Dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

25. 05. 2020 14:00

Mesto Spišská Nová Ves prechádza na štandardné úradné hodiny

Členovia krízového štábu mesta Sp. Nová Ves sa 25. mája opäť stretli a rozhodli, že mestský úrad bude s účinnosťou od 1. júna fungovať opäť v štandardom čase.

Pracovníci mestského úradu tak budú pre verejnosť k dispozícii v rovnakom čase ako pred vypuknutím pandémie, a to:

Mestský úrad - pracoviská Štefánikovo nám. 1 a Radničné nám. 7

Pondelok         8.00 - 15.30 hod.
Utorok             8.00 - 15.30 hod.
Streda             8.00 - 16.30 hod.
Štvrtok            8.00 - 15.30 hod.
                     okrem pracovísk Stavebného úradu, ktoré majú nestránkový deň
Piatok             8.00 - 14.00 hod.


Mestský úrad - Správa cintorínov, Slovenská ul. 1
Pondelok – piatok       7.30 - 11.30 hod.        12.00 - 15.30 hod.

Vstup do priestorov mestského úradu bude aj naďalej povolený za dodržania doterajších hygienických opatrení (prekrytie tváre rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, dezinfekcia rúk pri vstupe).

Od 1. júna sa otvárajú materské školy, školské kluby detí a základné školy pre deti od 1. do 5. ročníka. Na základe usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky vydaného v piatok 22. mája má zriaďovateľ možnosť spustiť opätovne aj prevádzku jaslí. Jednotlivé školy v súčasnosti zisťujú u rodičov záujem o umiestnenie dieťaťa. Maximálny počet detí je v triede materských škôl alebo jaslí stanovený na 15 a v triede základných škôl na 20 žiakov. V prípade materských škôl budú vzhľadom na kapacitné možnosti prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t. j., zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa otvárania škôl, ich prevádzky a vnútorného režimu budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach verejnosť priebežne informuje prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.


Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Text:
Edita Gondová, pracovník pre kontakt s médiami, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. 053/41 76 622, edita.gondova(at)mestosnv.sk

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 225, dana.mrnkova(at)mestosnv.sk

Ing. Radka Romaňáková, riaditeľka Správy školských zariadení v Sp. Novej Vsi, t. č. 053/41 52 425, radka.romanakova(at)mestosnv.sk