Dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

15. 04. 2014 14:19

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v termíne od 14. apríla do 30. júna 2014 vo vybraných domácnostiach v Spišskej Novej Vsi zisťovať informácie o ich príjmoch a životných podmienkach.


V uvedenom období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2013. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 300 obcí, medzi nimi aj Spišská Nová Ves. Do zisťovania je zaradených takmer 6 000 domácností.