Dnes je 03.04.2020, meniny má Richard
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

10. 03. 2020 12:54

Zmeny a doplnky 2020 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves

V zmysle § 19b ods. 1 a § 30 ods.4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) mesto Spišská Nová Ves oznamuje, že dňom 20. 2. 2020 začali prípravné práce na obstarávaní aktualizácie ÚPN mesta Spišská Nová Ves.


Vyzývame občianske združenia, podnikateľov, vlastníkov stavieb dopravného a technického vybavenia, aby poskytli informácie a podklady, ktoré sa týkajú katastrálneho územia mesta a tiež aby definovali svoje rozvojové zámery regionálneho a komunálneho charakteru pre aktualizáciu ÚPN mesta. Taktiež žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie o poskytnutie podkladov, stratégií, programov a projektov, uvedených v § 7a ods. 2 stavebného zákona. Najmä podklady ochrany prírody a tvorby životného prostredia a krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, nadradené koncepcie riešenia dopravy a technickej infraštruktúry, regionálneho a komunálneho rozvoja. Tieto podklady sa povinne využívajú pri spracovaní územného plánu.

Námety, požiadavky, podklady a informácie dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb je potrebné v termíne do 30. 5. 2020 doručiť na adresu:

Mestský úrad

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Štefánikovo nám. 1

052 01 Spišská Nová Ves

 

Kontakt: Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia ÚPaSP, tel.: 053/4152 335, e-mail: teodor.stubna(at)mestosnv.sk

Oznámenie o začatí obstarávania, dokument PDF