dnes je 21.02.2017, meniny má Eleonóra
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

09. 02. 2017 13:08

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - február, marec 2017

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:

 

v termíne: 23. február 2017 v čase od 8:00 do 16:30 hod. 

 • J. Wolkera: č. d. 26, 28, 30, 32, 34, 41
 • P. Jilemnického: č. d. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
 • Trieda 1. Mája: č. d. 22, 24, 53, 55, 57, 59, 61, 63

                                                         ****

v termíne 24. február 2017 v čase od 8:00 h do 15:30 h

 • P. Jilemnického: č. d. 1, 3, 7
 • Štúrovo nábrežie: č. d. 13 a garáže


                                                   ****

v termíne: 27. február 2017 v čase od 7:40 do 16:30 hod. 

mestská časť TELEP

 • Bernoláková: celá
 • J. Hollého: celá
 • J. I. Bajzu: celá
 • Kmeťova: celá
 • Kuzmányho: celá
 • Harichovská cesta: č. d. 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15
 • Púpavová: č. d. 1
 • Radlinského: od č. d. 3 po 13, 30, 42

                                                          ****

v termíne: 1. marec 2017 v čase od 8:30 do 15:30 hod. 

 • Zd. Nejedlého: č. d. 2
 • Garáže na ul. Wolkera
 • Trieda 1. mája: č. d. 5, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

                                                          ****

v termíne: 2. marec 2017 v čase od 8:30 h do 15:30 h

 • Štefánikovo námestie: č. d. 15, 17, 19, 21
 • Letná: č. d. 13


                                                          ****

v termíne: 3. marec 2017 v čase od 8:10 h do 16:30 h

 • Hurbanova: celá
 • Čajaka: celá
 • Fándlyho: celá
 • Slobody: celá
 • V. Nezvala: celá
 • Záborského: celá
 • Kukučínová: od č. d. 7 po 39 nepárne, 38
 • Letecká: od č. d. 5 po 33 nepárne
 • Vansovej: od č. d. 3 po 9

   

                                                         ****

v termíne: 6. marec 2017 v čase od 7:30 h do 16:30 h

 • Letná: č. d. 32, 34, 35


                                                         ****

v termíne. 6. marec 2017 v čase od 07:40 h do 14:00 h

 • J. Wolkera: č. d. 14, 18, 24
 • Komenského: 17, 19, 21, 23

                                                          ****

v termíne: 7. marec 2017 v čase od 8:00 h do 15:30 h

 • J. Fabiniho: od č. d. 10 po 16, 20, 25
 • Odborárov: č. d. 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26,30 od č. d. 37 po 53 nepárne
 • Vajanského: č. d. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46

                                                         ****

v termíne: 7. marec 2017 v čase od 09:00 h do 17:30 h

 • Podskala: č. d. 12
 • Tepličská cesta: od č. d. 1 po 9, 12, 13, 17, 19

                                                          ****

v termíne: 8. marec 2017 v čase od 8:00 h do 15:30 h

 • Obrancov mieru: č. d. 1, 2, 3, 5, 7, od č. d. 8 po 12
 • M. Gorkého: od č. d. 1 po 19 nepárne
 • Kukučínova: od č. d. 4 po 26 párne
 • Elektrárenská: č. d. 8

                                                          ****

v termíne: 10. marec 2017 v čase od 08:00 h do 15:30 h

 • Duklianska č. d. 36
 • Chrapčiakova č. d. 4
 • J. Fabiniho č. d. 23
 • Sládkovičova: č. d. 2, 9, 11, 23

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky