Dnes je 18.07.2019, meniny má Kamila
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

16. 02. 2009 12:51

Mestská polícia bilancovala rok 2008

Od: Bc. Pavol Jančík


Dňa 27. 1. 2009 sa konala na Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi pracovná porada, za prítomnosti primátora PhDr. Jána Volného, zástupcu primátora PhDr. Miroslava Semeša, predstaviteľov Policajného zboru a Colnej správy.

Hlavnou a najdôležitejšou témou bolo vyhodnotenie práce mestských policajtov za obdobie r. 2008. Výsledky práce boli v každom smere vyhodnotené pozitívne. Prekvapujúce boli výsledky v najdôležitejších ukazovateľoch pri porovnaní s r. 2007 hlavne preto, že početný stav príslušníkov sa nezmenil a legislatívne nejasnosti bránili príslušníkom MsP zameriavať sa na porušovanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za parkovanie (nájdete na www.spisskanovaves.eu).

Práca policajta je vo všeobecnosti náročnou činnosťou. Príslušníci MsP ju vykonávajú v teréne veľmi často v stresových situáciách. Veľakrát sa musia správne rozhodnúť v zlomku sekundy a vtedy môže dôjsť aj k pochybeniu. Preto je v rámci hodnotenia predchádzajúceho roka dôležitým faktom aj to, že na príslušníkov MsP boli podané len 2 sťažnosti. Po ich prešetrení nebola ani jedna hodnotená ako opodstatnená.

Okrem bilancovania výsledkov práce príslušníkov a zamestnancov MsP v SNV náčelník JUDr. Vladislav Chroust predstavil prítomným hosťom a novinárom aj úlohy a vízie na r. 2009. Ako dôležitú úlohu uviedol zvýšiť prevenčné aktivity príslušníkov MsP hlavne v smere k mladým ľudom. Taktiež poukázal na dôležitosť sústavného odborného vzdelávania príslušníkov MsP, keďže aj novelizácia cestného zákona vo veľkom rozsahu zvýšila právomoci príslušníkov mestských a obecných polícií hlavne v statickej doprave.