Dnes je 10.12.2018, meniny má Radúz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

30. 11. 2018 13:39

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 10. 12. 2018 o 11.00 hod.


V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva
PhDr. Ján Volný, PhD. 
ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
10. decembra 2018 o 11.00 hod.

v obradnej sieni Radnice, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves.

Program:

1.       Otvorenie

2.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.       Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta

4.       Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5.       Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

6.       Príhovor novozvoleného primátora mesta

7.       Záver