Dnes je 23.10.2018, meniny má Alojzia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

17. 10. 2018 09:51

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - november 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                                                                             

v termíne: 7. 11. 2018 v čase od 07.40 do 15.30 h

 • Hurbanova: č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, od č. d. 12 po 24, 1681
 • Kukučínova: č. d. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39
 • Letecká: č. d. 33
 • Záborského: od č. d. 2 po 29 

   

v termíne: 8. 11. 2018 v čase od 07.30 do 15.30 h

 • J. Čajaka: od č. d. 1 po 13, 15, 16 
 • J. Fándlyho: č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
 • Kukučínova: č. d. 7, 9, 11, 13, 15
 • Letecká: č. d. 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 • Slobody: od č. d. 1 po 19,od č. d. 20 po 31
 • T. Vansovej: č. d. 3, 4, 5, 6, 9
 • V. Nezvala: od č. d. 1 po 13
 • Záborského: č. d. 1

   

v termíne: 14. 11. 2018 v čase od 06.50 do 17.00 h

 • Fraňa Kráľa: č. d. 37, 2477, garáže
 • Zimná: č. d. 6, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 107

   

   

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky