Dnes je 03.06.2020, meniny má Karolína
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

29. 05. 2020 08:09

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania od 1. 6. 2020

Primátor mesta Spišská Nová Ves na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. júna 2020:
a) obnovuje školské vyučovanie v materských školách,
b) v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
c) obnovuje prevádzku školských klubov detí,
d) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania,
e) obnovuje prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
f) neobnovuje školské vyučovanie v základnej umeleckej škole.

Podrobné informácie o obnove vyučovania nájdete v Rozhodnutí primátora mesta - dokument PDF.