Dnes je 19.06.2018, meniny má Alfréd
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

09. 01. 2017 12:45

Upozornenie RVPS na nepriaznivý vývoj vysoko patogénnej vtáčej chrípky

Od: MVDr. Ján Teplan, regionálny veterinárny lekár

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, upozorňuje chovateľov hydiny a iného vtáctva, ako aj voľne žijúcich vtákov na nepriaznivý vývoj nákazovej situácie v Európe, ako aj v Slovenskej republike vo vzťahu k vysoko patogénnej vtáčej chrípke /toho času 3. prípad v SR/.


Rozmanitosť klinických príznakov v prípade vysoko patogénnej formy aviárnej influenzy (ďalej „HPAI“) a nízko patogénnej formy aviárnej influenzy (ďalej „LPAI“) znamená, že neexistuje presné definovanie v prípade podozrenia na ohnisko. Náhla vysoká úmrtnosť u hydiny, či už s príznakmi, alebo bez akýchkoľvek súvisiacich klinických príznakov sa musí prešetriť predložením vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Keďže rýchle diagnostikovanie HPAI alebo LPAI spôsobenej subtypmi H5 alebo H7 je z hľadiska ich včasnej kontroly a eradikácie mimoriadne dôležité. aviárna influenza (ďalej „AI“) sa musí vždy zvažovať pri diferenciálnom diagnostikovaní respiračných problémov, problémov s kladením vajec a zvýšenej úmrtnosti hydiny a na laboratórne vyšetrenie sa musia predložiť vhodné vzorky.

Klinické príznaky sú rozmanité a sú ovplyvnené takými faktormi, ako je virulencia infikujúceho vírusu, druh, vek, pohlavie hydiny a iného vtáctva, paralelné choroby a životné prostredie.

Medzi skoré príznaky možno zahrnúť nechutenstvo, zníženie príjmu vody a relatívne nízku úmrtnosť. Alternatívne sa však táto choroba môže objaviť náhle v kŕdli a mnoho vtákov môže uhynúť buď bez varovných príznakov, alebo s minimálnymi príznakmi, ako je depresia, nechutenstvo, našuchorené perie a horúčka. Spravidla platí, že o čo dlhšie hydina a iné vtáctva žijúce v zajatí prežívajú, o to výraznejšie sú klinické príznaky. Časový model rozvinutia príznakov závisí od vírusu a od hostiteľa prvej infikujúcej dávky spolu so systémom chovu. Vírus sa šíri pomalšie u nosníc chovaných v klietkach alebo u vtákov žijúcich vo voľnej prírode v porovnaní s tými, ktoré žijú vo voľnom ustajnení.
Sliepky infikované vírusom HPAI môžu najprv znášať vajcia s mäkkou škrupinou, avšak čoskoro prestanú znášať. Choré vtáky často sedia alebo stoja v polokomatóznom stave, pričom sa ich hlavy dotýkajú zeme. Hrebene a podbradové laloky sú cyanotické a edematózne a na ich koncoch môžu byť petechiálne alebo ekchymózne krvácania. Často je prítomná silná vodnatá hnačka a vtáky sú nadmerne smädné. Dýchanie môže byť sťažené a dá sa pozorovať nadmerné slzenie. Hemorágie sa dajú pozorovať na častiach kože, ktoré nie sú pokryté perím. Úmrtnosť v kŕdli kolíše od 50 do 100 %.
U brojlerov sú príznaky HPAI často menej očividné ako u inej hydiny a zvyčajne medzi ne patrí ťažká depresia, nechutenstvo, prvou pozorovanou abnormalitou môže byť veľmi zvýšená úmrtnosť. Dajú sa pozorovať aj edémy tváre a krku a neurologické príznaky, ako je torticolis a ataxia.
HPAI u moriek je podobná ako u iných vtákov žijúcich v zajatí, avšak niektoré vírusy HPAI sa u moriek javia virulentnejšie, zatiaľ čo iné menej virulentné.
U husí infikovaných vírusom HPAI sú príznaky (depresie, nechutenstvo a hnačky) podobné príznakom u nosníc, hoci často s opuchnutými dutinami. Mladšie vtáky môžu vykazovať pneumologické príznaky.
Kačice nemusia pri infikovaní vírusom HPAI vykazovať klinické príznaky, bolo však hlásené, že niektoré kmene vyvolávajú príznaky podobné príznakom u husí s určitou úmrtnosťou. V prípade infekcií AI u pštrosov môžu klinické príznaky absentovať.

Na základe uvedených skutočností Regionálna veterinárna a potravinová správa Vás žiada vykonať opatrenia na zabránenie možného prenosu tejto veľmi nebezpečnej nákazy do chovov hydiny / uzavretie hydiny, zabránenie prístupu voľne žijúceho vtáctva k hydine, krmivu a vodnému zdroju,  zabránenie prístupu cudzích osôb do chovov, dezinfekčné rohože a používanie ochranných pomôcok pred vstupom do chovu /. V prípade poklesu znášky, príjmu krmiva a vody, alebo pri klinických prejavoch svedčiacich na nákazu, alebo v prípade úhynov hydiny a iného vtáctva privolať povereného súkromného veterinárneho lekára a túto skutočnosť oznámiť na RVPS Spišská Nová Ves.   

dokument PDF >>