Dnes je 20.09.2020, meniny má Ľuboslav(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

06. 05. 2020 16:25

Mesto Spišská Nová Ves predlžuje úradné hodiny

Krízový štáb sa na svojom zasadnutí 4. mája rozhodol v súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s koronavírusom prijať opatrenie, ktorým predlžuje úradné hodiny mestského úradu pre verejnosť. Zároveň tunajší domov dôchodcov opätovne prijíma nových klientov. Zoologická záhrada otvára svoje brány od 6. mája. Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva sa rozhodli venovať mestu finančné prostriedky.


 

S účinnosťou od stredy 6. mája budú pre občanov k dispozícii pracoviská mestského úradu, a to každý pracovný deň v čase od 7.30 do 13.30 hod. Vstup do jeho priestorov ostáva i naďalej regulovaný hliadkou mestskej polície alebo zamestnancom úradu za dodržania doterajších hygienických opatrení (prekrytie tváre rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, dezinfekcia rúk pri vstupe z vestibulu do ostatnej časti úradu).

Pre prípad výskytu koronavírusu u osoby bez domova mesto zabezpečí samostatný priestor v areáli Domu humanity Nádej so samostatným WC. Ďalej budú zabezpečené hygienické potreby, voda a 1 x denne varená strava.

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi začína prijímať nových klientov za prísnych bezpečnostných opatrení. Riadiť sa pritom bude usmernením vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „V súčasnej krízovej situácii je možné do zariadenia prijať iba fyzickú osobu, ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby,“ priblížil riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška.

Podmienkou prijatia je absolvovanie testovania na COVID-19 s negatívnym výsledkom a absolvovanie povinnej preventívnej 14-dňovej karantény v samostatnej oddelenej časti zariadenia s vyčleneným personálom.

V domove dôchodcov sa 23. apríla uskutočnilo hromadné testovanie na COVID-19 všetkých 98 zamestnancov. U každého zamestnanca bol výsledok testu negatívny. V zariadení v najbližších dňoch plánujú uskutočniť aj testovanie všetkých klientov pomocou rýchlotestov v zmysle prijatých opatrení Vlády SR.

V súvislosti s uvoľňovaním niektorých opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR  spišskonovoveská Zoologická záhrada otvára svoje brány od 6. mája, avšak za týchto podmienok:

  • Do areálu ZOO a do ZOOSHOPU budú môcť vstúpiť iba návštevníci s rúškom alebo inou vhodnou pokrývkou zakrývajúcou nos a ústa.
  • Na pokladni pri predaji vstupeniek je umiestnené bezpečnostné plexisklo. Predaj vstupeniek bude prebiehať v hotovosti, ale návštevníkom odporúčame hlavne bezhotovostnú platbu kartou.
  • Dezinfekčné prostriedky budú návštevníkom k dispozícii pri vstupe/pokladni ZOO, pri bufete, pri vstupe do ZOOSHOPU, na detskom ihrisku, pri nápojových a zábavných automatoch a na verejných WC . Toalety sa budú dezinfikovať každú hodinu.
  • Vstup do ZOOHOPU a na verejné WC bude možný iba po jednej osobe a pri prípadnom čakaní v rade je potrebné dodržať 2 m odstup.
  • Pre návštevníkov budú sprístupnené všetky vonkajšie expozičné časti. Pavilón Aquaterra je až do odvolania zatvorený.
  • Občerstvenie v bufete a v cukrárni bude podávané z predajných okienok a k dispozícií budú vonkajšie terasy za dodržania určitých podmienok.
  • Platí prísny zákaz dotýkať sa zvierať a ich kŕmenie. Automaty na krmivo a požičovňa detských vozíkov budú až do odvolania mimo prevádzky.

V  rámci 1. fázy boli 27. 4. 2020 sprístupnené vonkajšie športoviská – atletický štadión a tenisový areál.  Vo štvrtok 7. mája bude pre verejnosť otvorený aj Skate park, ktorý sa sprístupní spolu s basketbalovým ihriskom. Otvorený bude v čase od 9.00 do 19.00 hod. 
Reštaurácia Preveza funguje len v rámci výdaja a rozvozu obedového menu pre seniorov a bežnú verejnosť. Pre zákazníkov, ktorí budú mať záujem skonzumovať jedlo priamo na mieste, bude od 11. mája k dispozícii letná terasa reštaurácie Preveza v čase výdaja obedového menu od 11.00 do 13.00 hod. Vstup bude cez reštauráciu. „Od 1. júna budeme poskytovať krátkodobé ubytovanie v Hoteli Preveza za dodržania stanovených opatrení ÚVZ SR. Hotel Šport je vedený v zoznamoch karanténnych centier. Z tohto dôvodu nebudeme poskytovať  krátkodobé ubytovanie pre verejnosť až do odvolania,“ uviedol Vladimír Hovaňák, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení.

