dnes je 20.09.2017, meniny má Ľuboslav(a)
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

23. 08. 2017 15:06

Služba včasnej intervencie

je služba na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom, poskytovaná od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciami na pracovisku, telefonickou alebo mailovou komunikáciou v rámci celého Košického kraja. Služba je poskytovaná bezplatne.


Multidisciplinárny tím odborníkov (sociálna pracovníčka, psychologička, sociálna terapeutka, fyzioterapeutka a špeciálna pedagogička) ponúka:

1. Poradenskú podporu rodiny v rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, podporu pri komunikácii s úradmi.
2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry.
3. Preventívne aktivity - vzdelávanie rodičov a laickej verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov.
4. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu - pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite, v ktorej žije, vytváranie priestoru pre vznik podporných rodičovských skupín.

Kontakt: DOMKO-DSS, SVI
             Park mládeže 3
             040 01 Košice

T. č.: 0911 142 138; 0911 142 139; 055/600 19 21
E-mail: svikosice(at)gmail.com
Web: www.dsskepm.sk/sluzba-vcasnej-intervencie
        www.facebook.com/DOMKODSS/