Dnes je 22.05.2018, meniny má Júlia, Juliana
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 04. 2018 15:34

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - máj, jún 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                                                        

 

                                                   MÁJ

v termíne: 18. máj 2018 v čase od 07:20 h do 17:00 h

 • celá časť PODSKALA

 

v termínoch: 23. máj 2018 v čase od 07:50 h do 16:30 h                  

 • Sadová: č. d. 4, 5, 10, 11, 11D, 15, 16, 573, 777

 

v termínoch: 29. máj 2018 v čase od 07:00 h do 09:30 h

 • Trieda 1. mája: č. d. 5, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • Z. Nejedlého: č. d. 2, 2938, blok garáži na ul. J. Wolkera kolmo na ul. Z. Nejedlého
 • Záhradkárska oblasť na sídl. Mier 9 v časti pod ul. J. Wolkera kolmo s ul. Bezručova

 

v termínoch: 29. máj 2018 v čase od 09:30 h do 11:30 h

 • Štúrovo nábrežie: č. d. 13
 • P. Jilemnického: č. d. 1, 3, 5, 7, 87, 102, 3911, 6086, 6090, 6102 a blok garáží
 • celá záhradkárska oblasť na Fľúdri

 

v termínoch: 30. máj 2018 v čase od 07:10 h do 18:30 h

 • Brezová: od č. d. 3 po 14, 433, 438, 444, 496, 549, 557, 589, 630, 950, 4522, 4563, 4571, 4596, 4600, 4601, 4616, 4617, 4620, 4622, 4625, 9053 a blok garáží medzi Lipovou a Dubovou
 • Dubová: od č. d. 1 po 6, 11, 12, 13, 14, 15
 • Javorová: č. d. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15
 • Lipová: č. d. 1, 2, 3, 4


                                                         JÚN

v termínoch: 5. jún 2018 v čase od 07:40 h do 18:00 h

 • Sadová: č. d. 4, 5, 10, 11, 11D, 15, 16, 573, 777

 

 

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác
nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).


***

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky