Dnes je 06.03.2021, meniny má Radoslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

21. 01. 2021 11:39

Výplata dôchodku z Českej republiky v dobe mimoriadnej pandemickej situácie (COVID-19)

Dôchodcom žijúcim v Slovenskej republike, ktorým je dôchodok z českého dôchodkového poistenia poukazovaný na bankový účet, bude i naďalej vyplácaný na základe predloženého potvrdenia o žití.

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) bude akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu. Formulár Potvrdenie o žití príjemca dôchodku teda iba vyplní, vlastnoručne podpíše a zašle ČSSZ. V Potvrdení o žití je nutné uviesť konkrétny dôvod prečo nebol podpis úradne overený, napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike, odporúčanie vlády k obmedzeniu sociálnych kontaktov, ktoré nie sú nevyhnutné, izolácia rizikových skupín obyvateľov - hlavne seniorov a pod.

Vlastnoručne podpísané potvrdenie o žití je možné zasielať poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5. D

Dôchodcovia môžu taktiež vyplnené a vlastnoručne podpísané potvrdenie o žití naskenovať alebo odfotografovať a zaslať ho ČSSZ elektronicky, t. j. e‑mailom na adresu posta(at)cssz.cz.

Podotýkame, že na e-mail zaslaný na adresu posta@cssz.cz, ktorý nie je opatrený zaručeným elektronickým podpisom, je ako odpoveď vždy automaticky generovaná správa s poučením: „…pokud není datová zpráva podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, musí být takové podání dle platných zákonných přepisů doplněno do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem, jinak se jím ČSSZ nebude dále zabývat…“. Na túto automaticky generovanú správu nie je nutné brať zreteľ, ČSSZ Váš e-mail spracuje bežným spôsobom a výplatu dôchodku štandardne zariadi a poukáže.