Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

30. 11. 2017 10:42

VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV mesta za rok 2017

Výzva na podanie nominácií do 29. 12. 2017.


Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 sa uskutoční 15. 2. 2018 v Športovej hale o 17.00 hod.

Na základe Štatútu Článok 3, bod 1 nomináciu môže podať občan mesta. Nominácia musí byť podaná na štandardizovanom formulári, ktorý potvrdzuje športový klub, za ktorý športovec súťaží.

Termín doručenia do 29. 12. 2017 na Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1 - odd. školstva, 1. posch, č. d. 219.