Dnes je 14.12.2019, meniny má Branislava, Bronislava
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

23. 07. 2018 10:24

Hanulova ulica a most pri Hoteli Preveza BUDÚ počas rekonštrukcie dočasne uzavreté!

V období od 23. 7. do 15. 10. 2018 dôjde k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Ul. J. Hanulu a k úplnej uzávierke mosta na Ul. Ing. O. Kožucha. „V časti od Ul. Ing. O. Kožucha po Ul. Škultétyho budú prebiehať rekonštrukčné práce, kde sa uvažuje s rekonštrukciou podložia a priľahlých chodníkov, z tohto dôvodu je úplná uzávierka nutnosťou,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Peter Susa.

Rekonštrukcia mosta na Ul. Ing. O. Kožucha súvisí s jeho aktuálnym stavom a nutnou generálnou opravou. „Úplnou uzávierkou chceme optimalizovať technologický postup prác, resp. skrátiť celkový termín rekonštrukcie,“ dopĺňa Ing. Susa.  

Vzhľadom na neprejazdnosť Ul. J. Hanulu a mosta na Ul. Ing. O. Kožucha je potrebné zo strany motoristov rešpektovať dočasné dopravné značenie a prioritne využívať obchádzkové trasy, ktoré sú vedené po uliciach Elektrárenská, Gorkého, Brezová, Mlynská, Letná a Zimná. Osobné automobily do 3,5 t budú môcť v obmedzenom režime využívať aj priľahlé komunikácie (napr. ulice Banícku, Čsl. armády, Zvonársku, Stojan, Mickiewicza, Kalinčiaka…). Výjazd z Baníckej ul. bude možný z Konrádovej ul. Obyvateľov predmetnej lokality, resp. dopravnú obsluhu, usmerní                       v prípade potreby zhotoviteľ priamo na stavenisku. Miestna verejná autobusová doprava bude jazdiť po upravených trasách, o ktorých budú cestujúci informovaní spoločnosťou Eurobus, a. s. Pre príjazd s deťmi do Základnej školy na Ul. Ing. O. Kožucha a Materskej školy na Ul. J. Hanulu je potrebné využiť parkovacie plochy pri športovej hale a futbalovom štadióne. Z dôvodu  vedených rekonštrukcií žiadame o zvýšenú obozretnosť, dodržiavanie dopravných predpisov a  zhovievavosť. V prípade nepredvídateľných okolností nie je vylúčená zmena uvedených termínov.

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 23. 7. 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie:
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, t. č. +421 918 341 533, e-mail: peter.susa@mestosnv.sk