Dnes je 22.08.2019, meniny má Tichomír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

08. 02. 2018 13:23

Spišská Nová Ves prezentuje minulosť v komiksovom seriáli

Komiks Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi / 750 rokov prvej písomnej zmienky


 

Po úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves, ktorý vychádzal v Kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor v roku 2008, mesto zvolilo novú formu prezentácie dejín. Komiks Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi vyjde spolu v 12 častiach. Prvé dve už boli distribuované do všetkých domácností v meste ako príloha januárového a februárového mesačníka Informátor. K dispozícii sú aj na web stránke mesta. Autorom kresieb je Ľuboš Bukovinský (Visionworks, s. r. o.) a autorom textov a celkovej koncepcie je Peter Karpinský. „Hoci sme pre poznanie dejín nášho mesta už urobili za posledných 10 rokov veľa samotným vydaním monografie a vydávaním Míľnikov histórie mesta, uvedomujeme si, že ak chceme vzbudiť vzťah a snáď aj lásku k svojmu mestu u mladých ľudí, dejiny im potrebujeme priblížiť aj inou formou. Preto sme s nadšením prijali ponuku Petra Karpinského na spracovanie a vydávanie tohto komiksu. Verím, že táto netradičná forma spojenia literárneho a výtvarného umenia, navyše s edukačným cieľom poznania našich dejín, zaujme,“ uviedol primátor mesta Ján Volný.

Komiks ako médium využívajú slovenské mestá iba zriedkavo, lepšie sú na tom naši susedia z Českej republiky. Kvalitu spišskonovoveského komiksu garantuje jej spoluautor, spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský, ktorý sa komiksu venuje aj odborne (Poetika komiksu v texte a kontexte, FF PU, Prešov 2014).

Prvé dve časti komiksu sa venovali osídleniu mesta, 1. písomnej zmienke, vzniku najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne založenej Majstrom Konrádom, významným privilégiám ako napr. právo konať trhy, ktoré sú dodnes významnou súčasťou života metropoly stredného Spiša.

Najstaršia písomná zmienka o meste Spišská Nová Ves pochádza z 29. novembra 1268, kedy sa spomína v listine ostrihomského arcibiskupa Filipa osada pod názvom Nová Ves - de Villa Nova. Listina sa zachovala v odpise verejného notára Petra Petri z roku 1427Z tejto listiny sa dozvedáme niekoľko skutočností: prvou je, že v roku 1268 Spišská Nová Ves už ako osídlená obec jestvovala. Zároveň sa z listiny dozvedáme, že  v tomto roku už bola v Spišskej Novej Vsi aj fara, teda aj kostol. Pretože v stredoveku, v ktorom náboženský život hral veľmi veľkú úlohu, bolo treba určitý čas na to, aby sa vybudovala a rozvinula cirkevná správa a postavil kostol, je úplne isté, že rok 1268 nie je rokom založenia Spišskej Novej Vsi. 

Komiks Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi, 1. časť - dokument pdf
Komiks Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi, 2. časť dokument pdf

V Spišskej Novej Vsi 8. 2. 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie:

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 613
E-mail: andrea.jancikova(at)mestosnv.sk