Dnes je 11.08.2020, meniny má Zuzana
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

20. 04. 2020 12:55

Pozor zmena - Daň z nehnuteľností, daň za psa– doručovanie rozhodnutí


 

Od 23. 4. 2020 Slovenská pošta zabezpečuje doručovanie úradných zásielok do vlastných rúk štandardne za podmienok dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Na základe týchto skutočností oznamujeme osobám – daňovníkom, ktorým neboli doručené rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok 2020 a rozhodnutia na daň za psa na rok 2020, že tieto rozhodnutia im budú doručené prostredníctvom doručovateľa Slovenskej pošty a nebudú preberané osobne na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi.

Uvedený oznam sa týka cca 2500 daňovníkov z celkového počtu cca 13 400, ktorým sa  nepodarilo doručiť zásielku pracovníkmi mestského úradu pred vznikom koronakrízy.

 

Daň z nehnuteľností je možné uhradiť bankovým prevodom na účet mesta Spišská Nová Ves alebo bezhotovostne platobnou kartou alebo v hotovosti v pokladnici Mestského úradu Spišská Nová Ves. Na rozhodnutí (druhá strana rozhodnutia) sú uvedené údaje potrebné na úhradu dane prevodom: číslo účtu mesta Spišská Nová Ves, variabilný symbol a konštantný symbol. Pod platbou bankovým prevodom sa rozumie aj platba prostredníctvom internetbankingu. Spôsob úhrady dane si vyberá sám daňovník. Mesto nevyžaduje od daňovníkov, aby daň z nehnuteľností uhrádzal priamo v pokladnici mestského úradu.

Viac informácií na t. č. 053/4152 221, maria.bartosova(at)mestosnv.sk

Ing. Mária Bartošová
vedúca odd. správy a poplatkov MsÚ