dnes je 26.06.2017, meniny má Adriána
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

17. 05. 2017 13:08

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - jún, júl, august 2017

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:


                                                       JÚN 2017


v termíne: 21. jún 2017 v čase od 08:30 h do 15:30 h

 • Duklianska: č. d. 31, 33, 35
 • Radlinského: č. d. 26, 27, 38

                                                          ****

v termíne: 27. jún 2017 v čase od 07:00 h do 18:30 h

 • F. Hečku: č. d. 24
 • F. Urbánka: nepárne čísla od č. d. 45 po 79
 • I. Stodolu: č. d. 8, 10
 • Odborárov: č. d. 8
 • Palárikova: č. d. 12, 14, 16, 18, 20

                                                           ****

v termíne: 27. jún 2017 v čase od 08:00 h do 18:30 h

 • Duklianska: nepárne od č. d. 7 po 15

                                                           ****

v termíne: 28. jún 2017 v čase od 06:30 h do 18:30 h

 • Bernolákova: od č. d. 1 po 19
 • Filínskeho cesta: č. d. 7, 9
 • Harichovská cesta: č. d. 7
 • J. Hollého: od č. d. 1 po 18
 • J. I. Bajzu: od č. d. 1 po 10, 999/9
 • Kmeťova: od č. d. 1 po 17, 9, 11
 • Kollárova: č. d. 2813, 1919
 • Kuzmányho: od č. d. 1 po 16
 • Odorínska cesta: č. d. 1
 • Púpavova: č. d. 1
 • Radlinského: od č. d. 3 po 13, 30, 42
 • Za židovským cintorínom: č. d. 38, 73, 108, 390, 1804, 1921, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1945, 1950, 1953, 2127, 2400, 4114, 4146

                                                             ****

v termíne: 29. jún 2017 v čase od 06:50 h do 18:30 h

 • Podskala: od č. d. 1 po 7, 10, 11, 12, 13, od 16 po 21, 25, 27, 32, nepárne od 33 po 49, nepárne od 55 po 61, 71
 • Sadová: č. d. 1, 3, 5, 8557, 8567
 • Tepličská cesta: od č. d. 1 po 9, 12, 13, 17, 19, 21, 13A
 • Za Hornádom: č. d. 13


                                                          ****
                                                     
                                                       JÚL 2017

v termíne: 18. júl 2017 v čase od 10:30 h do 13:00

 • Gaštanová: č. d. 6, 8

                                                          ****

v termíne: 19. júl 2017 v čase od 07:20 h do 18:00 h

 • Hájik: č. d. 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 1506/2, 2733/16, 527/4, 3573/1
 • celá osada Hájik

                                                          ****

                                                   AUGUST 2017

 

v termíne: 2. august 2017 v čase od 07:30 h do 16:30

 • Brezová: č. d. 2206/57
 • Sadová: č. d. 3693/4, 9, 11
 • Vyšný Hámor: č. d. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 27

 

 

 

      

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky