dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

19. 07. 2017 12:51

Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta, odborného pracovníka a pracovníka komunitného centra

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. 8. 2017. Výberové konanie sa uskutoční 12. 9. 2017 o 8.30 h.


Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves 052 70, poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre
(ďalej len „Poskytovateľ služby“) na ulici Potočná č. 9 v Spišskej Novej Vsi

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)      jedno pracovné miesto odborného garanta KC
b)      jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
c)      jedno pracovné miesto pracovníka KC

 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. 9. 2017 o 8.30 h
v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi,
Štefánikovo nám. č. 1, č. dv. 304 na 2. poschodí.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie č. 1
052 01 Spišská Nová Ves.

Záujemcovia označia obálku „Výberové konanie NP KC - NEOTVÁRAŤ“.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. 8. 2017 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.