dnes je 22.08.2017, meniny má Tichomír
 
   Aktuality > Predaj – prenájom majetku mesta

Predaj – prenájom majetku mesta

Podľa par. 1 ods. l Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je mesto Spišská Nová Ves samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Nadobúdanie, prevody majetku a hospodárenie s majetkom mesta bližšie upravu

 

Vybavuje:

Oddelenie správy majetku mesta
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1 -
1. poschodie

Viac >>