Dnes je 16.02.2019, meniny má Ida
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

21. 01. 2019 15:45

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - február 2019

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia: 


                                                  FEBRUÁR

v termíne: 19. 2. 2019 v čase od 07.20 h do 14.00 h

 • Filinského cesta: č. d. 1, 2, 4, 2984/8
 • Hviezdoslavova: č. d. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 5159 a blok garáží vedľa školy
 • J. C. Hronského: č. d. 1, 2, 3
 • J. Fabiniho: č. d. 1
 • Levočská: č. d. 9, 11, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 1173, 6390, 6392, 6394, 6395, blok garáži pri základnej škole a pri cintoríne
 • Radlinského: č. d. 1
 • Slovenská: č. d. 1
 • Školská: č. d. 4, 8, 10, 12, 14

 

v termíne: 19. 2. 2019 v čase od 07.20 do 14.00 h

 • Filinskeho cesta: č. d. 1, 2, 4, 2984/8
 • Hviezdoslavova: č. d. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 5159 a blok garáži vedľa školy
 • J. C. Hronského: č. d. 1, 2, 3
 • J. Fabiniho: č. d. 1
 • Levočská: č. d. 9, 11, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 1173, 6390, 6392, 6394, 6395, blok garáži pri základnej škole a pri cintoríne
 • Radlinského: č. d. 1
 • Slovenská: č. d. 1
 • Školská: č. d. 4, 8, 10, 12, 14

 

v termíne: 22. 2. 2019 v čase od 07.30 do 14.00 h

 • Borodáčová: od č. d. 1 po 10
 • Borovského: od č. d. 1 po 10
 • E. M. Šoltésovej: č. d. 10
 • F. Urbánka: od č. d. 1 po 14
 • Hurbanova: č. d. 1
 • J. Bottu: od č. d. 1 po 5, 1834 a blok garáží
 • Kalinčiaka: č. d. 29
 • Kukučínová: č. d. 28, 30, 32, 34, 36, 40
 • M. Gorkého: od č. d. 2 po 20 párne, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 1848
 • Malá: od č. d. 1 po 6, 5842
 • Stojan: od č. d. 2 po 18, 20, 22
 • Tajovského: od č. d. 1 po 13, 15
 • Za Hornádom: č. d. 5018
 • Záborského: č. d. 30, 32


v termíne: 22. 2. v čase od 10.30 do 16.30 h

 • Radničné námestie 9013 (rímsko-katolícky kostol)
 • Radničné námestie: č. d. 6, 8
 • Zimná: č. d. 61, 62, 63, 64, 65, od č. d. 67 po 82

 

v termíne: 26. 2. v čase od 07.10 do 12.30 h

 • Letná: TIC, Verejné toalety, PNS / Letná: od č. d. 41 po 54
 • Levočská: č. d. 1, 4, 6, 8


Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky