dnes je 27.03.2017, meniny má Alena
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

09. 02. 2017 13:08

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - apríl 2017

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:

 

v termíne: 6. apríl 2017 v čase od 09:30 h do 14:30 h

 • Kamenárska: č. d. 2, 3, 4, 5 a garáže
 • Kolárska: č. d. 4
 • Tkáčska: č. d. 3

                                                         ****

v termíne: 6. apríl 2017 v čase od 07:30 h do 16:00 h

 • Nitrianska: č. d. 3115

                                                         ****

v termíne: 6. apríl 2017 v čase od 08:00 h do 15:30 h

 • Potočná: č. d. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2681/10

                                                          ****

v termíne: 10. apríl 2017 v čase od 07:50 h do 13:30 h
                11. apríl 2017 v čase od 07:40 h do 16:00 h

 • Záhradkárska oblasť Vyšný Hámor

                                                          ****

v termíne: 11. apríl 2017 v čase od 07:30 h do 18:00 h

 • E. M. Šoltésovej: č. d. 1, 3, 5

                                                           ****

v termíne: 12. apríl 2017 v čase od 08:00 h do 15:30 h

 • Lesná: celá

                                                           ****

v termíne: 12. apríl 2017 v čase od 08:10 h do 15:30 h

 • Tehelná: od č. d. 1 po 26, 30

                                                           ****

v termíne: 18. apríl 2017 v čase od 08:00 h do 15:30 h

 • Podskala: č. d. 1, od 3 po 8, od 10 po 29, nepárne čísla od 33 po 49 a od 55 po 61, 2998/1, 3449

                                                            ****

v termíne: 20. apríl 2017 v čase od 07:20 h do 18:30 h

     časť mesta Novoveská Huta

 • Hnilecká cesta: celá
 • Slnečná: celá
 • Horská: od č. d. 3 po 27, 29, 31, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 8790, 9137/10
 • Jasná: celá
 • Kvetná: celá
 • Novoveská cesta: č. d. 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 9019/25, 9047/19
 • Rybničná: od č. d. 6 po 31, 9029/1, 9195/2, 9198/6, 9211/20, 9269/52, 9307/4
 • Snežná: celá
 • Bronzová: celá
 • Dúhová: celá
 • Medená: celá
 • Rudná: celá
 • Sadrovcová: celá
 • Železná: celá
 • Lúčna: celá
 • Tichá: č. d. 2, od 5 po 14, 20, 22, 24, 26
 • Novoveská Huta: č. d. 8286, 9853, 8326/1, 9273/21, 9304/28, 9030/3

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky

  
                                                        
****

POZOR - RUŠIA SA TIETO ODSTÁVKY:

pre odberné miesto:

 • Hurbanova: celá
 • Čajaka: celá
 • Fándlyho: celá
 • Slobody: celá
 • V. Nezvala: celá
 • Záborského: celá
 • Kukučínova: od č. d. 7 po 39 nepárne, 38
 • Letecká: od č. d. 5 po 33 nepárne
 • Vansovej: od č. d. 3 po 9

NEBUDE v termíne: 3. marec 2017 v čase od 8.10 h do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

***

pre odberné miesto:

 • Podskala: č. d. 12
 • Tepličská cesta: od č. d. 1 po 9, 12, 13, 17, 19

NEBUDE v termíne: 7. marec 2017 v čase od 9:00 h do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.