Dnes je 08.08.2020, meniny má Oskár
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

08. 04. 2019 12:00

Fakty o materských školách na území mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves ako jedno z mála miest na Slovensku prijíma všetky deti do materských škôl už vo veku 2,5 roka a taktiež umožňuje umiestnenie detí aj z okolitých obcí. Mesto je pripravené na povinné zaškoľovanie detí v predškolskom veku. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobností má v súčasnosti 14 materských škôl so súčasnou kapacitou 1 228 miest.  Okrem nich v meste pôsobia ďalšie štyri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov. V septembri pribudne ďalšia materská škola na Sídl. gen. Svobodu.

V súčasnosti navštevuje mestské materské školy  1 061 detí, z ktorých je 99 z okolitých obcí. Poplatky sú veľmi výhodné a neboli zvyšované už 7 rokov. Materské školy iných zriaďovateľov navštevuje ďalších 143 detí. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti mesto disponuje 167 voľnými miestami. „Budúci školský rok evidujeme v meste 1 047 potenciálnych škôlkarov vo veku od 2,5 roka, pričom predškolský vek je od troch  rokov. Ak by sme umiestnili v našich materských školách všetky tieto detí, aj v prípade zrušenia MŠ na Ul. S. Tomašika bude mesto disponovať ešte voľnými kapacitami,“ uviedla Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení.

Materská škola na Ul. S. Tomašika je jednou zo 14 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. V roku 2011 mesto vytvorilo v tejto materskej škole špeciálnu triedu pre deti so zmiešaným postihom.  Keďže sa ukázalo, že najviac treba riešiť deti s autizmom a tieto deti nemajú byť miešané s inými postihmi, v školskom roku 2012/2013 sa vytvorila trieda pre tieto deti. V tomto školskom roku sú v  triede dve deti s touto poruchou, pričom jedno dieťa je z inej obce, napriek tomu, že trieda sa má zriadiť najmenej pre 4 deti. Obidve deti od budúceho školského roku nastúpia do základnej školy.
Zatiaľ nemáme vedomosť, či v ďalšom školskom roku budeme mať zapísané do tejto triedy nové deti. Materská škola má ďalšie dve triedy so zdravými deťmi, s celkovým počtom 41, pričom z lokality, kde sa škôlka nachádza ju navštevuje sedem detí, sedem detí je z iných obcí a ostatných 27 detí je z územia celého mesta.  V týchto dvoch triedach škola integruje jedno mentálne zdravé dieťa s postihom pohybového ústrojenstva a jedno dieťa s downovým syndrómom. Je dôležité zdôrazniť, že i v ostatných materských školách v meste sú integrované deti s telesným postihom. Pre postih pohybového aparátu sú vybrané tri  materské školy, do ktorých je bezbariérový prístup. V prípade potreby špeciálnej  triedy  pre deti s autizmom je mesto pripravené  vytvoriť podmienky v inej materskej škole,“ dodala Ing. Markéta Ďuríková.

Zrušenie škôlky je zatiaľ v štádiu diskusie, v prípade ak by došlo k zrušeniu škôlky, mesto celý výchovno-vzdelávací proces všetkých detí vrátane pedagógov presunie do inej materskej školy. Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety pri výbere ktorejkoľvek materskej školy a taktiež i v prípade požiadavky presunu celého kolektívu,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.

V Spišskej Novej Vsi 8. 4. 2019

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie: Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie, 052 01 Spišská Nová Ves, t. č. 053/ 4152 425, marketa.durikova@mestosnv.sk