dnes je 24.07.2017, meniny má Vladimír
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

17. 07. 2017 14:36

Výberové konanie na 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a 3 pracovné miesta terénneho pracovníka

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. 8. 2017. Výberové konanie sa uskutoční 11. 9. 2017.


Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves 052 70
vyhlasuje výberové konanie na

  • 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • 3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11. 9. 2017 o 8.30 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, č. dv. 304 na 2. poschodí.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie č. 1
052 01  Spišská Nová Ves


Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).
Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP - NEOTVÁRAŤ“.  

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. 8. 2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.