Dnes je 27.02.2020, meniny má Alexander
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

07. 02. 2020 09:21

Predaj nehnuteľného majetku - pozemok


Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to pozemku

parc. č. KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571 m2,

nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1.