spisskanovaves.eu: Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - august, september 2018
Dnes je 17.08.2018, meniny má Milica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 07. 2018 08:00

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - august, september 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                                                                             

                                                    AUGUST 

v termíne: 15. 8. 2018 v čase 7.30 - 14.30 h

 •  Kollárová: č. d. 29, 3944 
 •  Markušovská cesta: č. d. 3, 3943
 •  Radlinského: č. d. 19, 24

v termíne: 23. 8. 2018 v čase 7.00 - 18.30 h

 •  Dubová: č. d. 7, 8, 9, 10, 3836 
 •  Javorová: č. d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
 •  Lipová: č. d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21


                                                 SEPTEMBER

v termíne: 3. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Pri Vyšnej Hati: č. d. 3, 4, 5, 52, 8459
 • Duklianska: č. d. 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57
 • Radlinského: č. d. 28, 2538

v termíne: 4. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Celá časť Novoveská Huta
 • Celá časť Ferčekovce
 • Celá časť Košiarny briežok okrem časti Na kopci
 • Celá časť Červený Jarok
 • Tehelná: celá
 • F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 párne
 • F. Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne
 • I. Stodolu: č. d. 12, 14
 • Lesná: č. d. 2, 3, 4, od č. d. 6 po 12, 23, 24, 25
 • Letecká: č. d. 35, 35B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne
 • Palárikova: od č. d. 17 po 27 nepárne, 28, 29, 30, 31, 32, 33, od č. d. 34 po 44 párne
 • Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15

v termíne: 10. 9. 2018 v čase 6.40 - 18.30 h

 •  Pri Vyšnej Hati: č. d. 3, 4, 5, 52, 8459 
 •  Duklianska: č. d. 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57
 •  Radlinského: č. d. 28, 2538

v termíne: 11. 9. 2018 v čase 06.30 - 18.30 h

 • Celá časť Novoveská Huta
 • Celá časť Ferčekovce
 • Celá časť Košiarny briežok okrem časti Na kopci
 • Celá časť Červený Jarok
 • Tehelná: celá
 • F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 párne
 • F. Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne
 • I. Stodolu: č. d. 12, 14
 • Lesná: č. d. 2, 3, 4, od č. d. 6 po 12, 23, 24, 25
 • Letecká: č. d. 35, 35B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne
 • Palárikova: od č. d. 17 po 27 nepárne, 28, 29, 30, 31, 32, 33, od č. d. 34 po 44 párne
 • Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky