Dnes je 20.07.2018, meniny má Iľja, Eliáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

02. 07. 2018 08:00

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - júl, august 2018

Od: MsÚ, referát energetiky


V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého/nízkeho napätia:                                                                                                                       
v termíne: 16. 7. 2018 v čase 6.30 - 18.30 h
• Lesná: 1, 2, 3, 5/3, 8/4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 2181
• Košiarny briežok: celý; • Ferčekovce: celé
• Novoveská Huta: celá; • Červený Jarok: celý
• Tehelná: celá; • F. Hečku: od 1 po 6, od 6 po 24 párne
• F. Urbánka: od 28 po 44 párne, 45, 46, od po 79 nepárne
• Stodolu: 12, 14; • Letecká: 35, 35 B, 37, 39, od 50 po 68 párne
• Palárikova: od 17 po 27 nepárne, od 27 po 34, 36, 38, 40, 42, 44
• Potočná: od 1 po 11, 13, 14, 15

v termíne: 18. 7. 2018 v čase 6.40 - 18.30 h
• Pri Vyšnej Hati: 3, 4, 5, 52, 8459; • Radlinského: 2538, 28
• Duklianska: 29, 31, 33, 35, 47, 51, 53, 55, 57

v termíne: 19. 7. 2018 v čase 6.40 - 18.30 h
• Medza: 10, 11, 12

v termínoch:
20. 7. 2018 v čase 7.50 - 18.00 h, 
24. 7. 2018 v čase 7.30 - 18.00 h, 
26. 7. 2018 v čase 10.00 - 18.00 h
• Boženy Nemcovej: od 1 po 12, 1659, 1660, 1661, 1662, 2367 a celý komplex garáží za č. 9 a 11
• J. Fabiniho: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 28
• Hviezdoslavova: 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38B, 6742, 6743
• Ing. Straku: 1, 3, 7; • Námestie SNP: 1, 3, 5, 7
• Školská: 1, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 20, 22, 24

v termíne: 6. 8. 2018 v čase 7.30 - 14.30 h
• Rázusova: od č. d. 2 po 26 párne

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky