Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

03. 01. 2018 11:58

Pozvánky na zasadnutia mestských výborov

MsV č. 4 - sídl. Mier, 15. 1. 2018 o 16.30 h
MsV č. 3 - Ferčekovce, 25. 1. 2018 o 17.30 h


 

                                                     P O Z V Á N K A


                                                     Pozývame vás na

             zasadnutie Mestského výboru č. 4  - sídl. Mier Spišská Nová Ves,                          
                              ktoré sa uskutoční 15. januára 2018 o 16.30 h
               
              v zborovni Základnej školy Komenského ul. v Spišskej Novej Vsi.

                                                  Mgr. Jozef Kačenga, v. r.
                                                       predseda MV č. 4

 

                                                            ****

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývame vás na zasadnutie členov
Mestského výboru č. 3 - Ferčekovce,

ktoré sa uskutoční

25. januára 2018 (štvrtok) o 17.30 h

v penzióne NEMO

 Tešíme sa na stretnutie.

Ing. Ondrej Majerník, v. r.
predseda MsV č. 3