Dnes je 21.04.2018, meniny má Ervín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 04. 2018 15:34

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - apríl, máj 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                

                                                     
                                                     APRÍL

v termíne: 23. apríl 2018 v čase od 07:40 h do 15:00 h

 • A. Mickiewicza: č. d. 1, 2, 3, 5
 • E. M. Šoltésovej: č. d. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22
 • Kalinčiaka: č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
 • M. Gorkého: č. d. 22

 

v termíne: 23. apríl 2018 v čase od 07:40 h do 16:30

 • Fraňa Kráľa: č. d. 37, 2477 a garáže kolmo s ul. Konrádova
 • Radničné námestie: č. d. 1845, 2154
 • Zimná: č. d. 6, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 107

 

v termíne: 24. apríl 2018 v čase od 07:30 h do 16:30

 • Česká: č. d. 2
 • Moravská: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Slovenská: č. d. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 3914v termíne: 25. apríl 2018 v čase od 07:20 h do 16:30 h

 • J. C. Hronského: od č. d. 4 po 14
 • Jesenského: od č. d. 1 po 15
 • Koceľova: od č. d. 1 po 23, 6190
 • Kollárova: č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36
 • Mišíkova: od č. d. 1 po 12
 • Puškinova: č. d. 13
 • Rastislavova: od č. d. 1 po 6
 • Slovenská: od č. d. 2 po 20, 22, 24, 26, 28, 30
 • Svätoplukova: č. d. 1, 3, 4, 8, 206/2
 • Tolstého: od č. d. 1 po 19

 

                                                   MÁJ


v termíne: 2. máj 2018 v čase od 07:30 h do 17:30 h

 • Dubová: č. d. 7, 8, 9, 10, 3836
 • Javorová: č. d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
 • Lipová: č. d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21

 

v termíne: 9. máj 2018 v čase od 07:10 h do 16:30 h

 • Fraňa Kráľa: č. d. 37, 2477, 3913 a blok garáži kolmo na ul. Konrádova
 • Radničné námestie: č. d. 1845, 2154
 • Zimná: č. d. 6, 83, 85, 86, 78, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107


v termíne: 10. máj 2018 v čase od 07:00 h do 16:00 h

 • Česká: č. d. 2
 • Moravská: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Slovenská: č. d. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 3914

 

v termíne: 10. máj 2018 v čase od 07:50 h do 14:30 h

 • Hviezdoslavova: č. d. 15
 • Letná: od č. d. 27 po 40      

 

v termíne: 11. máj 2018 v čase od 07:10 h do 16:00 h

 • J. C. Hronského: od č. d. 4 po 14
 • Jesenského: od č. d. 1 po 15
 • Koceľova: od č. d. 1 po 23, 6190
 • Kollárová: od č. d. 1 po 27 nepárne, od č. d. 22 po 36 párne
 • Mišíkova: od č. d. 1 po 12
 • Puškinova: č. d. 13
 • Rastislavova: od č. d. 1 po 6
 • Slovenská: od č. d. 2 po 20, 22, 24, 26, 28, 30
 • Svätoplukova: č. d. 1, 3, 4, 8, 206/2
 • Tolstého: od č. d. 1 po 19

 

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác
nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).


***

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky