Dnes je 08.03.2021, meniny má Alan(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Ján, 7. 1. 2019:

Pri každom otvorení www.spisskanovaves.eu ak chcem na niečo reagovať musím sa prihlásiť. Mala by byť možnosť, že hneď po otvorení stránky som automatický prihlásený. Na mnohých iných stránkach to funguje, nedalo by sa to sprevádzkovať aj na tejto?

Odpoveď:

Z bezpečnostných dôvodov je táto funkcia na mestskej stránke vypnutá. V dohľadnej dobe neuvažujeme o jej nasadení.
Róbert Gonda, správca webu mesta

Viktor, 6. 1. 2019:

Dobrý deň
Chccel by som sa opýtať, či sa na Hviezdoslavovej ulici výmena asfaltového povrchu? Po zime je opäť plná výtlkov. Ich plátanie je nedostatočné. Vopred ďakujem za informáciu.
S úctou
Viktor Pamula

Odpoveď:

Komplexná výmena asfaltového krytu Hviezdoslavovej ulice nie je v súčasnosti predmetom schváleného rozpočtu mesta. V horizonte najbližších rokov by sme ako oddelenie výstavby a dopravy radi túto komunikáciu zrekonštruovali. O presnom termíne zatiaľ nevieme hovoriť. V jarných mesiacoch bude vykonaná každoročne plánovaná údržba výtlkov miestnych komunikácií.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a doprava

Štefan, 30. 12. 2018:

Dobrý deň,
v Sp. Novej Vsi na Námestí Iglovia žije mnoho ľudí so psami, ktorých chodia pravidelne venčiť. Z tohto dôvodu sa chcem opýtať, či by bolo možné niekde na rozumnom mieste na tejto ulici umiestniť aspoň 1 kôš na psie exkrementy (alebo aspoň malý kôš na odpadky), čím by sme prispeli k čistejšiemu okoliu tejto novej, peknej lokality.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Námestie Iglovia je v súkromnom vlastníctve spoločnosti EURO CENTRÁL, s. r. o. Oslovíme však vlastníka s Vašou požiadavkou a návrhom spolupráce s mestom Spišská Nová Ves. V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať.
S pozdravom
Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Slavomíra, 17. 12. 2018:

Dobrý deň,
Rada by som upozornila na každoročný problém pred Vianocami, ktorým sú petardy. Dôrazne žiadam kompetentných, aby tomu venovali väčšiu pozornosť. Nakoľko je odpaľovanie petárd mimo 31.12 a 1.1 zakázané, mali by ste o to viac dbať aby sa v iný dátum nestrieľalo. Zároveň vás však žiadam aby ste prehodnotili možnosť, ktorú si zvolili v našom hlavnom meste, a to je celkový zákaz okrem mestskej pyrotechniky. Túto sťažnosť som sa rozhodla napísať pretože dnes keď som vyšla z bytovky so svojím psom, asi tri metre odo mňa vybuchla petarda. Mládež si vystrelila zo zákona a nikto tomu nezabránil. Pevne dúfam že moju sťažnosť prešetríte a prídete k nejakému záveru s ktorým budú všetci spokojní.
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dňa 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 220/2018 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú predovšetkým používania zábavnej pyrotechniky. 
Pyrotechnické výrobky kategórie F2, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo s nízkou hladinou hluku a tvoria ju delobuchy, petardy, rakety a iné, nie je možné predávať ani sprístupňovať osobám mladším ako 18 rokov.
Pyrotechnické výrobky kategórie F3 už predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo, t. j. silnejšie delobuchy, rakety a rôzne kompakty, nie je možné predávať ani sprístupňovať osobám mladším ako 21 rokov.
Používať tieto kategórie možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho roka. Mimo tohto obdobia  iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti.
Osoba, ktorá tieto povinnosti poruší sa dopustí priestupku, za ktorý obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.
Z dôvodu, že predaj zábavnej pyrotechniky je v mesiaci december povolený, opatrenie prijaté zo strany mesta na celkový zákaz jej používania by sa míňal účinku. Ľudia si nájdu spôsob ako zakúpenú pyrotechniku odpáliť. Nie je v možnostiach mesta reagovať na každé porušenie legislatívy. Kým hliadka mestskej polície dorazí na miesto nelegálneho používania pyrotechniky, väčšinou je už po ohňostroji. Domnievame sa preto, že niektoré ustanovenia cit. zákona nie sú vymožiteľné. Ako už bolo spomenuté vyššie, priestupky na danom úseku prejednáva v súlade so zákonom obvodný banský úrad.

JUDr. Lucia Duláková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

 

Vladimír, 12. 12. 2018:

Dobrý deň. Prosím Vás o odpoveď v akom štádiu je schválenie výstavby resp. rozšírenie skládky komunálneho odpadu KUDELNIK III v SNV. My občania Lieskovany sme nestotožnení z jej rozšírením vzhľadom na problémy týkajúce sa jej dôsledkov. Nie je nám ľahostajné zdravie nás a našich detí. Mám veľkú námietku na jej výstavbu. Má to dopad na zdravie našich ľudí. Už je to fakt, že v našej dedine je zhoršený stav ovzdušia, a to vplýva na naše zdravie. V niektorých prípadoch aj so zlým koncom. 3. miesto v súťaži o najkrajšie mesto Slovenska je pekné, ale skládka bude vašou vizitkou. Ostatné mestá a dediny si upracú svoj odpad k nám a mi to máme rešpektovať, len z dôvodu príjmu do mestského rozpočtu. Občania Lieskovan sú jednoznačne proti jej rozšíreniu. Prosím zvážte v rámci možností o zrušení rozšírenia v našej oblasti. Príďte niekedy do Lieskovan a skúste si aké to je, keď je cítiť zápach a po záhradách máme sáčky a iní komunálny odpad. Ďakujem. občan Lieskovan

Odpoveď:

Na pokyn Ministerstva ŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredia,  mesto SNV zabezpečilo predpísané úkony k dokumentu Regionálna skládka odpadov Kúdelník II,  rozšírenie skládky 4. a 5. etapa. - správa o hodnotení v zmysle zákona 24/2006 Z. z. Investorom a navrhovateľom je spoločnosť Brantner Nova, s. r. o. zo Spišskej Novej Vsi. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť na príslušný orgán, t. j. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.
Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánu a stavebného poriadku

Viktor, 5. 12. 2018:

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, či sa v dohľadnej dobe plánuje výmena asfaltového povrchu na Ul. Hviezdoslavovej. Táto cesta je už niekoľko rokov v dezolátnom stave. Výtlky sa po zime ešte zväčšia. Vopred ďakujem za odozvu.

Odpoveď:

V dohľadnej dobe (rok 2019) neplánujeme komplexnejšiu rekonštrukciu cesty. Evidujeme ju v zozname komunikácií pre komplexnú obnovu, o termíne zatiaľ nevieme hovoriť. Bežné opravy výtlkov budú zrealizované v jarných mesiacoch.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

 

Peter, 14. 11. 2018:

Dobrý deň,
od rekonštrukcie mosta na Kožuchovej ulici je kvôli novonainštalovanému zábradliu takmer nemožné pre cyklistov z jedného či druhého smeru mat pred mostom dostatočný rozhľad na most, a tým pádom sa musí s bicyklom zastaviť až v ceste, čo je dosť nebezpečné. Tento úsek prechodu z jedného cyklochodníka na druhý je veľmi zle vyriešený a chcelo by to aspoň farebné značenie vozovky, ako je to na všetkých úsekoch od Šoltesovej po Fľuder na Mieri. Toto farebné značenie vozovky by sa ďalej určite zišlo aj na chodník okolo Kasárni, kde ľudia nie sú schopní pochopiť, že jeden chodník je pre cyklistov a druhý pre chodcov. Značky nepostačujú. Obidva problémy sú horúcimi kandidátmi na nehodu.

Odpoveď:

Výjazd z ulice Za Hornádom pri moste bol opatrený dopravným zrkadlom po ukončení rekonštrukcie mostu. Vyznačenie priechodu pre cyklistov bude možné až keď sa stavebne a dopravne dobuduje prepojenie medzi cyklochodníkom končiacim na Ul. E. M. Šoltésovej, resp. cyklochodníkom za bývalými kasárňami. Do tej doby je nutné aby sa cyklisti správali pri križovaní cesty ako na ktoromkoľvek inom priechode pre "chodcov".
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Dominika, 7. 11. 2018:

Dobrý deň, celkom vážne ma zaujíma, či v našom meste máme kompetentnú osobu, ktorá rozhoduje o schvaľovaní a umiestňovaní reklám na budovách mesta. Lebo ak naozaj niekoho s takouto funkciou máme a nevadí mu, že sa v historickom centre hromadí reklamný smog, tak sa ľahko môže stať, že sa onedlho nebudeme pýšiť tým, že Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.... , ale najnevkusnejším námestím. Na každej budove je množstvo rôznorodých pútačov, množstvo farieb, totálny grafický a reklamný smog. Pôsobí to veľmi lacno. O obrovskom banneri na Dome kultúry nehovoriac. Je strašné, že toto niekto dovolil. Je to veľká hanba. A práve na našich budovách je vidieť aký máme v našom meste vkus. Už len samotné výklady su samostatnou kapitolou. V historickom centre miest sa predsa musí o takýchto grafických odpadoch rozhodovať striktne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

V našom meste podobne ako v iných mestách na Slovensku reklamy povoľujú príslušný pracovníci  stavebného úradu.  V pamiatkovom území je povolenie podmienené súhlasným stanoviskom Pamiatkového úradu. Kompetentnú osobu, ktorá rozhoduje o schvaľovaní  a umiestňovaní reklám len na budovách vo vlastníctve mesta nemáme. Zákony to neukladajú. Povoľujú sa reklamné stavby v celom katastrálnom území mesta. Vlastníci budov a podnikatelia konzultujú svoje reklamné stavby, označenia prevádzok, vývesky, pútače, riešenie fasád s výkladmi v zmysle pamiatkového zákona s pamiatkovým úradom, ktorý zohráva ťažiskovú úlohu v tejto oblasti.  Nie je to jednoduché, pretože prevládajú rôzne názory na estetiku, vkus a ťažko sa objektivizujú. Ide ale o odborných pracovníkov, ktorí sa snažia záležitosti riešiť objektívne na pravidelných poradách Pamiatkového úrad v Košiciach. Vrámci pamiatkového zákona uskutočňujú aj dohľad nad úrovňou prvkov dopĺňajúcich fasády aj  celé pamiatkové územie. Písomne upozorňujú priestupcov na nevhodné zásahy a riešenia.    O ich odbornosti svedčia aj koncepčné dokumenty ako  Zásady ochrany pamiatkového územia, spracované pre všetky mestá v našom kraji. Tieto dokumenty obsahujú aj state o reklame a sú verejne prístupné na pamiatkárskych webových portáloch.         

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stav. poriadku

Erich, 6. 11. 2018:

Dobrý deň, veľmi by ma zaujímalo pre koho je robený grafikon autobusovej dopravy. Niekedy som mhd využíval pravidelne, ale dnes idem radšej peši, pretože ani jeden spoj nie je vytvorený k vlakovým spojom. Konkrétne do stanice SNV prichádza vlak o 17.05, mhd č. 2 odchádza zo stanice 17.07 zlatý pán vodič Ján Hric, ten keď videl akýkoľvek prichádzajúci vlak tak počkal na možných cestujúcich. Zhodou okolnosti som teraz cestoval 2 dni týmto vlakom po sebe a ani raz som mhd č. 2 nestihol. Nebolo by asi od veci opäť začať spoluprácu pri grafikone aj s grafikonom ŽSR.

Odpoveď:

Pripomienku budeme riešiť v rámci zmien CP od 9. 12. 2018, o ktorých v týchto dňoch rokujeme s pracovníkmi mestského úradu.

Ing. Ľubomír Pastiran,
riaditeľ dopravného závodu Spišská Nová Ves eurobus, a. s.

 

Karel, 25. 10. 2018:

Dobrý deň. Na Gorkého ulici sa objavila na pravej strane smerom od Rožňavy v odstavnom pruhu značka zákaz státia. Čo je to za nezmysel a prečo? Autá z pravej strany teraz parkujú na ľavej aj v noci a bránia napríklad čisteniu cesty. Na tejto ulici pamätáme aj zákaz zastavenia v oboch smeroch a preto po ťahaniciach sú tu odstavné pruhy, v ktorých sa teraz nebude smieť stáť. Vraciame sa kam? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Váš podnet sme odoslali na Správu ciest KSK, nakoľko ide o komunikáciu vyššieho územného celku. Po doručení ich stanoviska ho zverejníme.
mesto SNV

