Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 04. 2018 15:34

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - jún, júl 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                                                                                                         

                                                   JÚN

v termíne: 26. jún 2018 v čase od 11:00 h do 14:30 h

 • Ľaliová: celá
 • Narcisová: celá
 • Astrová: celá
 • Nezábudková: č. d. 8/8B, 8/8A
 • Harichovský chodník: č. d. 12, 13, 15, 19

                                                   ****      

v termíne: 28. jún 2018 v čase od 07:40 h do 18:00 h

 • Levočská: č. d. 10, 12
 • Svätoplukova: č. d. 1216
 • Garáže pod kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • Letná: č. d. 51

                                                   ****

 v termíne: 28. jún 2018 v čase od 07:20 h do 15:00 h

 • Čergovská: č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Gemerská: od č. d. 1 po 14, 16, 18, 20, 100
 • Karpatská: od č. d. 1 po 20
 • Liptovská: č. d. 1, 2, 3, 4, 5
 • Muráňska: od č. d. 1 po 7, od č. d. 10 po 36 párne
 • Šarišská: od č. d. 1 po 16, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
 • Pieninská: od č. d. 1 po 13
 • Považská: od č. d. 1 po 12, 14, 16, 19
 • Turčianska: č. d. 1, od č. d. 2 po 24 párne
 • Zemplínska: od č. d. 1 po 8, od č. d. 8 po 20 párne
 • P. Jilemnického: č. d. 18

                                             ****

v termíne: 29. jún 2018 v čase od 07:30 h do 15:00 h

 • Čergovská: č. d. 2, 4, 6, 18
 • Detvianska: č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Magurská: č. d. 1, 2, 3
 • Muránska: od č. d. 9 po 35 nepárne, od č. d. 36 po 43, od č. d. 44 po 64 párne, 2455
 • Oravská: od č. d. 1 po 8
 • Podunajská: od č. d. 2 po 14
 • Pohronská: od č. d. 1 po 8
 • Považská: č. d. 4, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20
 • Rajecká: od č. d. 1 po 18, 20, 22
 • Trenčianska: č. d. 2, 3, 5, 7, 9, 11

                                                    ****

                                                     JÚL

v termíne: 4. júl 2018 v čase od 07:30 h do 15:30 h

 • Nitrianska: č. d. 3539, 3115
 • Spišská: č. d. 6
 • Celá záhradkárska oblasť Predná Huta

                                                   ****

v termíne: 16. júl 2018 v čase od 06:30 h do 18:30 h

 • Lesná: č. d. 1, 2, 3, 5/3, 8/4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 2181
 • Košiarny briežok: celý
 • Ferčekovce: celé
 • Novoveská Huta: celá
 • Červený Jarok: celý

 • Tehelná: celá

 • F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 párne

 • F. Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne

 • I. Stodolu: č. d. 12, 14

 • Letecká: č. d. 35, 35 B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne

 • Palárikova: od č. d. 17 po 27 nepárne, od č. d. 27 po 34, 36, 38, 40, 42, 44

 • Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15

                                                    ****

v termíne: 18. júl 2018 v čase od 06:40 h do 18:30 h

 • Pri Vyšnej Hati: č. d. 3, 4, 5, 52, 8459

 • Duklianska: č. d. 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57

 • Radlinského: č. d. 2538,28

                                                   ****

v termíne: 19. júl 2018 v čase od 06:40 h do 18:30 h

 • Medza: č. d. 10, 11, 12

                                                 ****

v termíne: 19. júl 2018 v čase od 06:30 h do 18:30 h

 • Brezová: č. d. 3760/10, 1000
 • Sadová: č. d. 10, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 573, 777

 • Tepličská cesta: č. d. 10
 • Celá záhradkárska oblasť pri bývalej BMZ

                                                    ****

v termínoch: 20. júl 2018 v čase od 07:50 h do 18:00 h

                    24. júl 2018 v čase od 07:30 h do 18:00 h

                    26. júl 2018 v čase od 10:00 h do 18:00 h

 • Boženy Němcovej: od č. d. 1 po 12, 1659, 1660, 1661, 1662, 2367 a celý komplex garáží za č. 9 a 1
 • J. Fabiniho: č. d. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 28
 • Hviezdoslavova: č. d. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38B, 6742, 6743
 • Ing. Straku: č. d. 1, 3, 7
 • Námestie SNP: č. d. 1, 3, 5, 7
 • Školská: č. d. 1, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 20, 22, 24

 

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác
nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).


***

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky