dnes je 27.04.2017, meniny má Jaroslav
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

17. 04. 2017 13:08

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - máj, jún 2017

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:

 
v termíne: 16. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • F. Hečku: č. d. 24
 • F. Urbánka: nepárne čísla od č. d. 45 po 79

                                                         ****

v termíne: 17. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Palárikova: č. d. 17, 19, 21
 • I. Stodolu: č. d. 20
 • F. Urbánka: č. d. 18, nepárne čísla od č. d. 21 po 43

                                                          ****

v termíne: 18. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • I. Stodolu: od č. d. 1 po 11, 13, 15, 17, 19
 • R. Jašíka: od č. d. 1 po 10

                                                           ****

v termíne: 19. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Palárikova: č. d. 9, 11, 13, 15

                                                           ****

v termíne: 22. máj 2017 v čase od 07:40 h do 18:00 h

 • F. Urbánka: nepárne čísla od č. d. 45 po 79
 • F. Hečku: č. d. 24

                                                            ****

v termíne: 23. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Palárikova: č. d. 28, 30, 32, 34, 36

                                                           ****

v termíne: 24. máj 2017 v čase od 07:20 h do 18:30 h

 • Celá záhradkárska a chatová oblasť Červený Jarok
 • Záhradkárska a chatová oblasť Košiarny Briežok okrem časti Kejda
 • Celá IBV Ferčekovce Malé Pole
 • Horská: nepárne od č. d. 35 po 57, párne od č. d. 50 po 56, 45A, 60
 • Novoveská cesta: párne od č. d. 2 po 14, nepárne od č. d. 19 po 23
 • Poľná: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 19, 55
 • Rybničná: párne od č. d. 28 po 60
 • Tichá: č. d. 1
 • Záhradná: č. d. 1,5, 13
 • Novoveská Huta: č. d. 4

                                                           ****

v termíne: 24. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Palárikova: párne čísla od č. d. 2 po 26

                                                           ****

v termíne: 25. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • F. Hečku: č. d. 24
 • F. Urbánka: č. d. 28, 30, 32, 34, 36, nepárne čísla od č. d. 45 po 79


                                                           ****

v termíne: 26. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Ing. Straku: č. d. 7
 • Letná: č. d. 27
 • Štefánikovo nám.: č. d. 15, 17, 19, 21

                                                           ****

v termíne: 29. máj 2017 v čase od 7.30 h do 18.00 h

 • B. Němcovej: č. d. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1662
 • Hviezdoslavova: párne čísla od č. d. 20 po 38, 35
 • Ing. Straku: č. d. 1, 3, 7
 • Námestie SNP: č. d. 1, 3, 5, 7
 • Odborárov: č. d. 40

                                                           ****

v termíne: 18. máj 2017 v čase od 07:10 h do 18:30 h
                19. máj 2017 v čase od 07:10 h do 17:30 h
                25. máj 2017 v čase od 07:10 h do 17:30 h
                26. máj 2017 v čase od 07:10 h do 18:30 h

 • celá záhradkárska a chatová oblasť Červený Jarok
 • chatová a záhradkárska oblasť Košiarny Briežok okrem časti Kejda

                                                          ****

v termíne: 30. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Odborárov: č. d. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

                                                          ****

v termíne: 31. máj 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Fabíniho: č. d. 15, 20
 • Hviezdoslavova: č. d. 37, 39, od č. d. 41 po 51
 • Chrapčiakova: č. d. 36, 38
 • Odborárov: č. d. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 35
 • Sládkovičova: č. d. 13
 • Vajanského: č. d. 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47

                                                           ****

v termíne: 1. jún 2017 v čase od 07:30 h do 18:00

 • Duklianska: párne od č. d. 20 po 36
 • Chrapčiakova: č. d. 4
 • Orlia: od č. d. 1 po 11
 • Sládkovičova: nepárne od č. d. 3 po 11

                                                           ****

v termíne: 2. jún 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • Duklianska: nepárne od č. d. 1 po 17
 • Chrapčiakova: od č. d. 2 po 23, 25, 27, 29
 • Medza: č. d. 2, 3, 4, 5
 • Nad Medzou: č. d. 3, 5, 7, 9
 • Starosaská: nepárne od č. d. 1 po 19
 • Vajanského: od č. d. 1 po 18, 20, 22

 

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky