Dnes je 11.08.2020, meniny má Zuzana
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

18. 05. 2020 10:06

Testovanie na COVID-19

Počas minulého týždňa sa uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19 klientov tunajšieho domova dôchodcov a zároveň niektorých zamestnancov mesta Spišská Nová Ves. U nikoho sa nákaza nepotvrdila. Zároveň mesto zriadilo telefonickú linku a e-mailovú adresu na nahlasovanie voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb.


V súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli prostredníctvom vyšších územných celkov do jednotlivých zariadení distribuované kazetové rýchlotesty na prítomnosť protilátok IgM/IgG proti COVID-19.

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi obdŕžal od Úradu Košického samosprávneho kraja 300 rýchlotestov pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb a svojich zamestnancov. Samotné testovanie prebehlo 11. – 13. mája a zabezpečené bolo zdravotníckym personálom tohto zariadenia. Výsledok testovania u všetkých 172 klientov bol negatívny.
Hromadné testovanie všetkých 98 zamestnancov na ochorenie COVID-19 sa v domove dôchodcov uskutočnilo už 23. apríla. U každého zamestnanca bol výsledok testu negatívny. Zamestnanci budú druhýkrát testovaní po uplynutí 21-dňovej lehoty od posledného testovania, to znamená v priebehu tohto týždňa. Domov dôchodcov testuje aj zamestnancov, ktorí sa vracajú do práce po skončení PN, resp. OČR,“ uviedol riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška.

Testovaniu na ochorenie COVID-19 sa 12. mája podrobilo aj 30 zamestnancov mesta Sp. Nová Ves, ktorých povolania by mohli byť najviac ovplyvnené koronavírusom a sú vystavení riziku nákazy. Zabezpečené bolo zdravotníckym personálom tunajšieho domova dôchodcov. „Testovaniu sa podrobilo 22 príslušníkov mestskej polície, ktorí vykonávajú hliadkovaciu činnosť a 8 zamestnancov kancelárie prvého kontaktu a pokladne,“ vymenoval Peter Klein z referátu krízového riadenia mestského úradu.
Všetky testy boli negatívne, u žiadneho z testovaných zamestnancov sa tak nákaza nepotvrdila.

Zároveň mesto Sp. Nová Ves na základe aktualizácie Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť zriadilo telefonickú linku 053/41 52 114 a e-mailovú adresu julia.jancurova(at)mestosnv.sk, na ktoré môžu poskytovatelia sociálnych služieb nahlasovať voľné miesto vo svojom zariadení. Na toto miesto bude môcť byť umiestnený klient po ukončení karantény alebo môže byť použité ako preventívne karanténne miesto.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach verejnosť priebežne informuje prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

 

Foto: archív Domova dôchodcov v Sp. Novej Vsi

Text:
Edita Gondová, pracovník pre styk s médiami, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. 053/41 76 622, edita.gondova(at)mestosnv.sk

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk

Štefan Šiška, riaditeľ, Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, t. č. 053/41 77 202, stefan.siska(at)ddsnv.sk