dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

10. 08. 2017 08:12

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta august, september 2017

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:

 

                                                   AUGUST 2017

v termíne: 22. august 2017 v čase od 10:10 h do 17:30 h

 • Predná huta: č. d. 3567, 33, 35, 36, 72, 73, 74, 85

                                                         ****

v termíne: 23. august 2017 v čase od 10:10 h do 16:30 h

 • Koceľova: č. d. 14, 16, 18, 20, 22
 • Kollárova: č. d. 1, 3
 • Slovenská: č. d. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30
 • Tolstého: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

                                               SEPTEMBER 2017


v termíne: 5. september 2017 v čase od 07:50 h do 17:00 h

 • Šafárikovo námestie: č. d. 4
 • J. Matušku: č. d. 6, 8

                                                              ****

v termíne: 11. september 2017 v čase od 07:00 h do 18:30 h

 • Brezová: č. d. 1000, 3760/10
 • Celá záhradkárska oblasť Vyšný Hámor

                                                              ****

v termíne: 12. september 2017 v čase od 07:00 h do 18:30 h

 • Lipová: č. d. 6, 7

                                                               ****

v termíne: 13. september 2017 v čase od 07:00 h do 18:30 h

 • Brezová: č. d. 3, 4, 5, 6

                                                               ****

v termíne: 14. september 2017 v čase od 07:00 h do 18:30 h

 • Brezová: č. d. 31, 37, 38
 • Kamenný obrázok: od č. d. 1 po 10

                                                               ****

v termíne: 18. september 2017 v čase od 07:00 h do 18:30 h

 • Brezová: č. d. 438, 433, 950, 557, 549
 • Javorová: č. d. 381

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky