dnes je 22.05.2017, meniny má Júlia, Juliana
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

19. 05. 2017 13:49

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľ Materskej školy

Materská škola so sídlom Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves
Materská škola so sídlom Lipová 21, Spišská Nová Ves
Materská škola so sídlom Rybničná 31, Spišská Nová Ves


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Materskej školy so sídlom Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy so sídlom Hviezdoslavova 33, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, prípadne osobne doručit‘ na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 hod. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ HVIEZDOSLAVOVA - NEOTVÁRAŤ“.

                                                       ***

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel‘a Materskej školy so sídlom Lipová 21, Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy so sídlom Lipová 21, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, prípadne osobne doručit‘ na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 hod. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ LIPOVÁ - NEOTVÁRAŤ“.

                                                         ***

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Materskej školy so sídlom Rybničná 31, Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podl‘a 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditel‘a Materskej školy so sídlom Rybničná 31, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať prípadne osobne doručit‘ na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 hod. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ RYBNIČNÁ - NEOTVÁRAŤ“.