Dnes je 17.08.2019, meniny má Milica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

30. 04. 2014 13:37

Už po desiaty raz Nadácia Orange podporí dobré nápady na zlepšenia v regióne

Nadácia Orange vyhlasuje už desiaty ročník grantového programu Šanca pre váš región. Opäť ním chce motivovať aktívnych ľudí v slovenských regiónoch, aby vlastnou snahou prispeli k pozitívnym zmenám vo svojom okolí, obci či meste. Medzi dobré nápady v jubilejnom ročníku prerozdelí celkovo 90 000 eur.


Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné projekty zamerané na oživenie kultúrneho a  spoločenského života, vytváranie miest pre stretávanie komunít a príležitostí na dobrovoľnícke aktivity.

O príspevok z grantového programu Šanca pre váš región sa môžu uchádzať neformálne skupiny občanov, mimovládne organizácie aj kultúrne inštitúcie. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Aj v tomto roku umožní Nadácia Orange širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Z podporených projektov hodnotiaca komisia vyberie desať najzaujímavejších, ktoré zaradí aj do online hlasovania na www.nadaciaorange.sk. Medzi tri z nich, ktoré získajú najviac hlasov verejnosti, rozdelí Nadácia Orange ďalších celkovo 3 000 eur.

V predchádzajúcich ročníkoch podporila Nadácia Orange z grantového programu Šanca pre váš región viac ako 660 projektov. Na Slovensku tak z roka na rok v obciach pribúdajú oddychové zóny, ihriská či upravené náučné chodníky.

Grantový program Šanca pre váš región 2014
Otvorenie programu:                                        23. 4. 2014
Uzávierka prijímania žiadostí:                            15. 5. 2014
Zverejnenie výsledkov hodnotenia žiadostí:        12. 6. 2014
Online hlasovanie:                                            júl 2014
Realizácia podporených projektov:                     15. 6. – 15. 10. 2014

Projekty sú prijímané elektronicky prostredníctvom online systému e-grant na webovej stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Bližšie informácie o grantovom programe môžu všetci záujemcovia získať na www.nadaciaorange.sk.

 

*** 

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri prioritné oblasti pôsobenia – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Nadácia Orange je súčasťou globálnej skupiny nadácií koordinovanej organizáciou Orange Foundation so sídlom v Paríži.