Dnes je 03.07.2020, meniny má Miloslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

08. 11. 2018 15:16

UKONČENIE KONTROLY NKÚ

Spišskonovoveské verejné osvetlenie pod drobnohľadom

     V rámci kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu bola Spišská Nová Ves jednou z takmer 40 kontrolovaných samospráv v oblasti obnovy a modernizácie verejného osvetlenia miest a obcí. Kontrola NKÚ začala v júni toho roku a dnešným dňom vedenie mesta prevzalo jej výsledok. Je ním Záznam o výsledku kontroly bez zistených nedostatkov.

    Kontrolná skupina sledovala opodstatnenosť začatia rekonštrukcie, kde  mesto vedelo preukázať auditom mapujúcim technický stav osvetlenia a posúdenie kvalitatívnych  parametrov pred aj po rekonštrukcii. Cieľom auditu bolo posúdenie existujúceho predošlého stavu a návrh na modernizáciu sústavy verejného osvetlenia s cieľom dosiahnuť finančné úspory z obnovenej sústavy. Ďalej mesto predložilo finančnú analýzu ekonomických možností a uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení koncesnej zmluvy.

    Jedným z kontrolovaných postupov bola kontrola verejného obstarávania. Pri výbere zhotoviteľa modernizácie a rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia boli zohľadnené technické parametre osvetlenia, ako cena svietidla, výhody druhu žiarivky, životnosť. Výmenou svietidiel, modernizáciou rozvádzačov a káblových rozvodov sa po prvom roku dosiahla úspora 50 % elektrickej energie napriek skutočnosti, že počet svietidiel bol oproti pôvodnému stavu navýšený. „Úspora bola dosiahnutá montážou kvalitných svietidiel s mimoriadne dlhou životnosťou, čo pri očakávanom zvýšení cien elektrickej energie v budúcnosti prinesie pre mesto ďalšie benefity. Eliminuje sa tiež svetelný smog, nakoľko sú osvetlené predovšetkým miestne komunikácie. Aj keď sa u nás táto problematika doteraz podceňuje, eliminácia svetelného smogu je  vo svete ďalšou ekologickou výzvou. Zjednodušene sa dá povedať, že rekonštrukcia je financovaná z úspor, ktoré po modernizácii mesto dosiahne, čo je po ekologickom prínose ďalší priekopnícky počin spišskonovoveskej samosprávy,“ konštatoval po oboznámení sa s výsledkami kontrol primátor mesta Ján Volný. Nadväzuje sa tak na skutočnosť, že námestie v Spišskej Novej Vsi bolo osvetlené elektrickým osvetlením medzi prvými mestami v Rakúsko-Uhorsku i v Európe už v roku 1894.

   Nezanedbateľným prínosom je zvýšenie bezpečnosti chodcov a vodičov komfortným osvetlením miestnych komunikácií a priechodov pre chodcov, konštatuje sa v zázname o výsledkoch kontroly NKÚ.

V Spišskej Novej Vsi 16. 7. 2018

 

Informácie:
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, jela.bednarova(at)mestosnv.sk, t. č.: 053/415 22 16