Dnes je 22.08.2019, meniny má Tichomír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

14. 02. 2018 09:33

Vydanie viaclistového kalendára kresieb Emila Labaja „Galéria vyznaní“ a jednolistového kalendára s kresbou Ferdinanda Majerecha

SPIŠSKÁ NOVÁ VES SI V ROKU 2018 PRIPOMÍNA
750. VÝROČIE 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE


Mesto pri tejto príležitosti pripravilo viacero zaujímavostí. Prvým bolo vydanie viaclistového kalendára kresieb Emila Labaja „Galéria vyznaní“ a jednolistového kalendára s kresbou Ferdinanda Majerecha.

Hneď v úvode roka 2018 mesto pri príležitosti tohto významného výročia pripravilo niekoľko zaujímavostí. Osobnosti  mesta si uctilo vydaním kalendára s kresbami Emila Labaja s názvom Galéria vyznaní. „Autorom myšlienky i kresieb je Emil Labaj, riaditeľ Mestského kultúrneho centra. Významných osobností má naše mesto oveľa viac, do kalendára sa dostali tí, ktorí pochádzali z mesta alebo v ňom pôsobili, a to v oblasti umenia a vedy,“ uviedol Ján Volný, primátor mesta.

V kalendári sú prezentované kresby šiestich osobností v kontexte ich pôsobnosti. Prvým z nich je rodák Spišskej Novej Vsi Mikuláš Huba (19. 10. 1919 – 12. 10. 1986), slovenský herec a recitátor, manžel opernej speváčky Márie Kišonovej-Hubovej a otec herca Martina Hubu.

Ďalším je Andrej Reiprich (31. 7. 1912 - 23. 2. 2002), slovenský pedagóg entomológ – lepidopterológ európskeho formátu (lepidopterológia - náuka o motýľoch) pôsobiaci v Spišskej Novej Vsi. Vedu obohatil aj o objav dvoch nových druhov motýľov: Psoty Reiprichovej a Obaľovača spišského.

Ďalšou významnou osobnosťou bol fotograf Gusztáv Matz (3. 8. 1860 – 29. 10. 1903), zakladateľ Ateliéru Matz, ktorý postupne spolu s manželkou Annou rozšíril o pobočky v Levoči, Spišskom Podhradí, v Rawitschi v Sliezsku (dnes Poľsko), obchodných zástupcov mali aj v Juhoslávii.  G. Matz sa venoval predovšetkým portrétnej fotografii, ale fotografoval aj mnohé pamiatky na Spiši, Vysoké Tatry, ako aj udalosti.  (Poznámka: V súčasnosti prebieha výstava Ateliér Gusztáv Matz v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave, ktorá potrvá do 31. 3. 2018. Na výstave si môžete pozrieť zväčšeniny z originálnych sklenených negatívov z prvej štvrtiny 20. storočia.)

Nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností pôsobiacich v Spišskej Novej Vsi bol Jozef Hanula (6. 4. 1863 – 22. 8. 1944), slovenský maliar a pedagóg, ktorý spolupracoval pri vydávaní prvých slovenských novín na Spiši „Tatry“. Od r. 1920 bol predsedom Štefánikovej besedy, prvého slovenského spolku na území Spišskej Novej Vsi. V r. 1926 vytvoril nástennú maľbu Vysokých Tatier a podtatranskej krajiny na čelnej stene nad javiskom divadla v Redute v Spišskej Novej Vsi. Dodnes stojí jeho dom s ateliérom na ulici pomenovanej podľa neho.

Ďalšou prezentovanou zaujímavou a významnou osobou je Ján Móry (10. 7. 1892 – 5. 5. 1978), hudobný skladateľ, pedagóg a hotelier. Ako jeden z prvých hudobných umelcov propagoval Slovensko a Vysoké Tatry v zahraničí. Na poste riaditeľa Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi významne prispel k rozvoju školy a hudobného života v meste. Je autorom dvanástich hudobno-javiskových diel, vyše dvesto piesní, komorných, orchestrálnych, sakrálnych a inštruktívnych skladieb.

A keďže rok 2018 je i rokom 100. výročia vzniku Československého štátu a kľúčovou osobou pri jeho založení spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom bol M. R. Štefánik, posledná kresba zobrazuje jeho matku Albertínu Štefánikovu, ktorá spolu s jeho mladším bratom Ladislavom Dušanom žila v Spišskej Novej Vsi, kde i zomrela. Bývala v dome na vtedajšom Masarykovom riadku (dnes Letná ulica č. 64). JUDr. Ladislav Dušan Štefánik prišiel do Spišskej Novej Vsi v roku 1923, aby tu vykonával funkciu slovenského verejného notára. Kanceláriu má na Levočskej ulici č. 1, kde neskôr aj býval. Pochovaný je v Spišskej Novej Vsi. 

Ďalším (jednolistovým) kalendárom s kresbou Feďa Majerecha mesto nadviazalo na tradíciu z minulosti. Prvý takýto kalendár bol vydaný v roku 1993 s kresbami autorov Majerech - Labaj – Wolf - Božok. Pred 10 rokmi aktualizáciu tohto kalendára realizoval Emil Labaj. Kresbu pre rok 2018 nanovo nakreslil, doplnil a aktualizoval Feďo Majerech. Tento kalendár je k dispozícii v Turistickom informačnom centre.

Mesto Spišská Nová Ves každoročne vydáva kalendáre, ktorými sa snaží upozorniť na zaujímavosti mesta, historické udalosti ako aj tvorbu významných osobností. Medzi motívmi kalendárov sa tak ocitli zbierky Galérie umelcov Spiša - obrazy Jozefa Hanulu, Ľudovíta Čordáka, Jozefa Majkuta, Jozefa Fabinyho, dobové pohľadnice, výtvarné dielka spišskonovoveských detí, ale aj významné pamätné listiny. V minulom roku to boli rôzne historické udalosti, ktoré významne ovplyvnili dnešnú podobu mesta. Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelil v minulom roku mestu Spišská Nová Ves ocenenie za osobitný autorský prístup pri zachovávaní tradícií a pri propagácii kultúrneho dedičstva.

Najstaršia písomná zmienka o meste Spišská Nová Ves pochádza z 29. novembra 1268, kedy sa spomína v listine ostrihomského arcibiskupa Filipa osada pod názvom Nová Ves - de Villa Nova. Listina sa zachovala v odpise verejného notára Petra Petri z roku 1427. Z tejto listiny sa dozvedáme niekoľko skutočností: prvou je, že v roku 1268 Spišská Nová Ves už ako osídlená obec jestvovala. Zároveň sa z listiny dozvedáme, že v tomto roku už bola v Spišskej Novej Vsi aj fara, teda aj kostol. Pretože v stredoveku, v ktorom náboženský život hral veľmi veľkú úlohu, bolo treba určitý čas na to, aby sa vybudovala a rozvinula cirkevná správa a postavil kostol, je úplne isté, že rok 1268 nie je rokom založenia Spišskej Novej Vsi.

Použité zdroje:
Dana Rosová: Fotografia na Spiši 1858 – 1956 fotoateliéry, amatéri
Ružena Kormošová: Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves
Ružena Kormošová: Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši
Marianna Bárdiová: Ján Móry (1892 – 1978) tatranský skladateľ a hotelier
Wikipédia

Viac o spomínaných osobnostiach nájdete tu  >> (dokument pdf)


V Spišskej Novej Vsi 14. 2. 2018

Informácie:
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 613
E-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk