Dnes je 26.09.2018, meniny má Edita
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

19. 05. 2016 10:42

25. výročie zriadenia MsP v Spišskej Novej Vsi

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi bola zriadená mestským zastupiteľstvom s účinnosťou od 1. 5. 1991 ešte podľa § 19 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Náplň práce šiestich členov – pracovníkov MsÚ a náčelníka p. Ing. Eduarda Oswalda bola: vymýšľať si úlohy a povinnosti a kontrolovať to, čo ich napadne. V podstate mohli robiť a kontrolovať všetko, len nesmeli porušiť platné zákony.

Zákon o obecnej polícii z decembra 1991 určil oprávnenia a povinnosti policajtov a až na malé legislatívne úpravy ako vzdelávanie, jednotná výstroj, platí dodnes.

Služby policajtov boli bez zbraní, vozidla a služobných psov, sídlo bolo v budove AB – Štefánikovo nám. – 1 miestnosť, ktorá bola kanceláriou, ale i šatňou.

Prvým počítačom bola krabica od topánok, do ktorej sa zakladali lístky s priestupkami. Našťastie tento proces netrval dlho a policajti si v krátkom čase získali rešpekt a dôveru občanov a stali sa dôležitou súčasťou samosprávy.

Počet policajtov sa zvyšoval, až na súčasných 28. Avšak na počet obyvateľov mesta by mala mať mestská polícia 38 príslušníkov. Políciu riadili Ing. Eduard Oswald, neskôr bol poverený Tibor Horváth, potom bol náčelníkom Ing. Ján Vitko a opäť poverený Mgr. Dávid Antony. Po ňom najdlhšie bol vo funkcii Mgr. Ing. Ján Prostejovský, neskôr JUDr. Vladislav Chroust, od 1. 1. 2011 je náčelníkom JUDr. Michal Komara, PhD.

Pod útvar mestskej polície patrí Správa trhoviska, Správa parkovísk a Stanica pre odchyt túlavých zvierat – Karanténna stanica, od 1. 7. 2016 bude zriadený Útulok.

Vývoj a potreby občanov, ako aj dynamický rozvoj samosprávy a množstvo nových úloh, postupne formovalo aj náš poriadkový útvar, nielen do kvality, ale i kvantity výzbroje a výstroje tak, aby dokázal zvládnuť náročné úlohy pri zabezpečovaní verejného poriadku v našom meste.

Za obdobie od roku 211 – doposiaľ sme zrealizovali: 40 396 zákrokov, 30 429 priestupkov, zakúpili sa dve nové motorové vozidlá, vykonala sa úplná obnova kamerového systému, súčasný stav je  23 kamier.

Všetky tieto zmeny sú však len materiálne, čo mňa však viac teší, že došlo k skvalitneniu medziľudských vzťahov, s ktorými je práca oveľa ľahšia, ale aj zmysluplnejšia.

Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa vedeniu mesta za permanentnú finančnú a materiálnu, ale i ľudskú podporu.

Ďakujem všetkým zložkám Integrovaného záchranného systému, hlavne Policajnému zboru za dobrú spoluprácu.

Za nami je 25 rokov nie ľahkej práce, ale pred nami je naďalej výzva:

  • zvyšovať profesionalitu a odbornosť
  • zdokonaľovať komunikáciu s občanmi
  • zvýšiť všímavosť v rámci výkonu služby k nedostatkom

Najlepším hodnotením pre nás je a bude spokojnosť Vás, našich občanov pri ochrane pred ohrozením života a zdravia.   

JUDr. Michal Komara, PhD.
náčelník MsP SNV