Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

24. 11. 2017 10:13

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 2017

Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána. Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.
(Prís 16, 20-21)

29. novembra 2017 o 15:30 h, streda
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
MALÉ RÁDIO S VEĽKÝM POSLANÍM
Spišskú biblickú jeseň 2017 otvoria dialógy s generálnym riaditeľom Rádia Lumen docentom Jurajom Spuchľákom, redaktormi Andreou KundrovouIvom Novákom. Návštevníci tejto besedy môžu hosťom zo slovenského katolíckeho rádia odovzdať na odvysielanie svoje modlitbové úmysly.

5. decembra 2017 o 15:30 h, utorok
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
VIDELI STE PEKLO, KAM PADAJÚ DUŠE…
Popredný slovenský biblista, vysokoškolský pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. objasní podstatu i posolstvo apokalyptických motívov a výjavov fatimských zjavení.


12. decembra 2017 o 15:30 h, utorok
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
CHRABRÝ SVÄTEC SO SRDCOM DIEŤAŤA
Generálny vikár Spišského biskupstva Mons. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. obohatí knižničnú biblickú jeseň pozoruhodným portrétom sv. Martina, charizmatického patróna Spišskej diecézy a Katedrály v Spišskej Kapitule                  .     

                                                  
15. decembra 2017 o 15:30 h, piatok 
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
AJHĽA, SPASITEĽ PRÍDE…
Recitál v žánre aj tónine adventných rapsódií. V hudobno-slovnom pásme zaznejú chrámové piesne i verše Martina Rázusa, Milana Rúfusa, Valentína Šefčíka a úryvky zo Starého zákona. Hosť: regenschori Baziliky sv. Jakuba v Levoči, pedagóg organovej a klavírnej hry PaedDr. Miroslav Kopnický, PhD.