Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal, Michaela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

16. 03. 2020 15:11

Ďalšie opatrenia krízového štábu mesta Spišská Nová Ves

Vzhľadom na priebeh situácie s koronavírusom v Slovenskej republike krízový štáb mesta Spišská Nová Ves prijal 16. 3. 2020 ďalšie opatrenia:

S platnosťou od 17. 3. 2020 mesto zavádza reguláciu úradných hodín Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, a to od 8.00 do 9.00 hod. pondelok – piatok, a to len na nevyhnutné úkony:

  • matrika
  • evidencia obyvateľstva
  • pokladňa
  • kancelária primátora
    - vybavovanie občianskeho pohrebu
    - redakcia Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor uzavretá od 16. 3. 2020 (príspevky do májového vydania je možné nahlasovať prostredníctvom e-mailu).

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 19. 3. 2020 budú úradné hodiny Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi od 8.00 do 12.00 hod. z dôvodu vyplácania dávok v hmotnej núdzi, rodičovských príspevkov a prídavkov na deti vyplácaných cez inštitút osobitného príjemcu.

Úhrady miestnych daní a poplatkov je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom (internet banking).

Vstup na mestský úrad bude povolený len osobám s rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.

Odporúčame snúbencom zvážiť preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie.

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 17. 3. 2020 pozastavuje príjem nových klientov. Rozvoz stravy externým poberateľom funguje v nezmenenom režime.

Odporúčame všetkým občanom, u ktorých sa potvrdila diagnóza COVID-19, alebo ktorí boli v kontakte s nakazenou osobou, alebo ktorí majú podozrenie na respiračné ochorenie, aby o tom neodkladne informovali svojho zamestnávateľa, ktorý môže následne prijať ďalšie potrebné opatrenia. Toto odporúčanie sa týka aj tých, ktorí majú nariadenú povinnú domácu karanténu.

Uvedené opatrenia platia až do odvolania.

Zároveň dávame do pozornosti občanov nasledujúce opatrenia akciových spoločností:

Spoločnosť eurobus, a. s., s účinnosťou od stredy 18. 3. 2020 zavádza v mestskej autobusovej doprave v Spišskej Novej Vsi sobotňajší režim, v prímestskej ostáva prázdninový režim. Zároveň zakazuje cestujúcim obsadzovať prvé dva rady sedadiel v autobusoch. Pri nastupovaní do autobusovcestujúci povinní chrániť si tvár rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Spoločnosť ďalej vyzýva cestujúcich, aby uprednostňovali bezkontaktnú formu úhrady cestovného (dopravné karty). Kredit na dopravnú kartu si cestujúci môžu nabiť aj z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie UBIAN.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., oznamuje verejnosti, že predajne budú od 16. 3. do 20. 3. 2020 otvorené v obmedzenom režime od 10.00 do 14.00 hod. V uvedenom čase budú poskytovať iba nasledovné typy služieb:

·         dobíjanie kreditu na predplatených kartách
·         prijímanie platieb za služby
·         výmena SIM karty
·         predaj paušálov a mobilných telefónov
·         predaj mobilného internetu
·         príjem a výdaj zariadení do servisu
·         predaj pevného internetu a TV (možnosť predĺženia doby zriadenia služby)
·         predaj príslušenstva (ochranné sklá nelepíme)

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., a Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., budú pracovať v uzavretom režime do odvolania.  Zároveň zakazuje vstup cudzích osôb do všetkých priestorov spoločností do odvolania! Všetky úradné náležitosti sa budú vybavovať iba telefonicky (0850 111 800), elektronicky (info@pvpsas.sk) alebo písomne (PVPS, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad).  Spoločnosť zároveň oznamuje zákazníkom, že pokladňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti bude až do odvolania uzavretá a nebude prijímať platby v hotovosti. Platby je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty  na účet PVPS, a. s.,  číslo účtu: SK48 1100 0000 0026 2910 7234. Realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok je do odvolania pozastavená.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Informácie: Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein@mestosnv.sk