V rámci 2. a 3. fázy uvoľňovania opatrení sa budú môcť veriaci zúčastniť bohoslužieb.
Rímskokatolícka cirkev bude cez týždeň sv. omše slúžiť iba vo farskom kostole, a to v časoch  6.45, 8.00, 16.30, 18.30 hod. Malý kostol bude vyhradený pre sviatosť zmierenia v pondelok až piatok od  17.00 do 18.00 hod. Nedeľné sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.30, 18.30 a v malom kostole o 6.00, 7.30 a 9.00 hod. „Do farského kostola sa bude vchádzať iba cez vchod pod vežou. V predsieni je pripravený stojan s bezdotykovou dezinfekciou rúk, ktorú musí každý použiť. Všetci musia mať na tvári rúško, ktoré zakrýva nos i ústa. V kostole budú vyznačené miesta, kde sa môže v laviciach sedieť, tiež po obvode kostola a svätyni. Na vyznačenom mieste v lavici môžu sedieť dve osoby iba v prípade, že bývajú v spoločnej domácnosti.  Znak pokoja sa pri sv. omši vynecháva. Sv. prijímanie sa bude dávať na ruku.  Pri odchode z kostola sa môžu použiť všetky tri východy. Je potrebné dodržať dvojmetrové odstupy,“ uviedol dekan spišskonovoveskej farnosti  Slavomír Gallik a zároveň doplnil: „Počas nedeľných sv. omší budeme používať systém žetónov. V predsieni kostola bude služba, ktorá každému vstupujúcemu dá žetón. Ak sa žetóny minú, všetky miesta sú obsadené a do kostola sa už nebude dať vstúpiť. Tí, ktorí sa do kostola nedostanú, môžu sv. omšu sledovať aj pred kostolom. Tento priestor bude v nedeľu ozvučený.“ Na sídlisku Mier sv. omše nebudú. 

Bohoslužby evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi budú prebiehať v pôvodnom režime. „Vzhľadom na veľkosť nášho evanjelického kostola sa bohoslužby budú konať v štandardnom čase bez obmedzenia vstupu za dodržania povinných protiepidemiologických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu, povinné prekrytie tváre a dodržiavanie 2-metrových odstupov,“ uviedol Jaroslav Matys, zborový farár.

Taktiež liturgie gréckokatolíckej cirkvi budú prebiehať v pôvodnom režime za dodržania povinných hygienických opatrení. „Ranné liturgie v nedeľu sú odporúčané hlavne pre seniorov, mladším ročníkom odporúčame účasť na liturgiách konaných v neskorších hodinách,“ uviedol Jaroslav Štefanko, gréckokatolícky farár.

Vzhľadom na skutočnosť, že obciam a mestám enormne ubudli príjmy, ale naopak sa zvýšili náklady súvisiace s  opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu  primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik  daroval svoj plat mestu. Podobne zareagovali aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa rozhodli venovať finančnú čiastku  z poslaneckých odmien. Zníženie platov o 20 % mesto uplatnilo od apríla t. r. pre zamestnancov mestského úradu, ako aj zamestnancov ďalších mestských organizácií.

Vedenie mesta plne chápe okolnosti, kvôli ktorým sa viac-menej celá naša spoločnosť dostala do ekonomických problémov, a preto t. č. toleruje meškanie platieb rôzneho druhu. „Dnes nevieme povedať, dokedy táto situácia bude trvať a koho, resp. akých subjektov sa ekonomicky najviac dotkne, pretože mnohé procesy, a teda aj dôsledky závisia od rozhodnutí vlády SR. Sme v situácii, keď konkrétne vyhodnocujeme výpadky príjmov a jednotlivo posudzujeme subjekty s nesplnenými finančnými záväzkami.  Je pre nás dôležité, aby sme dostatočne presne poznali subjekty s finančnými problémami, lebo iba tak budeme môcť správne rozhodnúť spolu s poslaneckým zborom ako spravodlivo a predovšetkým nediskriminačne vyriešiť tento problém, a to s ohľadom ako na bežného občana, podnikateľa i na samotné mesto. Do tejto doby mesto v zmysle nariadenia vlády SR nebude zmluvy vypovedať ani uplatňovať sankcie tým, ktorí sa dostali do tiesne,“ doplnil primátor mesta Pavol Bečarik.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach verejnosť priebežne informuje prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk
Štefan Šiška, riaditeľ, Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, t. č. 053/41 77 202, stefan.siska(at)ddsnv.sk