dnes je 28.04.2017, meniny má Jarmila
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

03. 04. 2017 12:37

Do práce na bicykli, 1. - 31. 5. 2017

Od: MsÚ, referát rozvoja mesta

Rozbicyklujme naše mesto :-) Zaregistrovať svoj tím je možné do 5. 5. 2017 na stránke www.dopracenabicykli.eu . Do kampane sa môžete zapojiť úplne bezplatne.


Milí Spišskonovovešťania,

do Najkrajšieho mesta Slovenska sa po roku opäť vracia celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách.

Tvárou tohtoročnej kampane sa stal cyklistický majster sveta Peter Sagan, ktorý bude svojou charizmou motivovať obyvateľov k prehodnoteniu ich dopravných návykov a k voľbe bicykla ako dopravného prostriedku pri ceste do práce.

Cyklistická súťaž bude prebiehať od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017.

Zaregistrovať svoj tím je možné do 5. 5. 2017 na stránke www.dopracenabicykli.eu. Do súťaže sa môžu zapojiť 2 až 4-členné tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, títo študenti musia v deň začiatku kampane, t. j. 1. 5. 2017, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Každý člen tímu si sám vedie evidenciu jázd a najazdených km nasledovným spôsobom:

• bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
• zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
• oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
• bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy

Po ukončení súťaže predstavitelia mesta vyhlásia výsledky a ocenia najlepších súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Vyhodnocovať sa budú:

3 súťažné kategórie na národnej úrovni:

a) samospráva, v ktorej súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,

b) samospráva, v ktorej sa zapojilo najviac súťažiacich, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,

c) spoločnosť, v ktorej sa zapojilo najviac súťažiacich (vyhodnocuje sa na základe uvedeného IČO).

3 súťažné kategórie na lokálnej úrovni:

a) na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli bude vybratý najlepší tím a najlepší jednotlivec,

b) na základe celkového počtu jázd bude vybratý najlepší tím a najlepší jednotlivec,

c) bonusová kategória - bude vyžrebovaný 1 súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 km na bicykli.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a tá by mala mať svojich víťazov :) Pre všetkých zapojených je pripravených niekoľko hodnotných CIEN.

Ku kampani Do práce na bicykli neodmysliteľne patria originálne súťažné tričká. Počas prvých 5 ročníkov dostal každý registrovaný účastník tričko zdarma, tento rok si ho budú môcť registrovaní súťažiaci objednať za zvýhodnenú cenu. Dôvodom zmeny je najmä neustále sa zvyšujúci počet účastníkov, ktorý každoročne výrazne navyšuje aj potrebu financií na zabezpečenie bezplatných tričiek. Čo je dôležité – registrácia tímov nie je podmienená kúpou tričiek. Do kampane sa tak môžete aj naďalej zapojiť úplne bezplatne.

Aby sa informácie o kampani v našom meste čo najviac spropagovali, v prílohe nájdete propagačný plagát pre registráciu tímov, ktorý môžete vyvesiť na viditeľnom mieste v priestoroch Vašej firmy či inštitúcie.

Rozbicyklujme naše mesto :-)