Dnes je 23.02.2019, meniny má Roman(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

11. 02. 2019 13:59

DANE A POPLATKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM - UŽ ELEKTRONICKY

* rozhodnutia, ktorými vyrubuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty
* oznámenia o výške predpisu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad


Mesto Spišská Nová Ves týmto oznamuje právnickým osobám, že v tomto roku bude doručovať elektronicky:

  • rozhodnutia, ktorými vyrubuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty,
  • oznámenie o výške predpisu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad.

Elektronické doručovanie bude vykonávané v zmysle ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Doručovať písomnosti elektronicky začneme začiatkom marca t. r.

Ak niektoré z vyššie uvedených písomnosti nebudú doručené daňovníkom, ktorí podali Mestskému úradu v Spišskej Novej Vsi priznanie k dani z nehnuteľností k dani, za psa a k dani za predajné automaty alebo podali oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov, žiadame kontaktovať MsÚ:

 

Ing. Pavol Košalko
ved. odd. správy daní a poplatkov, MsÚ