Dnes je 17.08.2019, meniny má Milica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

07. 06. 2016 16:44

Naše mesto 2016

I tento rok sa Spišská Nová Ves zapojí do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva pod názvom Naše mesto. Nadácia Pontis ho organizuje opäť po roku 10. a 11. júna. Stalo sa už tradíciou, že sa k dobrovoľníkom pridajú aj zamestnanci mesta.

Tento rok sa k dobrovoľníkom opäť pridá 46 ľudí z radov zamestnancov Mesta Sp. Nová Ves a Správy telovýchovných zariadení , ktorí spoločne vymaľujú kovovú vstupnú bránu letného kúpaliska. Vyčistia a vymaľujú zábradlie na budove letného kúpaliska, kde sa nachádzajú šatne pre návštevníkov. 

„V rámci našich dobrovoľníckych aktivít sa zameriavame na miesta s vysokou frekvenciou  pohybu nielen občanov mesta, ale i návštevníkov. Po vymaľovaní viacerých mostných konštrukcií a zábradlí, po skrášlení fasády objektu autobusovej stanice a vstupu do mesta na železničnej stanici prišlo na rad naše kúpalisko, ktoré je v letnom období intenzívne navštevované,“ uviedla Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta. 

V areáli ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha sa dobrovoľníci podujali očistiť plot drôtenou kefou a následne ho natrieť farbou. Nové využitie tu dostanú aj staré pneumatiky, ktoré budú namaľované farbami, po vykopaní jám budú vložené do zeme a ich zabetónovaním bude upravený  terén areálu školy. Pripravené je  i predkreslenie vybraného návrhu kriedou na asfalt, maľovanie farbou na asfalt.

Stavbou hmyzieho hotela, opravou hlinených štruktúr, detského ihriska a komunitnej záhrady na ZáZeMí, výsadbou, čistením a zberom odpadkov sa zapojí Materské centrum Dietka.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi sa snaží o adekvátne začlenenie týchto ľudí do spoločností. Klienti spolu s dobrovoľníkmi sa počas Nášho Mesta zamerajú na arteterapiu, počas ktorej budú vyrábať keramické výrobky. Dobrovoľníci pomôžu klientom zariadenia pri práci s modelárskou hlinou, vyrábaní rôznych ozdobných predmetov, suvenírov, talizmanov a misiek.

Do 10. ročníka Nášho Mesta je prihlásených už takmer 9 500 dobrovoľníkov. „Minulý rok sa počas Nášho Mesta podarilo v spišskom a tatranskom regióne vyčistiť 5 parkov, vysadiť 100 okrasných stromov a rastlín, namaľovalo sa 200 metrov zábradlí, 7 preliezok a dobrovoľníci pomohli v jednom útulku pre zvieratá. Pre mnohé organizácie aj firmy je Naše Mesto vlajkové podujatie dobrovoľníctva a zapájajú sa pravidelne,“ uviedla Monika Smolová, programová riaditeľka Nadácie Pontis. Tento rok sa budú aktivity konať v 28 mestách po celom Slovensku: v Bratislave, Košiciach, Žiline, Partizánskom, Seredi, Spišskej Novej Vsi, Trnave, Nitre, Šali, Poprade, Svätom Jure, Pezinku, Senci, Banskej Bystrici, Galante, Trenčíne, Nových Zámkoch, Hurbanove, Prievidzi, Stupave, Zvolene, Veľkých Kapušanoch, Modre, Leviciach, Novákoch, Zlatých Moravciach, Veľkom Mederi  a v Prešove.

Všetky detailné informácie a spôsob prihlasovania  sa dočítate na stránke www.nasemesto.sk 

Informácie o aktivite Letné kúpalisko:
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 613
E-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk