Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

03. 01. 2018 10:12

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - február, marec 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                               

                                                                                                 
                                         

                                                    FEBRUÁR

v termíne: 12. február 2018 v čase od 08:30 h do 16:30 h

 • Brusník: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 5894, 5895, 6120
 • Mlynská ul.: č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25


v termíne: 13. február 2018 v čase od 08:30 h do 16:30 h

 • Duklianska ul.: č. d. 61, 63, 65, 67, 69, 71, 6838
 • Hrnčiarska ul.: č. d. 1
 • Hutnícka ul.: č. d. 1, 2, 3, 5, 7
 • Kováčska ul.: č. d. 1, 2
 • Zámočnícka ul.: č. d. 1, 2


v termíne: 13. február 2018 v čase od 08:00 h do 16:30 h

 • Brezová ul.: č. d. 15, 16, 1
 • Gaštanová ul.: č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 904
 • Lipová ul.: č. d. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

   

v termíne: 14. február 2018 v čase od 09:30 h do 16:30 h

 • Hrnčiarska ul.: č. d. 2
 • Hutnícka ul.: č. d. 9
 • Kováčska ul.: č. d. 3, 4
 • Stolárska ul.: č. d. 1, 2, 3
 • Strojnícka ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 3919
 • Kamenný obrázok: č. d. 4 


v termíne: 14. február 2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h

 • Agátová ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • Brezová ul.: č. d. 1, 2, 401, 349, 879, 367, 361, 3363, 345, 4362 a garáže na ul.
 • Brezová od bytovky č. 8 po Agátovú ul.
 • Javorová ul.: č. d. 398, 461, 381, 394
 • Sadová ul.: č. d. 1967/2, 1668/6, 9, 11, 3693/4, 3279 a garáže


v termíne: 15. február 2018 v čase od 08:00 h do 16:30 h

 • J. Matušku: č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12
 • Medza: č. d. 7, 10, 2991
 • Štúrovo nábrežie: č. d. 9, 19, 20
 • Trieda 1. mája: č. d. 2, 4

   

v termíne: 15. február 2018 v čase od 08:30 h do 16:30 h

 • Čsl. Armády: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2878
 • I. Krasku: č. d. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 993
 • Ing. O. Kožucha: č. d. 9, 11, 14, 15
 • J. Hanulu: č. d. 2, 4, 6, 2192/7, 29, 31, 2A
 • Rybárska ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 970
 • Zábojského ul.: od č. d. 1 po 22
 • Zvonárska ul.: od č. d. 1 po 29


v termíne: 19. február 2018 v čase od 08:00 h do 17:30 h

 • Detvianska ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18A
 • Dunajská ul.: č. d. 2
 • Muráňska ul.: č. d. 33, 35, 37, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
 • Nitrianska ul.: č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 34, 40
 • Oravská ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Podunajská ul.: od č. d. 2 po 14
 • Predná Huta: č. d. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5A, 7C, 7B, 15, 16
 • Rajecká ul.: od č. d. 10 po 22
 • Spišská ul.: č. d. 2, 4
 • Trenčianska ul.: č. d. 2, 3, 5, 7, 9, 11
 • Trnavská ul.: č. d. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 3349

 

v termíne: 19. február 2018 v čase od 08:30 h do 17:30 h

 • Magurská: č. d. 1, 2, 3
 • Muráňska: č. d. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 46
 • Rajecká: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1

 

v termíne: 20. február 2018 v čase od 07:30 h do 17:30 h

 • Dunajská: nepárne od č. d. 1 po 21, párne od č. d. 26 po 62
 • Laborecká: č. d. 1, 2, 3, 5, 21, 23, 25, 27

 

v termíne: 20. február 2018 v čase od 08:30 h do 16:30 h

 • Duklianska: č. d. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 101, 2379/12
 • Ing. Rojkoviča: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Orlia: od č. d. 1 po 11
 • Sládkovičova: č. d. 3, 5, 7


v termíne: 27. február 2018 v čase od 08:00 h do 16:30 h

 • Hutnícka ul.: č. d. 12, 14, 16
 • Duklianska ul.: č. d. 50, 52
 • Garáže od obchodu LIDL po ZŠ


v termíne: 27. február 2018 v čase od 07:30 h do 17:30 h

 • Čergovská ul.: č. d. 2, 4, 6, 18
 • Dunajská ul.: č. d. 23, 25, 27, 29, 31, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
 • Gemerská ul.: č. d. 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 10, 12
 • Inovecká ul.: č. d. 2, 4, 6, 8
 • Laborecká ul.: č. d. 26, 28, 30, 32, 34
 • Liptovská ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5
 • Muráňska ul.: č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43
 • Pieninská ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
 • Pohronská ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Považská ul.: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 • Turčianska ul.: č. d. 1, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 24
 • P. Jilemnického: č. d. 18

 

v termíne: 28. február 2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h

 • Elektrárenská ul.: č. d. 3, 6
 • Kukučínova ul.: č. d. 1, 3, 5
 • Letecká ul.: č. d. 1, 3
 • Slobody: č. d. 19
 • Šestnástka: č. d. 18, 19, 20, 21, 22, 23
 • T. Vansovej: č. d. 1, 7, 8
 • Za šestnástkou: od č. d. 1 po 27

 

v termíne: 28. február 2018 v čase od 07:00 h do 17:30 h

 • Česká: č. d. 2
 • Železničná: č. d. 1, 2, 3
 • J. C. Hronského: č. d. 14
 • Kollárová: č. d. 36
 • Markušovská cesta: č. d. 132/1
 • Moravská: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Mudroňova: č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • Puškinova: č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • Slovenská: č. d. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 1713

 

                                                      MAREC

 

v termíne: 1. marec 2018 v čase od 07:00 h do 17:00 h

 • Hviezdoslavova: č. d. 2, 4 a garáže
 • J. Fabíniho: č. d. 1
 • Levočská: č. d. 9 a garáže
 • Slovenská: č. d. 1

 

v termíne: 1. marec 2018 v čase od 07:20 h do 16:30 h

 • J. C. Hronského: č. d. 1, 2, 3, 3925, 3198
 • Levočská: č. d. 6394, 6395, 6390, 6392, 24      

 

v termíne:  1. marec 2018 v čase od 07:40 h do 15:30 h

 • F. Urbánka: č. d. 21, 23, 25, 27, 29
 • I. Stodolu: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19


v termíne: 1. marec 2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h

 • Tkáčska: č. d. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a garáže za č. d. 13
 • Kolárska: č. d. 1, 6, 8


v termíne: 2. marec 2018 v čase od 07:40 h do 15:00 h

 • Palárikova: č. d. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
 • R. Jašíka: od č. d. 1 po 10         

 

v termíne: 2. marec 2018 v čase od 07:20 h do 17:00 h

 • Gorazdova: od č. d. 3 po 19, 21, 23, 25, 27, 37, 1102, 1149 a garáže
 • Hviezdoslavova: č. d. 444/6
 • Letná: č. d. 51 a garáže
 • Levočská: č. d. 10, 12
 • Školská: č. d. 8
 • Svätoplukova: č. d. 1216

 

v termíne: 2. marec 2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h

 • Hutnícka: č. d. 18
 • Kamenárska: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 193, 190, 109 a garáže pri bytovke č. 5 a za mostíkom
 • Garáže pri elektrickej stanici
 • Kolárska: č. d. 2, 3, 4, 5
 • Strojnícka: č. d. 3918, 5, 6
 • Tkáčska: č. d. 3      

 

v termíne: 5. marec 2018 v čase od 07:30 h do 17:00 h

 • Letná: č. d. 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

 

v termíne: 7. marec 2018 v čase od 07:40 h do 17:00 h

 • Celý komplex garáží na ul. Kollárova (za železničnou traťou)

 

v termíne: 8. marec 2018 v čase od 07:20 h do 17:00 h

 • Päť komplexov garáží zo začiatku na ul. Kollárova (za železničnou traťou)

 

v termíne: 8. marec 2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h

 • Duklianska: č. d. 54, 56, 58
 • Hutnícka: č. d. 4, 8, 10

 

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác
nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).


***

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky