dnes je 29.06.2017, meniny má Peter a Pavol, Petra
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

05. 05. 2017 10:12

Výzva na zaslanie návrhov na udelenie Ceny KSK, Ceny predsedu KSK a Plakety predsedu KSK

Košický samosprávny kraj jedenkrát ročne udeľuje významným osobnostiam a kolektívom verejné ocenenia - Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK.

Cena Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udelí zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a  hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v  humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a  mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Predseda túto cenu udeľuje na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov zastupiteľstva, poslaneckých klubov pri zastupiteľstve, mestských a obecných zastupiteľstiev nášho samosprávneho kraja, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a tiež vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji KSK, pri príležitosti významného jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK významnými osobnosťami. Predseda môže udeliť plaketu na základe vlastného uváženia; aj s prihliadnutím na návrhy poslancov zastupiteľstva, poslaneckých klubov zastupiteľstva, mestských a obecných zastupiteľstiev KSK, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností KSK.


Vážení občania, svoje návrhy na udelenie verejného ocenenia (Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK) Košickým samosprávnym krajom významným osobnostiam a kolektívom z nášho mesta môžete zaslať na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
organizačný referát
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

alebo na e-mailovú adresu: Dasa.Kolozsyova(at)vucke.sk alebo Miroslava.Segedova(at)vucke.sk  najneskôr do 30. 6. 2017.

V prípade ďalších spresnení a informácií ohľadne verejných ocenení sa obráťte na organizačný referát,
kontaktná osoba: Ing. Daša Kolozsyová - 055/726 82 01


Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja nájdete na webovej stránke 
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Stranky/Article.aspx?ID=306