Dobrý deň, 
na ceste II/533 (ul. Gorkého) sú v smere od Rožňavy do centra mesta Spišská Nová Ves osadené dopravné značky B34 Zákaz zastavenia za križovatkou II/533 a ulicou Stojan a za križovatkou II/533 a Kalinčiakovou ul. z dôvodu zachovania rozhľadových pomerov križovatky. Značky boli osadené v rokoch 2008 - 2009 po vydaní súhlasného stanoviska ORPZ, ODI v Spišskej Novej Vsi a následne po vydaní určenia o použití trvalého dopravného značenia Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves. Skoršie osadenie značiek dokazujú aj fotografie z Google maps z augusta 2014. V prípade, že dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky je potrebné obrátiť sa na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Barbara Antal Červenská, referent strediska Správy ciest KSK

 

 

Jozef, 25. 10. 2018:

Ja len k tomu parkovaniu na sídliskách. Myslím si, že žiadny budúci primátor toto nevyrieši. Áut pribúda zo dňa na deň. Kde vidím aké také aspoň minimálne riešenie, tak vyzvať majiteľov áut, ktorí majú garáže, aby v nich parkovali. TV Reduta, Informátor, preventívne v spolupráci s MsP. Verím tomu, že je ich dosť. Veď kam zmiznú všetky tie autá na Silvestra? Jasné, že prinútiť ich nemôžeme. A začnem ja. Prosím a žiadam majiteľov garáži, aby neboli leniví a svoje autá v prospech zlepšenia parkovania na sídliskách garážovali, tak ako to robím ja. No toto sa asi nebude viacerým páčiť, ale čo už. Aj toto ja názor, či?

Odpoveď:

Ďakujeme za Vás názor, plne sa s ním stotožňujeme.
mesto SNV

eva, 14. 10. 2018:

Dobrý deň, pán Hamráček, chcela by som Vás informovať, že či ste sa boli aj pozrieť večer na fľudri kde boli vyrezané stromy, je to na začiatku dobre, ale smerom dole ku mostu tam je tma, lebo svetlo dopadá na korunu stromov a pritom je tam dvojramenná lampa a je zle vidieť na cestu. Ak je to možne poprosím o určitú úpravu stromov dole pri vodárni. Ďakujem za pochopenie, Eva.

Odpoveď:

Boli sme overiť stav aj po zrezaní niektorých stromov. Súhlasím s Vami, že osvetlenie časti tohto chodníka je nepostačujúce. Kvôli zabezpečeniu pevnosti svahu však nechceme pristúpiť k ďalšiemu odstráneniu stromov. V tomto prípade navrhujeme doplniť k chodníku jeden stĺp verejného osvetlenia. Požiadavku sme zahrnuli do plánu.

 Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu

Martin, 11. 10. 2018:

Dobrý deň,
zaujíma ma, či mesto zvažuje vytvoriť nejakú dlhodobo udržateľnú stratégiu riešenia problému s parkovaním v našom meste. Bývam na sídlisku, som z každej strany obkolesený parkoviskami, niektoré boli vybudované len nedávno a znovu, večer čo večer sú komplet všetky parkovacie miesta obsadené.
Ako občan Vás žiadam, aby ste nepokračovali v doterajšom spôsobe riešenia tohto problému, ktoré spilovalo v ukojení základnej potreby obyvateľov sídlisk mať svoje auto zaparkované na dohľad, hlavne aby ma zvolili do medzimestského zastupiteľstva na ďalšie štyri roky.
My nepotrebujeme tento problém vyriešiť tak, aby sa po štyroch rokoch vrátil, ale z pohľadu dlhodobého, samozrejme, so zreteľom na zeleň, ekológiu a dlhodobú udržateľnosť zdravého životného prostredia.
Nemyslite, že je načase sa týmto začať zaoberať?
Ďakujem.
S pozdravom M.N.

Odpoveď:

Mesto má spracovaný dopravný generel centrálnej mestskej zóny, ktorý pojednáva aj o plochách určených na parkovanie, výhľadovo aj o parkovacích podzemných garážach. Vzhľadom na finančnú ako aj prevádzkovú náročnosť tieto vízie neboli zatiaľ zhmotnené do projektových dokumentácií.
Čo sa týka sídlisk zatiaľ nie je spracovaná žiadna koncepcia alternatívneho parkovania aj pre už uvedené dôvody. Parkovacie domy vzhľadom na vysokú počiatočnú investíciu a zabezpečenie prevádzkovania majú väčšiu šancu vzniknúť v rámci výstavby obchodných komplexov a inej občianskej vybavenosti nie ako samostatné objekty.
S ohľadom na životné prostredie sú parkoviská na sídliskách za posledných cca 5 rokov budované s dostatočnou výsadbou vzrastlej zelene so systémom odvodnenia dažďových vôd do drenážnych vsakovacích prvkov.
To znamená, že dažďová vody ostáva v území a nie je odvádzaná do kanalizácie, čo  znižuje negatívny vplyv na mikroklímu prostredia.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

 

Viliam, 17. 9. 2018:

Viliam, 17.9.2018
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či firma A JE TO sídliaca na Strojníckej ulici má povolenie na prekladanie vriec niektoré otvorené ,,azbestového odpadu"z jedného vozidla na druhé priamo pred vchodom do materskej škôlky a detských jaslí, a parkovanie s týmto vozidlom s azbestom pri škôlke alebo vôbec v obytnej zóne. Často tam zafúka vietor a istotne to rozfukuje po okolí lebo to preložia zo skriňovej dodávky na valník. Budete to riešiť vy alebo sa treba obrátiť na životné prostredie? Ďakujem. Mám to aj odfotené.

Odpoveď:

Kompetentným riešiť nebezpečné odpady je Okresný úrad SNV, konkrétne oddelenie starostlivosti o životné prostredie. A pre odpady sú to nasledovní pracovníci:  

Ing. Vladimír Pavľák, odpadové hospodárstvo, envirozáťaže
Telefón (053) 4173 247
Fax (053) 4173 244
 

Mgr. Ľubica Bednárová
odpadové hospodárstvo
Telefón (053) 4173 248
Fax (053) 4173 244

O Vašom podnete sme ich informovali, po doručení stanoviska ho zverejníme.

Mesto Spišská Nová Ves, kancelária primátora

eva, 16. 9. 2018:

Dobrý deň, obraciam sa k vám zo žiadosťou o úpravu stromov nad fľudrom na brehu, ktoré sú prekážkou pri osvetlení, pretože tam je mimoriadne nízka viditeľnosť a je to dosť nebezpečné aj pre mňa, ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Výrez kríkov a orez stromov bude zrealizovaný v priebehu tohto týždňa.
Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

eva, 8. 9. 2018:

Dobrý deň, obraciam sa k vám zo žiadosťou o úpravu stromov na brehu nad fľudrom - Mier, pretože dosť sú tam slabé svetlá, ale ešte aj svietia na stromy,
ktoré sú na brehu a na cestu resp. chodník, ktorým sa ide ku mostu vôbec nie je osvetlený, chodím tam denne večer domov, odporúčam sa prísť večer pozrieť
Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Výrez kríkov a orez stromov bude zrealizovaný v priebehu tohto týždňa (38.)

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Katarína, 1. 9. 2018:

Dobrý deň, chcem sa opýtať... po rekonštrukcii ulíc Zabojského, I.Krasku a ulice Čsl. armady sa neplánuje aj rekonštrukcia ulice Rybárska? Je z tých ulíc najkratšia, nepatri už pod mesto alebo ako to je? Rybárska ulica je v dezolátnom stave... skúste sa tadiaľ niekedy prejsť...

Odpoveď:

Teraz táto ulica nie je predmetom rekonštrukcie. nevylučujeme v budúcnosti jej komplexnú rekonštrukciu. Je potrebné, aby bola jej realizácia a financovanie schválené v zastupiteľstve a ďalšou podmienkou je realizácie kanalizácie vodárenskou spoločnosťou na danej ulici, nakoľko v súčasnosti sú domy prepojené spoločnými prípojkami cez dvory.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Miroslav, 30. 8. 2018:

