Dnes je 31.10.2020, meniny má Aurélia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

29. 01. 2015 11:28

Mesto Spišská Nová Ves vydalo jedinečnú monografiu

Od: foto: Ing. Miroslav Dibák

Mesto Spišská Nová Ves v závere roka 2014 vydalo monografiu Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Do života ju slávnostne uviedli 28. januára v Spišskom divadle bývalí funkcionári mesta PaedDr. František Pukluš, Ing. Rastislav Jacák a Ing. Karol Mitrík spolu so súčasným primátorom PhDr. Jánom Volným, PhD., symbolicky lupienkami ruží, keďže sa ruže nachádzajú v erbe mesta.


Slávnostný akt prebehol za účasti známeho slovenského herca a divadelného režiséra prof. Martina Hubu,„Veľkým šťastím človeka je, keď sa má kam vrátiť. Ja som vďačný, že som sa dnes zase mohol vrátiť do Spišskej Novej Vsi. Mám 72 rokov a vrátil som sa sem sedemdesiatdvakrát. Môžete byť veľmi hrdí a šťastní, že ostane takáto pečať a takýto dôkaz o miere kultúrnosti a kultivovanosti ľudí, ktorí vytvárali spoločenský život v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol počas slávnostného uvedenia monografie prof. M. Huba. ktorého korene siahajú do Spišskej Novej Vsi. Pochádza odtiaľ jeho otec, tiež známy herec, Mikuláš Huba a rovnako aj starý otec Alexander Huba.  

S hlbokou úctou a pokorou sa skláňame pred tými, ktorí predbehli svoju dobu a nebáli sa nových výziev. Nech je táto kniha pamiatkou na všetkých ľudí, ktorí pozitívnym spôsobom ovplyvnili vývoj mesta Spišská Nová Ves.“ Symbolický akt uvedenia monografie do života uzavrel prof. M. Huba slovami:  

Dielo je spracované populárno-vedeckým štýlom tak, aby bolo zrozumiteľné nielen odbornej, ale i širokej verejnosti. Vzhľadom na náročnosť celého projektu z pohľadu odbornosti, ako aj financovania, prebiehala jeho realizácia počas viacerých rokov. S prípravou sa začalo v roku 2009, kedy Mesto Spišská Nová Ves uzatvorilo prvé zmluvy o dielo s autormi kapitol a podkapitol monografie. 

Pätnásť osobností pod vedením zostavovateľa doc. PhDr. Ivana Chalupeckého „Spišská Nová Ves je mesto, ktoré má osobitú históriu, celkom inú ako ostatné mestá silne zastúpené baníctvom, napr. obrovské lesy, ktoré mesto malo, roky bolo centrom Provincie XVI spišských miest. Myslím, že Spišská Nová Ves si dávno zaslúžila monografiu. Som rád, že konečne vyšla, že mesto malo ochotu a našlo peniaze na jej vydanie a našli sa dobrí autori. Je ich troška veľa, čo prácu sťažovalo, lebo každý má iný štýl a prístup, ale nakoniec aj tá technická a umelecká stránka je veľmi dobre urobená,“ uviedol v tejto súvislosti doc. PhDr. I. Chalupecký.spracovalo ucelene, podrobne bohatú históriu mesta. Texty sú doplnené grafickými prvkami - reprodukciami archívnych listín, fotografiami, mapami, plánmi, kresbami, tabuľkami a pod.  

Publikácia má spolu deväť kapitol, začína Prírodnými pomermi, ktoré spracovali Ing. Zuzana Krempaská a RNDr. Anna Leskovjanská. Spišskú Novú Ves v archeologických svedectvách spracoval PhDr. Marián Soják, PhD. Počnúc treťou kapitolou texty pojednávajú o demografických, politických, náboženských a školských pomeroch mesta, ako aj o hospodárskom a stavebnom vývoji. Nechýbajú ani informácie o ťažkých chvíľach obyvateľov mesta či už v podobe požiarov alebo morových epidémií. PhDr. František Žifčák sa v tretej kapitole venuje obdobiu stredoveku (1268 – 1526). Okrem iného táto kapitola obsahuje aj informácie o vzniku tzv. poľského zálohu a informácie o našej slávnej zvonolejárskej dielni a zánikom zálohu (1526 – 1772) spracoval doc. PhDr. Chalupecký. Roky 1772 až 1848 (Na prahu modernej spoločnosti) spracovala Mgr. Nina Palková. Vznik a vývoj moderného mesta (1848 – 1918) v období začínajúcom revolúciou 1848/49 po rok 1918 spracoval taktiež doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Doc. PhDr. Juraj Sulaček, CSc. spracoval obdobie 1918 – 1945. Novodobejším dejinám sa venoval PhDr. Alois Židlík, ktorý pripravil kapitoly 1945 – 1989 (Spišská Nová Ves v tzv. období socializmu) a 1990 – 2010 (Na ceste k slobodnej spoločnosti). Okrem uvedených autorov prispeli Mgr. Miroslav Lacko a Ing. Marián Jančura, CSc., ktorí spracovali oblasť baníctva. Kultúrny a spoločenský vývoj mesta zmapovali Mgr. Peter Zmátlo, PhD. a Dana Rosová. Ján Petrík sa venoval oblasti športu, oblasť zdravotníctva spracovali Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. a Dana Rosová. Informácie z oblasti školstva spracovala PhDr. Ružena Kormošová, PhD

Kniha má 632 strán, 722 fotografií, 2 614 poznámok, resumé v troch jazykových mutáciách (anglická, nemecká, maďarská), hmotnosť 3 kg. Celkové výdavky na vydanie publikácie v náklade 3 000 ks sú cca 78 tisíc eur. 

Vydanie monografie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (18 000 eur), Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. (10 000 eur) a Youngstown Sister Cities (2 185 eur).

Publikáciu si môžu záujemcovia zakúpiť v Turistickom informačnom centre na Letnej ul. 49 za cenu 32 eur. 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii >>>

V Spišskej Novej Vsi 29. 1. 2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Text:

Edita Gondová, PR mesta Spišská Nová Ves, t. č. 41 76 622, 0915 695 453, edita.gondova(at)mestosnv.sk

Informácie:

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, t. č. 41 76 613, 0907 944 284, andrea.jancikova(at)mestosnv.sk