Dnes je 20.01.2019, meniny má Dalibor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

14. 01. 2019 09:01

Verejné preteky v behu na lyžiach - Grajnár, 2. 2. 2019

Kategória: Šport

Prihlášky do 1. 2. 2019 do 18:00 online na www.cvcadam.sk


PROPOZÍCIE

Verejné preteky v behu na lyžiach Grajnár 2019

Všeobecné ustanovenia:

  1.   Usporiadateľ:           Mesto Spišská Nová Ves, CVČ SNV
  2.   Miesto konania:       Grajnár
  3.   Termín:                     2. február 2019 (sobota)
                                          žiacke kategórie, muži a ženy

  4.   Prihlášky:                 do 1. 2. 2019 do 18:00 h online na www.cvcadam.sk
                                         Z objektívnych dôvodov je možné sa prihlásiť
                                         aj v čase prezentácie na mieste.

  5.  Informácie:               Mgr. Miloš Pitko, tel. 0907 958 082
                                         PhDr. Ľubica Šefčíková, tel. 0905 942 930

  6.  Časový program:       8:30 - 9:00           prezentácia - Grajnár
                                             9:00                    otvorenie
                                             9:10                    štart prvého pretekára 
   
                                         Ukončenie pretekov podľa počtu štartujúcich
                                         Vyhodnotenie priebežne po dobehnutí pretekárov
                                         v kategóriách

  7.  Podmienky účasti:
       * včas prihlásení pretekári
       * v žiackych kategóriách súpiska potvrdená riaditeľom školy, resp. klubom  
          s uvedením mena, priezviska a dátumom narodenia
       * zaplatené štartovné

  8.  Štartovné:                3 € - úhrada pri prezentácii

  9.  Občerstvenie:           zabezpečuje organizátor (guláš, čaj...)

10.  Poistenie:                 účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko

11.   Doprava:                  individuálna na vlastné náklady

Organizačný výbor

Predseda:                                              Ing.Dana Mrnková
Organizačný vedúci:                               Ing. Štefan Pohly
Riaditeľ pretekov:                                   PhDr. Ľubica Šefčíková
Hlavný rozhodca:                                    Mgr. Titus Benko
Veliteľ tratí:                                            Mgr. Miloš Pitko
Rozhodcovia:                                         pracovníci CVČ SNV

Technické a materiálové zabezpečenie: Mesto Spišská Nová Ves, CVČ SNV

Technické ustanovenia

Pravidlá:                        Preteká sa podľa pravidiel SLZ a týchto propozícií
Disciplína:                      beh klasickou technikou, súťaž jednotlivcov,
                                     štart intervalový


Kategórie a dĺžky tratí:

kategória                      rok narodenia                          dĺžka trate

žiaci                             2005 -  2006                             3 km (žltá)
žiačky                          2005 – 2006                              3 km (žltá)
starší žiaci                    2003 - 2004                              5 km (modrá)
staršie žiačky                2003 – 2004                             5 km (modrá)
ženy   1                        (do 40 rokov)                           6 km (červená)
ženy   2                        (nad 40 rokov)                          5 km (modrá)
muži   1                        (do 40 rokov)                           10 km (zelená)
muži   2                        (do 60 rokov)                           10 km (zelená)
muži   3                        (nad 60 rokov)                          6 km (červená)                

Protesty:           do 30 minút po vyhlásení predbežných výsledkov s vkladom 10 €.

Ceny:                 prví traja pretekári dostanú diplom, medailu a malú vecnú cenu
                          za predpokladu, že budú klasifikovaní aspoň traja pretekári
                          v kategórii.

Každý účastník dostane účastnícky list. Ceny zabezpečí vyhlasovateľ prostredníctvom  oddelenia školstva MsÚ SNV a CVČ.

Výstroj:              podľa pravidiel SLZ

Rôzne:

* Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nevhodných snehových podmienok zmeniť dĺžky tratí, preteky odvolať, resp. zmeniť termín ich konania.

* Štartovné čísla budú vydávané pri prezentácii. Za stratu štartovného čísla zaplatí vedúci družstva, resp. pretekár 10 €.