Dnes je 17.02.2020, meniny má Miloslava
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

04. 10. 2007 16:09

Mesto Spišská Nová Ves dáva zelenú pripravovanej modernizácii železničnej trate Žilina - Košice v úseku Poprad-Tatry - Krompachy

Mesto Spišská Nová Ves vstúpilo do procesu Modernizácie železničného koridoru na trase Žilina - Košice, keďže povoľujúcim stavebným úradom úsek z Popradu až do Krompách bude práve metropola Spiša.

Táto investícia zasiahne mesto z viacerých aspektov. Modernizácia železničnej trate, po ktorej by sa mala zvýšiť nielen rýchlosť, ale aj komfort prepravy, prináša aj pre občanov mesta Spišská Nová Ves niekoľko podstatných zmien. V rámci realizácie projektu by totiž malo dôjsť k zrušeniu železničnej zastávky Teplička nad Hornádom, naproti tomu je navrhnuté vytvorenie novej pod názvom „Madaras“. V rámci prekládky trate by malo podľa návrhu dôjsť k vyriešeniu mimoriadne nebezpečných úsekov, železničných priecestí, ktoré križujú železničnú, cestnú a pešiu trasu na sídlisku Západ a na Markušovskej ceste. Mimoúrovňovým križovaním by sa mala vyriešiť bezpečnosť obyvateľov. Podmienkou mesta v rámci realizácie projektu je aj vybudovanie podchodu pre obyvateľov Telepu popod železničnú trať.

Podľa vyjadrení primátora mesta Jána Volného a vedúceho oddelenia územného plánovania Teodora Štubňu, v samotnom meste nedôjde k radikálnemu zásahu. V každom prípade však pôjde o veľký prínos pre obyvateľov  najmä z toho pohľadu, že by sa konečne mali vyriešiť obidva  problémové železničné prejazdy, kde sa stalo už množstvo tragédií.

V rámci projektu modernizácie železničnej trate Žilina - Košice plánujú Železnice SR začiatok realizácie v úseku Poprad-Tatry - Krompachy v roku 2013 s celkovou dĺžkou 55 kilometrov. Hlavnými prioritami projektu sú zvýšenie rýchlosti zo súčasných 90 na 140 až 160 km/hod., zníženie energetickej náročnosti a hluku, ale najmä zlepšenie bezpečnosti v križovaní s cestnou dopravou v problémových úsekoch.

 
SNV, marec 2007