Dnes je 21.05.2019, meniny má Zina
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

15. 05. 2019 11:45

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy s nástupom od 1. 7. 2019


Primátor mesta podl'a § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
                                                          vyhlasuje
            výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a materskej školy
                                              s nástupom od 1. 7. 2019

Materskej školy, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves
Materskej školy, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves
Materskej školy, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves
Materskej školy, Komenského 25, Spišská Nová Ves
Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
Materskej školy, S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves