Dnes je 25.09.2020, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

25. 09. 2020 09:19

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny - september, október 2020

v lokalitách na území nášho mesta


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia.

v termíne: 7. október 2020 v čase od 8.00 h do 15.00 h

 • Brezová: č. 328, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 3363, 4330

-----------------------------------------------------------------------------------------------

v termíne: 13. október 2020 v čase od 9.00 h do 11.30 h

 • Horská: č. d. 1, 3, 9, 19, 4 -32 párne, 8790, 9137/10
 • Jasná: č. d. 1, 2
 • Kvetná: č. d. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 9157/6, 9176/9
 • Novoveská cesta: č. d. 5, 16 -26 párne, 25, 29, 31, 35, 9002/5, 9019/25, 9019/16, 9026/33
 • Rybničná: č. d. 6-29, 9029/1, 9195/2, 9198/6, 9211/20, 9307/4
 • Snežná: celá
 • Slnečná: č. d. 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 9092/2
 • Novoveská Huta: č. d. 3, 8326/1, 9029/1, 9030/3, 9273/21, 9304/28

-----------------------------------------------------------------------------------------------

v termíne: 19. október 2020 v čase od 13:00 h do 15:30 h

 • Harichovská cesta: č. d. 4, 5, 8, 10
 • Harichovský chodník: č. d. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 7246, 7463, 9274
 • Jána Janského: č. d. 4 – 26 párne, 6463, 6464, 6465, 3321 – 3326, garáže

-----------------------------------------------------------------------------------------------


v termíne: 22. október 2020 v čase od 09:00 h do 11:30 h

 • Hnilecká cesta: č. d. 20, 22, 31, 33, 35, 37
 • Novoveská Huta: č. d. 12, 8286
 • Slnečná: č. d. 15, 17, 19, 21, 23
 • Stražanská: celá

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č.251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného
prerušenia distribúcie elektriny a informácie o prípadnom skoršom ukončení
prác
nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s. - tu >>