dnes je 28.03.2017, meniny má Soňa
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

10. 03. 2017 13:30

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, pripomína rodičom detí narodených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 3. až 7. apríla 2017 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch základných škôl.


V dňoch 3., 4. a 5. apríla 2017 budú v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves, a to podľa školských obvodov.

Školské obvody základných škôl – mesto Spišská Nová Ves

Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Nad Medzou, Medza, Duklianska – mesto (č. 49 vrátane), Nábrežie Hornádu, Pri Vyšnej Hati, Ing. Rojkoviča, Slnečné nábrežie, Sládkovičova, Orlia, Chrapčiakova, Krížová, Vajanského, Odborárov, Starosaská, J. Fabiniho – západná časť (po Ul. B. Němcovej), Stará cesta, Elektrárenská, Námestie SNP, Štefánikovo námestie, Hviezdoslavova – západná časť (po Ul. Ing. Straku a po Ul. B. Němcovej), Ing. Straku, Potočná (č. 1 – č. 9), Lesná.

Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves

Lipová, Gaštanová, Topoľová, Brezová, Dubová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Hájik, Javorová, Agátová, Sadová, Tepličská cesta, Pod Tepličkou, mestská časť Ferčekovce

Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves

Levočská, Školská, Hviezdoslavova (od Ul. B. Němcovej, od Ul. Ing. Straku), Gorazdova, J. C. Hronského, Radlinského (časť Telep), Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Filinského cesta, Harichovský chodník, Astrová, Ľaliová, Nezábudková, Púpavová, Narcisová, Jána Jánskeho, Tolstého, Slovenská, Jesenského, Mišíkova, Kollárova, Rastislavova, Svätoplukova, Koceľova, Česká, Moravská, Letná, Mudroňova, Puškinova, B. Němcovej, J. Fabiniho (po Ul. B. Němcovej), Markušovská cesta, Cintorínska, Odorínska cesta, Železničná, Letná

Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

Z. Nejedlého, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie (č. 9 - 14), Krčméryho, J. Matušku, Trieda  1. mája západná časť (všetky párne čísla, nepárne od č. 37 vrátane), J. Wolkera západná časť (nepárne od č. 33 vrátane, párne od č. 26 - vrátane), Potočná (č. 10 – 15 časť)

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Ing. O. Kožucha, Rázusova, Zimná, Banícka, J. Hanulu, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Čsl. Armády, Fraňa Kráľa, Konrádova, Mlvnská, Brusník, Drevárska, Za Hornádom, A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Kalinčiaka, Stojan, Malá, J. Bottu, Novoveská Huta, Podskala

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť)

Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Hutnícka, Duklianska – sídlisko, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka, Karnenárska, Stolárska, Strojnícka, Kolárska, Tkáčska, Radlinského – západná časť

V súvislosti  so zápisom  do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo  potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie, č. d. 219, PaedDr. Štefan Šimko, alebo elektronicky na adresu stefan.simko(at)mestosnv.sk,  t. č. 053/ 415 22 36.