Dnes je 18.07.2019, meniny má Kamila
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

12. 11. 2009 08:17

Úspešný projekt odprezentujú vo Švédsku

Od: Ing. Lucia Kormošová

V roku 2008 realizovala Mestská polícia v SNV v našom meste v spolupráci s vybranými 15 žiakmi ZŠ na Komenského ul. projekt zameraný na prevenciu kriminality rizikovej mládeže. Niesol názov „Ja som bol jedným z nich“ a orientoval sa na mladistvých vo veku 14 - 15 rokov, u ktorých vznikla trestno-právna zodpovednosť, a ktorí v niektorých prípadoch už boli evidovaní ako páchatelia protispoločenskej činnosti bez trestnej zodpovednosti.

Príležitosť prezentovať výsledky realizácie tohto prevenčného programu dostali jeho tvorcovia i účastníci na 6. medzinárodnej konferencii „Bezpečná Európa“, ktorá sa konala 29. októbra 2009 v Košiciach pod záštitou Roberta Kaliňáka, podpredsedu vlády SR, ministra vnútra SR a predsedu Rady vlády pre prevenciu kriminality. Cieľom konferencie bolo zlepšenie informovanosti - výmena skúseností a informácií o aktivitách vykonávaných v rámci prevencie protispoločenskej činnosti so zameraním na rizikovú mládež. V rámci programu vystúpili s príspevkom napr. tajomník a riaditeľ Sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Jozef Halcin či splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ľudovít Galbavý. O skúsenostiach s riešením kriminality mládeže v susednom Maďarsku prišla referovať Melinda Gyokosová z Oddelenia trestnej politiky Ministerstva spravodlivosti a policajných síl Maďarskej republiky.

„Na tejto konferencii bol prezentovaný aj náš projekt „Ja som bol jedným z nich“ a zároveň bol i ocenený ako najúspešnejší projekt v rámci Košického kraja. Následne sa v celoštátnom súťažnom kole umiestnil na 3. mieste. Najbližšie sa 9. decembra 2009 bude v Štokholme konať súťaž o Európsku cenu za prevenciu kriminality (ECPA - European Crime Prevention Award), pričom medzi prezentovanými projektmi z praxe nebude chýbať ani ten náš,“ informoval o veľkom úspechu projektu Mestskej polície v SNV jej náčelník JUDr. Vladislav Chroust.

V súčasnosti MsP realizuje v našom meste pokračovanie tohto projektu, ktoré nesie názov „Dajme im šancu“ a zapojení sú do neho žiaci ZŠ na Hutníckej ul.