Dobrý deň,
neviem či ste sa niekto za posledných pár mesiacov prešli v noci popri veľkom Tescu na Mieri - konkrétne mám namysli tie nádherné autoumyvárne, ktoré nielenže tak skrášľujú naše mesto, ale dokonca nám obyvateľom Mieru zabezpečujú nonstop diskotéky každú noc. Ale teraz vážne - myslel som si, že som zažil už všetko, ale toto je vrchol arogancie a bezohľadnosti nechať pustenú hudbu noc čo noc v takej intenzite, že často prehlušuje dokonca aj náš TV. Nevyspal som sa posledných x týždňov a pýtam sa dokedy to ešte bude trvať?!? Ak má prevádzkovateľ týchto umyvárok tak rád hudbu tak nech si postaví zopar autoumyvárok aj s reprákmi pred svoj barák!!!
Ing. Malučky Miroslav

Odpoveď:

Prevádzkovateľ autoumyvárne bol dôrazne upozornený na problém s hlasitosťou hudby, zároveň bude lokalita monitorovaná hliadkami mestskej polície.

JUDr. Michal Komara,PhD., náčelník MsP

pavel, 27. 8. 2018:

Dobrý deň!
Chcem sa opýtať, ako postupovať v prípade, že na Javorovej ulici je chovateľka psa, ktorý nie je prihlásený a k tomu, keď ho ráno venčí, nezbiera po ňom exkrementy a tak znečisťuje okolie. Pri tom pes nenosí košík a je útočný na ľudí.
Ďakujem!

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, avšak bez oznámenia mena a priezviska majiteľa nie je možné problém riešiť. Preto Vás žiadame, aby ste tieto údaje nahlásila na bezplatnú linku mestskej polície č. 159.
S pozdravom JUDr. Michal Komara,PhD.. náčelník MsP

Stefan, 16. 7. 2018:

Dobrý deň,
mám otázku k novej svetelnej križovatke na Elektrárenskej ulici.
Pri príjazde po Starej ceste sú 2 radiace pruhy pred križovatkou - v ľavom pruhu sú autá idúce doľava, a v pravom pruhu sú auta idúce rovno a doprava. Ale svetelná signalizácia je iná - jedny svetla spolu pre autá, ktoré idú doľava a rovno, a osobitne pre auta doprava.
Prečo je iné radenie v pruhoch a iné semafory? Auta, ktoré odbočujú doprava nemôžu ísť, aj keď majú zelenú, lebo pred nimi stoja tí čo idú rovno. Pritom ti by mohli byt v ľavom pruhu. Rovnaká situácia je aj pri príjazde po Rázusovej.
Ešte jedna otázka k rekonštrukcii ulice Čsl. armády, ktorá trvá už od minulého roka. Prečo sa súčasne neurobilo aj zakopanie NN do káblového vedenia pod zemou? Keď to už bolo celé rozkopané vrátane chodníkov? Pokiaľ viem s výmenou vzdušného vedenia za káblové sa tam uvažuje.
Ďakujem pekne.
Stefan Ebusak

Odpoveď:

Dobrý deň, po sčítaní dopravy križovatky v roku 2017 bol návrh na rozdelenie pruhov na Rázusovej ulici, ktorá sa stavebne upravovala na odbočovací pruh doprava a spojený pruh priamoľavý. Dopravná polícia s týmto návrhom nesúhlasila. Hlavný smer centrum Rožňava nie je možné z hľadiska kapacity a priepustnosti upraviť tak, že len jeden pruh by ostala ako priamy. Z toho dôvodu bola navrhnutá klasická svetelná križovatka v prvom návrhu. Dodatočne sme požadovali doplniť aj vyprázdňovaciu zelenú šípku vpravo, ktorá síce nemusí byť vždy plne funkčná v prípade, ktorý opisujete, keď stojí ako prvé auto, ktoré ide priamo. V mnohých prípadoch však jej funkcia je opodstatnená a dodatočne vyprázdňuje pravý jazdný pruh, čiže zvyšuje priepustnosť križovatky.
Tento stav, ktorý vychádza zo schváleného projektu, je dopravne v poriadku.
Výmena NN vedenia je akciou VSE, a. s. Postupovalo sa v zmysle projektu stavby na uliciach Zvonárska, Zábojského, I. Krasku a Rybničná. V prípade časti Zvonárskej, resp. Čsl. armády, sa menili len podperné stĺpy podľa potreby, zrejme vedenie v tejto časti bolo v poriadku. Rozkopávka na Čsl. armády v tomto roku sa týkala spoločnosti T com.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