Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

10. 11. 2017 08:12

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - december 2017

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                               

                                                                                                 

                                               DECEMBER

v termíne: 4. december 2017 v čase od 07:20 h do 16:00

 • Borodáčova: od č. d. 1 po 10
 • Borovského: od č. d. 1 po 10
 • E. M. Šoltésovej: č. d. 10
 • F. Urbánka: od č. d. 1 po 17
 • Hurbanova: č. d. 1
 • J. Bottu: od č. d. 1 po 5, 1834
 • Kalinčiaka: č. d. 29
 • Kukučínova: č. d. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
 • M. Gorkého: od č. d. 2 po 20 párne, 21, 23, od č. d. 25 po 33, 35, 1848 
 • Malá: od č. d. 1 po 6, 5842
 • Stojan: od č. d. 2 po 18, 20, 22
 • Tajovského: od č. d. 1 po 13, 15
 • Za Hornádom: č. d. 5018
 • Záborského: č. d. 30, 32

                                                     *****

v termíne: 5. december 2017 v čase od 07:30 h do 15:30

 • Školská: č. d. 12, 16, 18

                                                     *****

v termíne: 15. december 2017 v čase od 07:40 h do 16:30

 • F. Urbánka: č. d. 18, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 54
 • I. Stodolu: od č. d. 1 po 11, 13, 15, 17, 19, 20
 • Kamenný obrázok: č. d. 13, 14, 15, 16, 17
 • Palárikova: č. d. 2, od č. d. 6 po 18, 20, 22, 24, 26
 • R. Jašíka: od č. d. 1 po 10, 32
 • S. Tomašíka: č. d. 1, 2, 3, 4, 5


Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky