Dnes je 15.11.2019, meniny má Leopold
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

14. 01. 2019 08:54

VÝZVA

na zistenie záujmu občanov o spoluprácu pri výkone zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev


Vážení občania, novelou Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) prešla povinnosť odstraňovať závady v „schodnosti“ komunikácií určených pre chodcov bez prieťahov na správcov miestnych komunikácií.

Z hľadiska zabezpečenia výkonu tejto činnosti sa obraciame na Vás, občanov, prípadne správcov bytových domov, ktorí by mali záujem spolupracovať s mestom pri výkone ručného čistenia chodníkov v zimnom období na základe dohody o vykonaní práce. Predstavou mesta je rozdelenie jednotlivých úsekov chodníkov podľa miesta bydliska potenciálnych „správcov“. V súčasnosti ide o prieskum záujmu s následným vyhodnotením a určením presnejších podmienok a rozsahu práce.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte odd. výstavby a dopravy, resp. odd. komunálneho servisu. Je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefonický kontakt, e-mail – podľa možnosti. Oprávnení sú záujemcovia starší ako 18 rokov. Záujemcovia budú upovedomení o termíne stretnutia, na ktorom budú podané bližšie informácie.

Kontaktné údaje:

Odd. výstavby a dopravy: Ing. Ivan Jacko (ivan.jacko(at)mestosnv.sk, 4152 331, 0917 636 226)

Odd. komunálneho servisu: Tomáš Hamráček (tomas.hamracek(at)mestosnv.sk, 4152 228, 0908 643 065)