Dnes je 17.01.2019, meniny má Nataša
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

29. 04. 2013 08:48

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny na území mesta, 16., 17., 21., 23., 27. a 28. 5. 2013

Od: S. Suranovský - referát energetiky, MsÚ

Distribúcia elektriny prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre nižšie uvedené odberné miesta v Sp. Novej Vsi.


V zmysle § 24 ods. 1, písm. e, bod 5 a ods. 2 písm. t) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení zmien a dodatkov vám oznamujeme, že pre odberné miesta:

 • Záhradkárska  osada Harichovský chodník

  bude v termíne 16. mája 2013 v čase od 07.00 do 15.00 h
 • Celý Košiarny Briežok, záhradky Červený jarok

  bude v termíne 17. máj 2013 v čase  od 07.00 - 15.00 h

 • Spišská Nová Ves, ulica Pri vyšnej hati

  bude v termíne 21. máj 2013 v čase od 07.00 - 15.00 h

 • Spišská Nová Ves, garáže a záhradky pri židovskom cintoríne

  bude v termíne 23. máj 2013 v čase od 07.00 - 15.00 h

 • Spišská Nová Ves , Podskala č. 1 - 61

  bude v termíne 27. máj 2013 v čase  od 07.00 - 19.00 h 

                 

 • Lesná ul. č. 1 - 5, Celá chatová osada Červený jarok, celý Košiarny briežok, Ferčekovce Malé Pole - výstavba RD, Predná Huta č. 18 - 20, Novoveská Huta, Novoveská cesta č. 1 - 16, celá Záhradná ul., celá Poľná ul., Rybničná od MŠ po Rybníky, Horská ul. od Rybničnej ul. po Tichú ul.
  bude v termíne  27. máj 2013 v čase od 07.00 - 17.00 h
 • Spišská Nová Ves, Tepličská cesta č. 1 - 3

  bude v termíne  28. máj 2013 v čase od 07.00 - 19.00 h

 • Spišská Nová Ves, Tehelná č. 1 - 23

  bude v termíne  28. máj 2013 v čase od 07.00 - 17.00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny do Vášho odberného miesta.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody.

Podľa § 24 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 656/2004 Z. z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.