Mier, ale aj v iných častiach mesta, by takéto kontajnery, zvýšili úroveň životného prostredia.

Odpoveď:

O systéme polopodzemných kontajnerov vieme. Mesto už oslovilo spoločnosti poskytujúce tento systém zberu komunálnych odpadov. Po vyriešení priestorových požiadaviek, technických požiadaviek na vývoz a predložení cenových ponúk zvážime umiestnenie prvotného hniezda. V prípade, že sa tento systém zberu osvedčí, nie je vylúčené jeho zavedenie na celom území mesta.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Julia, 21. 11. 2016:

Moji drahí krajania - Novovešťania,
dúfam, že je to správny výraz Vás takto osloviť. Veľké blahoželanie, že naše mesto je najkrajším mestom na Slovensku. To ma veľmi potešilo a ako bývalá Novovešťanka, hoci v mojom srdiečku som vždy, som na to hrdá a pravdu povediac, vždy som verila a cítila, že Spišská Nová Ves je najkrajším mestom! Rada prichádzam navštíviť moje mesto, veď som tu vyrástla v 50 - 60-tych rokoch. Nezabudnuteľné a najlepšie spomienky v mojom živote. Srdečný pozdrav pre Vás všetkých a do skorého stretnutia
JCL, Orlando, Florida

Odpoveď: