Dnes je 12.04.2021, meniny má Estera
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

29. 03. 2021 15:35

Mesto rozdá seniorom vitamíny

Poslanci na zasadnutí MsZ konanom 18. marca schválili návrh primátora mesta Pavla Bečarika poskytnúť seniorom výživové doplnky s obsahom vitamínu C, vitamínu D3 a zinku. Vitamíny budú vydávané seniorom, ktorí o ne prejavia záujem. Jedinou podmienkou je dosiahnutie veku najmenej 70 rokov (k 31. 12. 2021) a trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves.
Vitamíny si budú môcť seniori alebo ich príbuzní vyzdvihnúť od 6. apríla v budove Mestského úradu na Štefánikovom nám. 1 alebo v budove Radnice na Radničnom nám. 7 podľa abecedného harmonogramu a jednotlivých ulíc. Na sídliskách bude podľa harmonogramu pristavené vozidlo. Prosíme dodržať časový harmonogram podľa abecedného poradia a taktiež rešpektovať rozdelenie výdajných miest podľa prerozdelených ulíc. Nezabudnite predložiť preukaz totožnosti.


Mesto k uvedenému kroku pristúpilo na základe odporúčania hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. „Verím, že aj touto formou prispejeme k posilneniu zdravia našich seniorov,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.

Vitamíny si budú môcť seniori alebo ich príbuzní vyzdvihnúť od 6. apríla v budove Mestského úradu na Štefánikovom nám. 1 alebo v budove Radnice na Radničnom nám. 7 podľa abecedného harmonogramu (viď. obrázok č. 1) a podľa rozdelenia jednotlivých ulíc: 

Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1
6. - 9. 4. 2021 a 12. - 16. 4. 2021, 
v čase od 8.00 do 15.00 hod.
(abecedné poradie - viď obr. č. 1)

B. Němcovej, Duklianska, Hurbanova, Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Čajaka, J. Fabiniho, J. Fándlyho, J. Kostru, Jarková, Jedľová, Košiarna, Krížová, Letecká, Limbová, Medza, Nábrežie, Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, S. Chalupku, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Slobody, Stará cesta, Starosaská, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Vajanského, Za Šestnástkou, Záborského, Astrová, Bernolákova, Filinského cesta, Gorazdova, Harichovský chodník, Hviezdoslavova, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Slovenská, Školská, Lesná, Potočná.

Radnica, Radničné nám. č. 7
6. - 9. 4. 2021 a 12. - 16. 4. 2021, v čase od 8.00 do 15.00 hod.(abecedné poradie - viď obr. č. 1)

Mickiewicza, Borodáčova, Borovského, E. M. Šoltésovej, Za Hornádom, Elektrárenská, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, J. Bottu, Kalinčiaka, Kukučínova, M. Gorkého, Malá, Obrancov mieru, Palárikova, R. Jašíka,  S. Tomášika Stojan, Tajovského, Tehelná, Za Hornádom, Banícka, Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Fraňa Kráľa, I. Krasku,Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Kasárenská ulica, Konrádova, Mlynská, Námestie Iglovia, Rázusova, Rybárska, Škultétyho, Zábojského, Zvonárska.

Mobilné výdajné miesta - sídliská a ďalšie lokality mesta

Na sídliskách a v ďalších lokalitách budú k dispozícii mobilné výdajné miesta , kde si budú môcť občania v pristavenom vozidle vyzdvihnúť vitamíny podľa ulice svojho bydliska a podľa abecedného harmonogramu - viď obr. č. 2, a to nasledovne:

Sídl. MIER
pri areáli ZŠ Z. Nejedlého
utorok 6. 4. 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

J. Matušku, J. Wolkera, Komenského, Štúrovo nábrežie, Bezručova, Krčméryho, P. Jilemnického, Trieda 1. mája, Z. Nejedlého

Sídlisko ZÁPAD
pri areáli ZŠ Hutnícka
streda 7. 4. 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Duklianska, Hrnčiarska, Hutnícka, Kamenárska, Kolárska, Kováčska, Stolárska, Strojnícka, Tkáčska, Zámočnícka 

Sídlisko VÝCHOD
plocha na trhovisku
streda 7. 4. 2021 v čase od 13.00 do 16.00 hod.

Česká, Moravská, Radničné námestie a obyvatelia s pobytom mesto „Spišská Nová Ves“, Zimná, J. C. Hronského, Jesenského, Koceľova, Kollárova, Letná, Markušovská cesta, Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Rastislavova, Svätoplukova, Štefánikovo námestie, Tolstého, Železničná

Novoveská Huta
pred Poľovníkom
štvrtok 8. 4. 2021 v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Ferčekovce
parkovacia plocha pri kostole
štvrtok 8. 4. 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Sídl. gen. Svobodu - TARČA
plocha pri OC Družba
piatok 9. 4. 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Agátová, Dubová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Podskala, Sadová, Tepličská cesta, Brezová, Gaštanová, Kamenný obrázok, Lipová, Topoľová, Vyšný Hámor

 

Na uvedených mobilných výdajných miestach bol stanovený abecedný harmonogram (viď. obrázok č. 2).

Pri preberaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti alebo preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Mesto odporúča seniorom prečítať si príbalový leták alebo užívanie výživových doplnkov konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.

V prípade, že si nestihnete vitamíny vyzdvihnúť podľa stanoveného harmonogramu a rozdelenia ulíc, môžete o ne požiadať na mestskom úrade alebo na radnici od 12. do 16. 4. 2021

v čase od 8.00 do 15.00 hod.

 

 

Tlačová správa (formát PDF) >>>